Högskolornas studier för gymnasiestuderande

Helsingfors stads gymnasiestuderande har mångsidiga möjligheter att bekanta sig med högskolestudier och genomföra universitets- och yrkeshögskolekurser redan under gymnasietiden.

Anmälan till högskolekurser

Läs mer om kurserna på högskolornas webbplatser. Ta reda på kursens

 • innehåll
 • omfattning (1 sp=27 timmars arbete) 
 • genomförande 
 • tidtabell

Tala vid behov med din studiehandledare.

Anmäl dig till kurserna via högskolornas egna webbplatser.

Kursprestationer

 • Kursprestationerna sparas i respektive högskolas studieregister. Du kan se dina prestationer exempelvis via Min Studieinfo(Länk leder till extern tjänst). Från Studieinfo kan du också exempelvis dela en kursprestation direkt till din studiehandledare. Du kan även beställa ett separat intyg över prestationen.
 • Det är ofta möjligt att inkludera studierna i dina framtida högskolestudier.
 • Prestationerna kan också räknas tillgodo i dina gymnasiestudier. Kontakta studiehandledaren vid ditt gymnasium.

Högskolekurser och universitetskurser

Studerande vid Helsingfors stads gymnasier kan genomföra en del av öppna universitetets kurser avgiftsfritt. Utbudet består av hundratals kurser inom olika ämnen.

För gymnasieelever rekommenderas prova på-kurser (1-2 sp). Kurser (1-5 sp) som lämpar sig särskilt bra för gymnasieelever är markerade med en romb (♦).  

Öppna universitetets terminer

 • höstterminen september–december 
 • vårterminen januari–maj 
 • sommarterminen maj–augusti

Anmälan

 • Du kan anmäla dig själv till de avgiftsfria kurserna 
 • Anmälan till avgiftsbelagda kurser sker via studiehandledaren vid ditt gymnasium 
 • Anmälan öppnar 45 dygn innan kursen börjar

Bekanta dig med öppna universitetets sommarstudier(Länk leder till extern tjänst)

Bekanta dig med hela kursutbudet (öppnas i nytt fönster).(Länk leder till extern tjänst)

Det lönar sig att bläddra bland kursutbudet under exempelvis följande rubriker

 • Prova på-kurser 
 • Öppna webbkurser, MOOC 
 • Studier enligt utbildningsprogram 
 • Studier enligt tema

Aalto erbjuder avgiftsfria kurser bland annat inom

 • formgivning
 • företagande
 • ekonomi
 • programmering

Mer information om kurser och anmälan finns på webbplatsen för Aalto-universitetet Junior.(Länk leder till extern tjänst)
 

FITech (Finnish Institute of Technology) erbjuder avgiftsfria universitetskurser från alla Finlands tekniska universitet. Exempelvis passar kurserna på nybörjarnivå även bra för gymnasieelever.

Läs mer om kurserna och anmäl dig via FITech:s webbplats(Länk leder till extern tjänst) (på finska).

Haaga-Helia erbjuder gymnasister avgiftsfria kurser på finska inom t.ex.

 • kritisk läskunnighet och utvärdering av information
 • cirkulär ekonomi
 • tjänsteutformning
 • språk (svenska och engelska).

Anmäl dig till kurserna via Haaga-Helias webbplats. Anmälan öppnar i augusti. Läs mer om kurserna på Haga-Helias webbplats(Länk leder till extern tjänst) (på finska). 

Laurea erbjuder gratis titta in-kurser inom följande ämnen:

 • hälsovård 
 • produktion av tjänsteupplevelser
 • företagsekonomi (företagande, marknadsföring)
 • säkerhetsledning
 • skönhetsvårds- och kosmetikbranschen
 • socialbranschen

Webbplatsen för Laureas titta in-kurser(Länk leder till extern tjänst) (på finska)

I utbudet finns också avgiftsfria MOOC-studier (öppnas i nytt fönster).(Länk leder till extern tjänst)
 

Metropolia erbjuder exempelvis följande avgiftsfria kurser för gymnasieelever

 • kursen Elämyksiä elävästä musiikista (Upplevelser om levande musik) 1 sp 
 • kursen Kansataloustieteen perusteet (grundkurs i nationalekonomi) 5 sp
 • kursen Sijoitustoiminnan perusteet (grundkurs i investeringsverksamhet) 5 sp
 • Instagram as a marketing tool 5 sp

Anmäl dig till kurserna via Metropolias webbplats (Länk leder till extern tjänst)(på finska).

Diaks orienteringskurser för gymnasister på våren:

 • Infektioiden torjunta ja aseptiikkaa (Infektionsbekämpning och aseptik, innehåller bl.a. information som behövs för hygienpasset) 2 sp
 • Näkökulmia nuorten hyvinvointiin (Synvinklar om ungas välbefinnande) 2 sp
 • Kommunikaatio ja tulkkaus (Kommunikation och tolkning) 2 sp

Läs mer om kurserna och anmäl dig via DIAK:s webbplats(Länk leder till extern tjänst)

Konstuniversitetets öppna universitet erbjuder avgiftsfria kurser som lämpar sig för gymnasieelever(Länk leder till extern tjänst) (länk till en extern tjänst). Kontrollera att filtret Lämplig för gymnasieelever är aktiverat för att kunna bläddra bland alla kurser som lämpar sig för gymnasielever.

Mer information om studier och ansökan som riktar sig till gymnasieelever.(Länk leder till extern tjänst)