Hoppa till huvudinnehåll

Högskolornas studier för gymnasiestuderande

Helsingfors stads gymnasiestuderande har mångsidiga möjligheter att bekanta sig med högskolestudier och genomföra universitets- och yrkeshögskolekurser redan under gymnasietiden.
Bild: Jussi Hellsten

Anmälan till högskolekurser

Läs mer om kurserna på högskolornas webbplatser. Ta reda på kursens

 • innehåll
 • omfattning (1 sp=27 timmars arbete) 
 • genomförande 
 • tidtabell

Tala vid behov med din studiehandledare.

Anmäl dig till kurserna via högskolornas egna webbplatser.

Kursprestationer

 • Kursprestationerna sparas i respektive högskolas studieregister. Du kan se dina prestationer exempelvis via Min Studieinfo . Från Studieinfo kan du också exempelvis dela en kursprestation direkt till din studiehandledare. Du kan även beställa ett separat intyg över prestationen.
 • Det är ofta möjligt att inkludera studierna i dina framtida högskolestudier.
 • Prestationerna kan också räknas tillgodo i dina gymnasiestudier. Kontakta studiehandledaren vid ditt gymnasium.

Högskolekurser och universitetskurser

Studerande vid Helsingfors stads gymnasier kan genomföra en del av öppna universitetets kurser avgiftsfritt. Utbudet består av hundratals kurser inom olika ämnen.

För gymnasieelever rekommenderas prova på-kurser (1-2 sp) eller kurser som är märkta skilt med texten Passar även för gymnasiestuderande (1-5 sp). 

Öppna universitetets terminer

 • höstterminen september–december 
 • vårterminen januari–maj 
 • sommarterminen maj–augusti

Anmälan

 • Du kan anmäla dig själv till de avgiftsfria kurserna 
 • Anmälan till avgiftsbelagda kurser sker via studiehandledaren vid ditt gymnasium 
 • Anmälan öppnar 45 dygn innan kursen börjar

Bekanta dig med öppna universitetets sommarstudier

Bekanta dig med hela kursutbudet (öppnas i nytt fönster).

Det lönar sig att bläddra bland kursutbudet under exempelvis följande rubriker

 • Prova på-kurser 
 • Öppna webbkurser, MOOC 
 • Studier enligt utbildningsprogram 
 • Studier enligt tema
Stäng

Aalto erbjuder avgiftsfria kurser bland annat inom

 • formgivning
 • företagande
 • ekonomi
 • programmering

Mer information om kurser och anmälan finns på webbplatsen för Aalto-universitetet Junior.
 

Stäng

FITech (Finnish Institute of Technology) erbjuder avgiftsfria universitetskurser från alla Finlands tekniska universitet. Exempelvis passar kurserna på nybörjarnivå även bra för gymnasieelever.

Läs mer om kurserna och anmäl dig via FITech:s webbplats (på finska).

Stäng

Haaga-Helia erbjuder gymnasister avgiftsfria kurser på finska inom t.ex.

 • kritisk läskunnighet och utvärdering av information
 • cirkulär ekonomi
 • tjänsteutformning
 • språk (svenska och engelska).

Anmäl dig till kurserna via Haaga-Helias webbplats. Anmälan öppnar i augusti. Läs mer om kurserna på Haga-Helias webbplats (på finska). 

Stäng

Kurs i kaféarbete

För studerande i Helsingfors och Esbo stads gymnasier erbjuds en praktisk kurs i kaféarbete 11.4.2022-31.5.2022. Bekanta dig närmare med kursen innehåll och tidtabeller och anmäl dig till kursen här

Utöver det erbjuder Laurea gratis titta in-kurser inom följande ämnen:

 • hälsovård (barnsjukdomar och internmedicin)
 • produktion av tjänsteupplevelser
 • företagsekonomi (företagande, marknadsföring)
 • säkerhetsledning
 • skönhetsvårds- och kosmetikbranschen
 • socialbranschen

Webbplatsen för Laureas titta in-kurser (på finska)

I utbudet finns också avgiftsfria MOOC-studier (öppnas i nytt fönster).
 

Stäng

Metropolia erbjuder exempelvis följande avgiftsfria kurser för gymnasieelever

 • kursen Elämyksiä elävästä musiikista (Upplevelser om levande musik) 1 sp 
 • kursen Kurkistus fysioterapiaan (en titt i fysioterapin) 2 ssp
 • kursen Kansataloustieteen perusteet (grundkurs i nationalekonomi) 5 sp
 • kursen Sijoitustoiminnan perusteet (grundkurs i investeringsverksamhet) 5 sp
 • Instagram as a marketing tool 5 sp

Anmäl dig till kurserna via Metropolias webbplats (på finska).

Stäng

Diaks orienteringskurser för gymnasister på våren:

 • Infektioiden torjunta ja aseptiikkaa (Infektionsbekämpning och aseptik, innehåller bl.a. information som behövs för hygienpasset) 2 sp
 • Näkökulmia nuorten hyvinvointiin (Synvinklar om ungas välbefinnande) 2 sp
 • Kommunikaatio ja tulkkaus (Kommunikation och tolkning) 2 sp

Läs mer om kurserna och anmäl dig via DIAK:s webbplats. 

Stäng