Gaturengöring

På våren bekämpar vi damm och sopar bort grus från gatorna. På hösten samlar vi bort löven från gatorna.

På den här sidan

Katua pestään autosta tulevalla ruiskulla.
Bild: Lauri Hänninen

Renhållning av gator om våren 

Dammhalterna på gatorna blir höga nästan varje vår. För att bekämpa dammet avlägsnar vi sandningskross från vägbanor samt cykel- och gångvägar. I samband med detta tvättar vi även gatorna. 

När vårrengöringen inleds beror på vädret. En effektiv rengöring av gatorna lyckas inte förrän all snö och is har smält från gatornas kanter.  

I centrum har fastigheterna ansvar för att avlägsna krossten och annan smuts från gångbanorna. Fastigheterna kan sopa sandningskrosset från gångbanan till kanten av körbanan – men inte ut på spårvagnsspåren – varifrån staden samlar upp det i samband med rengöringen av körbanan. Det är inte tillåtet att sopa ut sand på en rengjord körbana. 

Annanstans underhåller staden även gångbanorna. 

Lövsopning på hösten 

På hösten är avlägsnandet av löv ett ständigt arbete som håller på så länge det finns löv på träden. Eftersom träden fäller löv hela tiden, kan en gata som sopats idag redan vara täckt av löv imorgon. När man väntar på nästa rengöring av gatan, bör man akta sig för den halka som lövansamlingarna kan orsaka. 

Först rengör vi huvudgatorna och de viktigaste gång- och cykelvägarna. Efter det är det bostadsgatornas tur. Vi rengör även gatubrunnarna. 

I centrumområdet har fastigheten vid respektive plats ansvar för att avlägsna löven på gångbanan. I andra områden ansvarar staden för att ta bort löv från gator och gångbanor. 

Både staden och fastigheterna ansvarar för rengöring av gator 

Ansvaret för gatuunderhåll fördelas mellan staden och fastigheterna. Ansvaren fördelas på olika sätt i centrum och övriga områden.  

Ansvarsfördelning i centrum 

  • Stadens ansvar: Uppsamling av sandningskross på bilvägar, gatutvätt och avlägsnande av löv. 
  • Fastighetens ansvar: Uppsamling av sandningskross på gångbanan, gatutvätt och avlägsnande av löv vid fastigheten. 
  • Centrum: Åshöjden, Eira, Främre Tölö (Runebergsgatans västra sida), Hermanstad, Gardesstaden, Brunnsparken, Berghäll, Kampen, Skatudden, Gloet, Kronohagen, Västra hamnen, Rödbergen, Gräsviken, Sörnäs, Ulrikasborg, Vallgård

Ansvarsfördelning i övriga områden 

  • Stadens ansvar: Staden ansvarar för uppsamling av sandningskrosset från bilvägar och gångbanor, gatutvätt och avlägsnande av löv i sin helhet. 

Läs mer fastigheternas ansvar

Kaupunkiympäristön toimitalo katutasosta kuvattuna.

Stadsmiljösektorns kundtjänst

Besöksadress:
Verkstadsgatan 8, 00580 Helsingfors
Öppettider:

Gäller tills vidare:
- mån 12.00-15.00
- tis-ons 8.30-12.00
- tor-fre 12.00-15.00
- lör-sön - Stängt

Telefontjänsten +358 931022111 är öppen må-to kl. 8.30-16.00, fr 12-15.

Observera att du tidigast kan få ett nummer i kön klockan 11.00 på måndagar, torsdagar och fredagar.
I byggnadstillsynens arkiv tas kunder emot med tidsbokning på fredagar.

Parkeringsövervakningen (jour) tfn +358 9 310 70014 må-to 16-20 fr 8.15-12 och 15-20 lö 10-15.30 sö 11-17

Anmälan om farliga vägskador utanför öppettiderna tas emot på tfn +358 9 310 39310 (ej respons gällande vinterunderhåll eller information om flyttning av bilar).

Se detaljer