Hoppa till huvudinnehåll

Kombinera yrkesstudier med din idrottskarriär

Bild: Jussi Hellsten

I Helsingfors erbjuder det privata yrkesinstitutet Prakticum möjligheten att kombinera yrkesstudier med toppidrott. 

Helsingfors stads yrkesinstitut Stadin AO erbjuder liknande möjligheter på finska. 

Vid yrkesinstitutet Stadin AO hjälper idrotts- och läroanstaltens experter unga som satsar på att bli toppidrottare med att kombinera idrott och studier.

De viktigaste stödformerna för idrottande studerande:

  • en personlig utvecklingsplan för kunnandet (PUK) som tar idrottsgrenens krav i beaktande 
  • dagligt stöd från idrottskoordinator och lärare i den studerandes vardag
  • medlemskap i Huvudstadsregionens idrottsakademi Urhea. 
  • Urheas stödtjänster samt en idrottspositiv atmosfär
  • morgonträning organiserad av Urhea, idrottsföreningen eller läroanstalten som en del av arbetsordningen
  • deltagande i ledd idrottsträning och tävlande på FM-nivå räknas som en del av studierna för examen

Mer information om idrottsträning och ansökan
Marika Viiri, idrottskoordinator
040 524 9628
marika.viiri@edu.hel.fi