Hoppa till huvudinnehåll

Internationell erfarenhet av yrkesinriktade studier

Studerande inom den yrkesinriktade utbildningen har möjligheten att utveckla sin internationella kompetens både i Finland och utomlands. Som studerande är du en del av en mångkulturell läroanstalt och stad. Det finns rikligt med möjligheter för internationalisering vid den egna läroanstalten och i Finland.
Bild: N2 Albiino

Du kan delta i internationaliseringsinriktningens studier. Studierna utökar kunskap, färdigheter och kompetens om internationalitet och kulturer. De kan omfatta internationell verksamhet antingen i Finland eller utomlands. Studierna stödjer dina färdigheter att verka i internationella miljöer.

Möjligheter till internationalisering i Finland

  • Utbildningsavtalsperiod på en internationell arbetsplats i Finland
  • Internationaliseringsinriktningens studier  (på finska)
  • Deltagande i internationella projekt, till exempel virtuellt samarbete i europeiska samarbetsläroanstalter 
  • Deltagande i kurser och verkstäder som utvecklar internationella färdigheter

Läs mer om förverkligandet av internationalism vid Prakticum :

Läs mer om förverkligandet av internationalism vid yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto  (på finska):

Bekanta dig även med internationella tjänster på engelska
 

Bekanta dig med detta