Kontakta oss om skötsel av parker och grönområden

Ge respons om skötseln av parker och grönområden. I Vanliga frågor och svar hittar du även svar på många frågor.

Fråga eller ge respons om parker och grönområden   

Via responsblanketten kan du anmäla brister och problem rörande parker och grönområden.  Särskild nytta har vi av anmälningar om trasiga lekredskap, bänkar eller andra möbler. Du behöver inte lämna respons om fulla sopkärl – vi tömmer dem i varje fall inom kort. 

Ge respons om parker och grönområden ​ 

Anmäl träd som orsakar fara   

  • Om ett fallet träd orsakar uppenbar risk, anmäl det till nödcentralen (tfn 112). Exempel på risksituationer är träd som fallit på vägar eller andra livligt trafikerade farleder, träd som fallit delvis eller i kors samt träd som skadade elledningar. 
  • Om ett träd som fallit eller skadats inte orsakar omedelbar fara, kan du meddela om det till stadsmiljöns kundtjänst med responsblanketten(Länk leder till extern tjänst) eller per telefon på 09 310 22111. På responsblanketten lönar det sig att markera trädets läge på kartan. 
  • Om trädet har fallit på din tomt, måste du själv ordna med bortförsel av det. Träd som fallit delvis eller i kors kan ha interna spänningar och endast erfarna proffs inom trädfällning kan montera ner dem säkert. Träd som orsakar fara ska anmälas till nödcentralen. 
  • Kom ihåg att du endast ska ringa det allmänna nödnumret i nödsituationer.