Snötippar

I Helsingfors finns nio snötippar, dit även tomtägare, fastigheter och servicebolag kan föra snö.

Snötippar

Ärtholmen  
Läge: Ärtholmens sydspets 

 

Hertonäs 
Läge: Söder om vägen till Fastholmen, infart från Bävervägen 

 

Stensböle 
Läge: Stensbölekanten (ungefär mittemot nr 11, vid Stensböle) 

 

Byholmen 
Läge: Byholmsgatan 8 

 

Malm 
Läge: Infart från Tattaråsvägen i korsningen till Malms flygplats.  

 

Magnuskärr 
Läge: Infart från Kårbölelänken  

 

Åggelby (Dammen) 
Läge: Infart från Risdammsvägen 

 

Vik 
Läge: Viksvägen 33 

 

Nordsjö 
Läge: Infart från Hamnbågen