Om du får meddelandet ”ägarskapet/innehavarskapet kunde inte verifieras” när du köper ett tillstånd för boendeparkering, kolla att du har inaktiverat förbud mot utlämnande av uppgifter i dina uppgifter i Traficoms trafik- och transportregister. Om du får något annat felmeddelande när du matar in registreringsnumret, måste du besöka kundservicen för stadsmiljösektorn, adress Verkstadsgatan 8, för att köpa ett tillstånd.

Snötippar

I Helsingfors finns nio snötippar, dit även tomtägare, fastigheter och servicebolag kan föra snö.

Snötippar

Ärtholmen  

Läge: Ärtholmens sydspets 

 

Hertonäs 

Läge: Söder om vägen till Fastholmen, infart från Bävervägen 

 

Stensböle 

Läge: Stensbölekanten (ungefär mittemot nr 11, vid Stensböle) 

 

Byholmen 

Läge: Byholmsgatan 8 

 

Malm 

Läge: Infart från Tattaråsvägen i korsningen till Malms flygplats.  

 

Magnuskärr 

Läge: Infart från Kårbölelänken  

 

Åggelby (Dammen) 

Läge: Infart från Risdammsvägen 

 

Vik 

Läge: Viksvägen 33 

 

Nordsjö 

Läge: Infart från Hamnbågen