Arbiskurser för gymnasiestuderande

Helsingfors stads gymnasister kan också genomföra vissa studier via Helsingfors arbis.
Bild: Marja Väänänen

Studierna räknas tillgodo i gymnasieexamen som övriga studier. 

Kurser för gymnasiestuderande (pdf)