Gatuarbeten

Vi bygger gator och reparerar vägbeläggning. På den här sidan får du information om gaturenoveringar och planer.

På den här sidan

Kaksi kaivuria katutyömaalla.
Bild: Henna Inkinen

Gatu- och parkprojekt på kartan

På kartan hittar du planerings- och byggobjekt för gator och parker. 

Brun: gator och parker, planeringsobjekt 
Röd: gator och parker, byggobjekt i år 
Blå: gator och parker, byggobjekt nästa år 

Kartalla näkyvät katujen ja puistojen suunnittelu- ja rakentamiskohteet Helsingissä. - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Beläggningar och utrustning 

Staden ansvarar för underhållet av gatornas beläggningar och trafikmärken. Fastigheterna är dock skyldiga att anmäla skador på sin egen gatusträcka till stadsmiljösektorns kundtjänst. Staden ansvarar även för bland annat att måla vägmarkeringar.  

Kontakta oss via responsblanketten.(Länk leder till extern tjänst)