Månsas lågstadieskola

Månsas lågstadieskola består av årskurserna 1-6.
Månsas lågstadieskola

I Månsas lågstadieskola finns årskurserna 1–6 med  108 elever läsåret 2023-2024 Månsas är närskola för de elever som vill gå i svensk skola och bor i Månsas, Västra och Östra Baggböle, Svedängen, Torparbacken och Krämertsskog

Vår skola

Helsingfors kommunala läroplan (Länk leder till extern tjänst) och skolspecifika läroplaner har utarbetats utifrån de nationella grunderna för läroplanen. Undervisningen i vår skola styrs av skolans läroplan. Skolans läroplan (Länk leder till extern tjänst) innehåller målen för skolarbetet, vilka läroämnen som studeras i skolan, hur man arbetar i skolan och hur eleverna kan stödjas. 

Målet är att undervisningen ska vara så nära skolelevens vardag som möjligt. Varje klass har en egen lärare som undervisar under de flesta lektionerna. 

I Månsas arbetar klasserna med helhetsskapande undervisning. Detta innebär att samma tema eller fenomen behandlas via de olika ämnena i skolan för att skapa en helhet. Målet är att undervisningen ska vara så nära skolelevens vardag som möjligt

I Månsas strävar vi efter att komma bort från den traditionella klassrumsundervisningen och använder hela skolan, samt närmiljön och staden som undervisningsutrymme. 

 Eleverna får läroböckerna och annat skolmaterial gratis från skolan. Skolans lärare väljer vilka läromedel skolan använder. 

 Specialläraren ger vid behov specialundervisning på deltid åt elever som har inlärnings- eller anpassningssvårigheter. Specialläraren undervisar jämsides med klassläraren eller i en liten grupp några timmar i veckan. 

För elever med behov av stöd erbjuds specialundervisning.  Specialläraren är till för alla och arbetar både med elever som har stödform och elever som inte har det. 

 

Gården Bild: Foto:Joe Pimenoff
Gården Bild: Foto:Joe Pimenoff

I årskurserna 1–6 läser eleverna ett eller två språk vid sidan av sitt modersmål. A1-språket är det obligatoriska språk som man börjar läsa redan i årskurs 1. Studierna i det frivilliga A2-språket inleds i årskurs 3. Samma nivå som i det obligatoriska A2-språket uppnås i det frivilliga språket i slutet av årskurs 6.

 • A1- språk är finska.
 • A2-språk är engelska eller tyska.

För att en grupp i tyska skall bildas behövs minst 10 intresserade elever. Ett samarbete kan etableras med ett närliggande svenskspråkigt lågstadium, ifall timresurserna ger vika, för att bilda en grupp.    

Lov- och arbetstider 2023-2024

Höstterminen 10.8.2023 (tor) – 22.12.2023 (fre)
Höstlovet 16.10.2023 (må) – 20.10.2023 (fre)
Jullovet 23.12.2023 (lör) – 7.1.2024 (sön)
Vårterminen 8.1.2024 (må) – 1.6.2024 (lö)
Sportlovet 19.2.2024 (må) – 23.2.2024 (fre)

Fredag 10.5.2024 ledig dag.

Lördag 18.5.2024 Staffettkarneval skoldag.
 

Elevernas cyklar Bild: Foto: Joe Pimenoff
Elevernas cyklar Bild: Foto: Joe Pimenoff

Samarbetet mellan hem och skola är en del av skolans verksamhet som fastställs i läroplanen. Skolan kommer överens om verksamhetsformerna i samarbete med föräldrarna.

Månsas lågstadieskola har en direktion med representanter bestående av elever och föräldrar. Direktionen beslutar om skolans verksamhetsplan, väljer de ordinarie lärarna, godkänner budgeten och framlägger ett förslag till läroplan för utbildningsnämndens svenska sektion.

Föräldra föreningen Månsas Hem och skola r.f arbetar för att främja elevernas välmående med olika evenemang och klubbar som föreningen stöder. Föreningen stöder även bland annat elevernas vardag i skolan med att införskaffa till exempel böcker och rastredskap. Månsas Hem och skola har även en hemsida som man hittar på https://mansas.hemochskola.fi (Länk leder till extern tjänst)

Föräldrarna kan bekanta sig med varandra genom tillställningar som ordnas av skolan eller vid evenemang som ordnas av klassföräldrarna. I de flesta skolor verkar också en föräldraförening som stödjer hela skolans verksamhet.

Lärarna använder i första hand Wilma-programmet för kontakten med hemmen. Den nya Wilma-adressen är https://helsinki.inschool.fi (Länk leder till extern tjänst)

Skolan informerar hemmen om frågor som gäller eleven och skolan. På motsvarande sätt förväntas det att föräldrarna informerar skolan om frågor som gäller barnet, till exempel frånvaro.

I Månsas lågstadieskola är samarbetet mellan hem och skola intensivt. Lärarna skriver vecko- eller månadsbrev till hemmen. Vi strävar efter att tröskeln att ta kontakt hem och hemmets kontakt till skolan skall vara låg.

Klätterställning Bild: Bild: Joe Pimenoff
Klätterställning Bild: Bild: Joe Pimenoff

Läranas kontaktuppgifter

Lärarna kontaktas bäst via Wilma-programmet eller via e-post på adressen

fornamn.efternamn@edu.hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)

Månsas lågstadieskola

Besöksadress: Aspdungevägen 5, 00630 Helsingfors
PB 63301, 00099 Helsingfors stad
Öppen skoldagar kl. 8.15-15.00.

Skolsekreterare

Karin Fougstedt
tfn 040 334 8559, karin.fougstedt@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)
Kansliet är öppet onsdagar kl. 8-15.

Rektor

Heidi Dufva
tfn 040-536 4397, heidi.dufva@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)

Ledningsgruppen

Rektor, Tove Monnberg, Linn Autere  

Direktionens ordförande  

Mia Öhman
mia.ohman@windowslive.com (Länk öppnar standardprogram för e-post)

Lärarrummet

tfn 09 310 82465
Lämna meddelande på telefonsvararen.

Skolvärd

tfn 050 401 3932

Skolköket

tfn 09 310 82492

Åk 1 Andréa Helmes
Åk 2 Tove Monnberg
Åk 3 Emma Saarelainen
Åk 4 Niclas Krook
Åk 5 Heidi Ruuska
Åk 6 Anna-Maria Manninen

Speciallärare Linn Autere
Musiklärare Rasmus Mellberg
Resurslärare 
Ortodox religion Kristian Ahonen
Skolgångshandledare May-Louise Thomssen

Lärarna kan kontaktas via Wilma eller per e-post på adressen fornamn.efternamn@edu.hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)

Skolkurator

Linda Huhtamäki nås enklast via Wilma

Hälsovårdare 

Ansa Kokljuschkin
tfn 050 436 2019, ansa.kokljuschkin@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)

Skolpsykolog

Andrea Holm
tfn 09 3102 6048/040 638 9034 eller via Wilma

Morgon- och eftermiddagsverksamhet, klubbar och hobbyer

Eleverna har möjlighet att delta i frivilliga, ledda aktiviteter av mångahanda slag före och efter skoldagen – meningsfulla aktiviteter och kul samvaro i en trygg miljö.

Morgonverksamheten, som ordnas på morgonen före lektionerna, är avgiftsfri. Den är avsedd för elever i årskurserna 1 och 2 samt för elever med särskilt stöd i årskurserna 3 och 4. 

I vår skola finns övervakad Morgonverksamhet för åk 1-2. kl.8.12-9.15. I huvudsak är eleverna ute då. Du kan be platschefen om mer information om skolans morgonverksamhet per telefon på numret 09-3107 1743.

Mer information om skolornas morgonverksamhet hittar du på våra sidor för den grundläggande utbildningen.

 

 

Eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen är avgiftsbelagd och riktar sig till elever i årskurserna 1 och 2 samt elever med särskilt stöd. 

Läs mer om eftermiddagsverksamheten och dess avgifter på våra gemensamma sidor för den grundläggande utbildningen

Du kan söka platser med eftermiddagsverksamhet i vårt område på Servicekartan (Länk leder till extern tjänst). På Servicekartan kan du skriva in din hemadress i hemadressfältet. 

I vår skola ordnas Eftermiddagsverksamhet för eleverna i åk 1-2 från kl.12.30-17. Eleverna får ett mellanmål under eftermiddagen. Det är Folkhälsan som ordnar Eftermiddagsverksamheten.

I vår skola ordnas avgiftsfria hobbyer och klubbar för eleverna, både genom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet och som skolans klubbverksamhet. På våra gemensamma sidor för den grundläggande utbildningen hittar du mer information om klubb- och hobbyverksamhet. 

Nedan uppdateras information om vår skolas klubbar och hobbyer. 

Anmälan till grupper enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet ska ske direkt till hobbyarrangören. Anmälan är bindande. Elever i åk 7-9 kan gå och prova på verksamheten utan förhandsanmälan. Hobbyverksamheten förverkligas om det finns tillräckligt med deltagare. Om du är tvungen att annullera din anmälan, kontakta den som arrangerar hobbyverksamheten så fort som möjligt. Arrangören informerar också om eventuella återbudsplatser och ytterligare grupper. Deltagarna är försäkrade under hobbyverksamheten.  

Skolans klubbverksamhet läsåret 2023-2024

I samband med skoldagen arrangeras klubbverksamhet åt Helsingforsiska grundskoleelever. Eleverna kan delta i planeringen och utvecklingen av klubbverksamheten bland annat via skolornas elevkårer. Skolans klubbverksamhet kan antingen arrangeras med den egna personalen, eller genom en utomstående inköpt aktör (avgiftsfri för deltagarna). Dessutom kan det i skolan finnas annan klubbverksamhet som arrangeras av en aktör utanför staden (med skäliga kostnader för deltagande).

Informationen om skolans klubbar uppdateras när höstterminen har börjat.

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 2023-2024

Avgiftsfri hobbyverksamhet enligt Finlandsmodellen inleds den 4 september 2023. Det är också möjligt att registrera sig i hobbyer som anordnas på andra skolor.

Måndag

Teater (årskurs 3.-6.)

Tid: Måndagar kl. 14:15 – 15:45 

Plats: Grupprummet 

Är du intresserad av teater, vill du vara med och sätta upp en pjäs? Då ska du komma med i höstens teaterhobby. Vi kommer under hösten att leka olika teaterlekar, improlekar och tillsammans sätta upp en liten pjäs. Du behöver inte veta något om teater från förut. Häng med om det lät kul!

Anmälan: Ilmoittaudu tästä(Länk leder till extern tjänst)

Vid frågor: Christoffer Isaksson, putte@nsu.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)  

Ordnare: Nylands Svenska Ungdomsförbund / Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Torsdag

Kodning (årskurs 3.-6.)

Tid: Torsdagar kl. 14:15 – 15:45

Plats: Årskurs 5 klassrum 

I Kursen vi går igenom de grundläggande begreppen programmering och speldesign i visuella programmeringsmiljöer och i programmeringsspråket Python. 
 Vi löser programmeringspussel i Code.orgs lärmiljö, programmerar 2D-spel med Scratch och lär oss om programmera enheter med Micro:bit-mikrokontroller. 
 I slutet av kursen tränar vi på att skriva kod i programmeringsspråket Python. För att träna på grunderna i Python använder vi oss av olika utmaningskurser i början, varefter vi kodar en lätt berättelse och ett litet spel i Python. 

Anmälan: Anmäl dig här(Länk leder till extern tjänst)

Vid frågor: Suvi Syrjäläinen, suvi.syrjalainen@kodarit.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Ordnare: Kodarit / Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Vår skolas direktion

Varje skola har en direktion som leder och utvecklar skolans verksamhet. Direktionen består av företrädare för vårdnadshavarna, eleverna och personalen. Direktionsledamöterna väljs av fostrans- och utbildningsnämnden för en fyraårsperiod. De nuvarande direktionernas mandattid är 2021–2025. Bland annat godkänner direktionen årligen skolans verksamhetsplan.

Direktionens sammansättning 2021-2025

Maria Öhman, ordf., mia.ohman@windowslive.com (Länk öppnar standardprogram för e-post) 
Mats Engblom, vice ordf.
Katriina Koivula
Tom-Eric Lindberg
Catharina Sarkkola

Lärar representant
Marina Koskinen-Juma
Personal representant
Karin Fougstedt

Sekreterare
Heidi Dufva

Två elevrepresentanter

HELSINGFORS STAD            Protokoll 1/23
MÅNSAS LÅGSTADIESKOLA 
DIREKTIONEN            29.3.2023
________________________________________

Tidpunkt        29.3.2023 kl. 8.00
Plats        Månsas ls, Aspdungevägen 5
Närvarande:        

Mia Öhman, ordf.
    Heidi Dufva. sekr.
    Mats Engblom
    Karin Fougstedt
    Marina Koskinen-Juma
    Catharina Sarkkola
    Tom Lindberg
        xx, elevrepr. 
        xx, elevrepr.

ÄRENDEN:

§ 1    MÖTETS ÖPPNANDE

    Förslag:     Ordförande förklarar mötet öppnat kl. 08.00
    Beslut:     Ordförande förklarar mötet öppnat kl. 08.02

§ 2    MÖTETS LAGLIGHET

    Förslag:     Ordförande konstaterar mötet vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
    Beslut:     Ordförande konstaterar mötet vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 3    FÖREDRAGNINGSLISTANS FASTSTÄLLELSE

    Förslag:     Direktionen fastställer föredragningslistan.
    Beslut:     Direktionen fastställer föredragningslistan.

§ 4    VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE    

    Förslag:     Direktionen utser två medlemmar till protokolljusterare. 
    Beslut:     Direktionen utser Mats Engblom och Catharina Sarkkola till protokolljusterare. 

§ 5    REKRYTERING SAMT UTRYMMEN OCH PLANERING AV LÄSÅRET 23-24, MÅNSAS

    Rektor presenterar hur rekryteringen förlöper samt ger en inblick i planeringen av nästa läsår.

§ 6    Fastställande av Månsas ls användningsplan för budgeten för år 2023. 

Fostrans- och utbildningsnämnden godkände 13.12.2022 (§ 303) resultatbudgeten för år 2023. Sektorchefen beslutade 8.2.2023 (§ 12) vilka som ansvarar för användningsplanen för budgeten för år 2023 samt var och ens anslag och beräknade inkomster. 
Genom sitt beslut 5.12.2022 Genom sitt beslut 5.12.2022 har stadsstyrelsen gett anvisningar om hur budgeten ska följas. De för anslagen ansvariga personerna ansvarar för att budgetmålen uppnås, eurobeloppen följs och de beräknade inkomsterna och uppbörden av inkomster förverkligas samt för andra åtgärder som krävs för att resultatbudgeten ska genomföras i enlighet med anvisningarna. 
Chefen för den grundläggande utbildningen är den som ansvarar för anslagen för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen. Rektorn är den som ansvarar för anslagen för skolan och läroinrättningen. 
Chefen för den grundläggande utbildningen har beslutat i enlighet med målen och principerna för resultatbudgeten ramarna för enskilda skolor.
Den föredragande konstaterar att skolans användningsplan för budgeten har beretts inom den beviljade ramen för direktionens godkännande. I resultatbudgeten för fostrans- och utbildningssektorn finns verksamhetsmål för år 2023. Målen är bindande för den grundläggande utbildningen.
Budgetramen för Månsas lågstadieskola är sammanlagt 715 584,00 euro. Användningsplanen bygger på det uppskattade elevantalet som för våren 2023 är 109 elever och för hösten 2023 är 112 elever.
Som bilaga till föredragningslistan finns skolans användningsplan, en inkomst- och utgiftsspecifikation per utgiftsslagsgrupp och per verksamhet.
I användningsplanen har man reserverat anslag för en engångspremie på 0,6 % av personalens lönesumma för ordinarie arbetstid.

Förslag: Direktionen för Månsas lågstadie beslutar att godkänna användningsplanen för budgeten i enlighet med den föredragandes förslag.
Dessutom beslutar direktionen att rektorn har rätt att omfördela anslagen i den användningsplan som det har beslutats om vid detta möte mellan kontogrupperna och verksamhetsområdena, om verksamheten i skolan kräver det.

Beslut: Direktionen för Månsas lågstadie beslutar att godkänna användningsplanen för budgeten i enlighet med den föredragandes förslag.
Dessutom beslutar direktionen att rektorn har rätt att omfördela anslagen i den användningsplan som det har beslutats om vid detta möte mellan kontogrupperna och verksamhetsområdena, om verksamheten i skolan kräver det.

§ 7 RÖSTNING OM ERSÄTTANDE LEDIG DAG LÄSÅRET 2023-24

    Lärarkår och elever har röstat om ersättande ledig dag läsåret 23-24. Stafettkarnevalslördagen i maj 2024 önskar skolan att är obligatorisk skoldag för alla elever. Istället hålls en annan ledig dag under läsåret.

Alternativen:  

    22.12
    Skärtorsdag 28.3
    Kristi Himmelsfärdsfredag 10.5

Majoriteten av lärarna röstade på alternativ 3, röstningen bland eleverna: skärtorsdag

Alternativ 1: 22.12 
Åk 1: 5 röster 
Åk 2: 0 röster 
Åk 3: 10 röster
Åk 4: 7 röster
Åk 5: 5 röster 

Alternativ 2: Skärtorsdag 28.3 
Åk 1: 14 röster
Åk 2: 11 röster
Åk 3: 7 röster 
Åk 4: 5 röster 
Åk 5: 0 röster 
 
Alternativ 3: Kristi Himmelsfärdsfredag: 10.5 
Åk 1: 0 röster 
Åk 2: 2 röster 
Åk 3: 5 röster 
Åk 4: 3 röster 
Åk 5: 7 röster

Beslut: Kristi Himmelsfärdsfredag: 10.5.2024 ledig (om Stafettkarnevalen infaller just då diskuterar direktionen ärendet pånytt).

§ 8    Läroplansförändring för ett valfritt ämne för Kottby ls, Månsas ls och Staffansby ls

Tillägg i läroplanen för Kottby ls, Månsas ls och Staffansbyls.

Direktionen har behandlat läroplansförändringen i mars 2023.
Eftersom beslutanderätten gällande ändringar av läroplanen för enskilda skolor
ligger hos direktören för den svenska servicehelheten, sänder direktionen ändringen
vidare för direktörens godkännande.
Ändringen föreslås träda i kraft från och med läsåret 2023-2024.

Beslutsmotivering
Läroplanstillägget gäller byte av utbud av ett valfritt ämne i samtliga skolor.
Att inleda språkstudierna tidigt under den grundläggande utbildningen är
pedagogiskt motiverat och ger eleverna möjlighet att lära sig språk när de är som
mest mottagliga för inlärning. Vi vill erbjuda eleverna en inblick i möjliga språk de
eventuellt kan studera senare i skolan, samt uppmuntra dem att se den språkliga
mångfalden i närmiljön.
Genom att erbjuda språkdusch istället för studier i ett språk kan man dels bättre
utnyttja den språkmångfald som redan finns i lärarkollegiet samt främja nyfikenhet
för olika språk och kulturer på ett lekfullt sätt utgående från elevernas eget intresse.

Delaktighet i den skolvisa läroplansprocessen
Kollegiet, skolans elevkår och direktion har hörts i ärendet.
De skolvisa förändringarna för samtliga skolor har utarbetats av en arbetsgrupp där
representanter för alla skolor varit delaktiga. Alla skolor fungerar under en rektor och
har också i övrigt tätt samarbete. De förändringar som föreslås i den skolvisa
läroplanen är bifogade.

Bedömning av hur det påverkar barnen
Eleverna får mera valmöjligheter och större inverkan på läroämnets innehåll och
arbetsmetoder.
Läroplanförändringen samt beskrivningen av de valfria ämnena som helhet finns
bifogat i beredningen.

Beslut: Direktionen tycker att förslaget är bra och vill gärna se att det förverkligas.
      
§ 9 ELEVÄRENDEN

    Elevrepresentanterna presenterar sina ärenden. Eleverna lyfter upp oroligheter som förekommit i skolan. Eleverna har uppskattat utfärder och varierande undervisning.

§ 10    ÖVRIGA ÄRENDEN

    Nästa möte enligt skild kallelse.

§ 11    MÖTETS AVSLUTANDE

    Mötet avslutades kl. 8.38.

ordf.            sekr.

protokolljust.            protokolljust.

    

HELSINGFORS STAD            Protokoll 2/23
MÅNSAS LÅGSTADIESKOLA 
DIREKTIONEN            17.5.2023
________________________________________

Tidpunkt        17.5.2023 kl. 8.00
Plats        Månsas ls, Aspdungevägen 5
Närvarande:

Mia Öhman, ordf.
    Heidi Dufva. sekr.
    Mats Engblom
    Katriina Koivula
    Karin Fougstedt
    Marina Koskinen-Juma
    Catharina Sarkkola
    Tom Lindberg
xx, elevrepr
xx, elevrepr.

ÄRENDEN:
§ 12    MÖTETS ÖPPNANDE

    Förslag:     Ordförande förklarar mötet öppnat kl. 08.00
    Beslut:     Ordförande förklarar mötet öppnat kl. 08.03

§ 13    MÖTETS LAGLIGHET

    Förslag:     Ordförande konstaterar mötet vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
    Beslut:     Ordförande konstaterar mötet vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 14    FÖREDRAGNINGSLISTANS FASTSTÄLLELSE

    Förslag:     Direktionen fastställer föredragningslistan.
    Beslut:     Direktionen fastställer föredragningslistan.

§ 15    VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE    

    Förslag:     Direktionen utser två medlemmar till protokolljusterare. 
    Beslut:    Direktionen utser Katriina Koivula och Mats Engblom till protokolljusterare.

§ 16    VERKSAMHETSBERÄTTELSEN  2022-2023

Enligt förvaltningsstadgan kapitel 15 §3 skall direktionen årligen godkänna en plan för verksamhet, den så kallade verksamhetsplanen. Verksamhetsberättelsen har skrivits av rektor och lärarkår och lärarkollegiet har godkänt berättelsen den 3.5.2023

Förslag:    Antecknas till kännedom.
Beslut:    Antecknas till kännedom.
     
§ 17     ELEVÄRENDEN

    Elevrepresentanterna presenterar sina ärenden.
    Beslut: Eleverna lyfte fram toaletterna

§ 18    ÖVRIGA ÄRENDEN

    Nästa möte enligt skild kallelse.
    Rektorn berättade om personalsituationen nästa läsår.

§ 19    MÖTETS AVSLUTANDE
    
    Mötet avslutades kl. 8.39.

Mia Öhman, ordf.            Heidi Dufva, sekr.

Katriina Koivula, protokolljust.        Mats Engblom, protokolljust.

    

HELSINGFORS STAD            Protokoll 3/23
MÅNSAS LÅGSTADIESKOLA 
DIREKTIONEN            27.9.2023
________________________________________

Tidpunkt        27.9.2022 kl. 8
Plats        Aspdungevägen, Månsas ls. 

Närvarande:        
Mia Öhman, ordf.
    Heidi Dufva. sekr.
    Mikael Ström
    Karin Fougstedt
    Anna-Maria Manninen
    Catharina Sarkkola
    Tom Lindberg
    xx, elevrepr. 
    xx, elevrepr
        

§ 19
Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet och val av protokolljusterare 

Beslutsförslag 
Direktionen torde konstatera att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört. Direktionen torde välja samtidigt ledamöterna xx  och xx till protokolljusterare och xx och xx till ersättare för dessa.

Beslut
Direktionen torde konstatera att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört. Direktionen torde välja samtidigt ledamöterna Catharina Sarkkola och Tom Lindberg till protokolljusterare och inga till ersättare för dessa. Mötet öppnades 8.03.

§ 20
Elevrepresentanters närvarorätt vid direktionsmöten 

Beslutsförslag     
Direktionen diskuterar elevrepresentanternas närvaro- och yttranderätt vid direktionens möte. Direktionen besluter bevilja xx och xx närvaro- och yttranderätt vid direktionens möten.
Beslut    
Direktionen diskuterar elevrepresentanternas närvaro- och yttranderätt vid direktionens möte. Direktionen besluter bevilja xx och xx närvaro- och yttranderätt vid direktionens möten.

§ 21
Verksamhetsplanen för läsåret 2023-24

    Om direktionernas uppgifter stadgas i förvaltningsstadgan kapitel 15, § 3.
Direktionen godkänner årligen en plan som baserar sig på läroplanen, utom de årliga arbetstiderna. Planen är ett dokument genom vilket skolan drar upp sina riktlinjer för verksamheten enligt läroplanen och målen utgående från de ekonomiska resurser skolan tilldelats. Verksamhetsplanen utgör även en stomme för utvärdering i slutet av läsåret, verksamhetsberättelsen. Skolan utvärderar dock verksamheten kontinuerligt.

Direktionen har fått tillgång till arbetsprocessen kring verksamhetsplanen genom det webbaserade programmet Wilma.

Beslutsförslag:     Direktionen godkänner verksamhetsplanen enligt förslaget.
Beslut:     Direktionen godkänner verksamhetsplanen enligt förslaget.

§22 Till direktionen                    4.9.2023

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM ARBETSTIDER OCH LOVDAGAR I HELSINGFORS STADS SVENSKA GRUNDSKOLOR LÄSÅRET 2024 - 2025

I den grundläggande utbildningen börjar läsåret den 1 augusti och avslutas den 31 juli. Läsåret har 190 arbetsdagar. Läsårets arbetsdagar minskas med självständighetsdagen, trettondagen och första maj när dessa infaller på en annan vardag än lördag (23 § i lagen om grundläggande utbildning).

Läsåret 2024 – 2025 infaller självständighetsdagen, trettondagen och första maj på en annan vardag än lördag, varför antalet arbetsdagar är tre dagar mindre. Skolarbete ska sålunda utföras under 187 arbetsdagar.

Fostrans- och utbildningssektorn begär att direktionen avger ett utlåtande om de alternativ som finns nedan och som rör arbetstiderna och lovdagarna i de svenska grundskolorna läsåret 2024 - 2025.

Alternativ 1

På hösten inleds arbetet 8.8.2024 (tor.) och avslutas 20.12.2024 (fre.).
Höstlovet infaller vecka 42, dvs 14.10.2024 (mån.) - 18.10.2024 (fre).
Jullovet infaller 21.12.2024 (lör.) - 6.1.2025 (mån.).
På våren inleds arbetet 7.1.2025 (tis.) och avslutas 31.5.2025 (lör.).
Sportlovet infaller vecka 8, dvs. 17.2.2025 (mån.) - 21.2.2025 (fre.).

I det här alternativet skulle jullovet vara två veckor långt, varvid vårterminen skulle börja efter trettondagen. I oktober skulle man ha en veckas höstlov och i februari en veckas sportlov.

Alternativ 2

På hösten inleds arbetet 12.8.2024 (mån.) och avslutas 20.12.2024 (fre.).
Höstlovet infaller vecka 42, dvs. 14.10.2024 (mån.) - 18.10.2024 (fre.).
Jullovet infaller 21.12.2024 (lör.) - 1.1.2025 (ons.).
På våren inleds arbetet 2.1.2025 (tor.) och avslutas 31.5.2025 (lör.).
Sportlovet infaller vecka 8, dvs. 17.2.2025 (mån.) - 21.2.2025 (fre.).

I det här alternativet skulle jullovet vara drygt en vecka och vårterminen skulle börja före trettondagen. I oktober skulle man ha en veckas höstlov och i februari en veckas sportlov.

Ifall direktionen vill, kan den komma med ett eget förslag.

Innan direktionen sammanträder ska ärendet behandlas tillsammans med lärarna och den övriga personalen i syfte att utreda deras åsikt. Elevkåren ska ombes avge ett eget utlåtande, som fogas till direktionens utlåtande.

Enligt 47 a § i lagen om grundläggande utbildning ska utbildningsanordnaren dessutom se till att skolans alla elever har möjlighet att uttrycka sin åsikt i frågor som gäller deras ställning. Det här innebär att skolans alla elever ska ha möjlighet att uttrycka sin åsikt om alternativen ovan t.ex. genom omröstning. Ett sammandrag av elevernas åsikter ska fogas till de utlåtanden som begärs ovan.

Nämnda handlingar ska skickas till Mariella Michelsson, svenska servicehelheten, PB 58300, 00099 Helsingfors stad, mariella.michelsson@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post), senast fredagen den 29 oktober 2023.

Närmare upplysningar:
Henrik Hirviniemi, jurist, tfn (09) 310 26 086 eller henrik.hirviniemi@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)

Niclas Grönholm
direktör för den svenska servicehelheten

Alla elever har röstat på alternativ 1! Ersättande ledig dag för Stafettkarnevalslördagen 2025 röster: lärarna röstat för 5.12 ledig dag, elevgrupperna 4 röstat på 17.4 2 på 5.12. 

Beslut: Direktionen för Månsas ls väljer alternativ 1 och skärtorsdag som ersättande ledig för Stafettkarnevalslördagen.

§23 Elevernas ärenden

Mera pulpeter till åk 5, bättre städning av wc (skyltar), längre raster, fotbollsrasterna (kan alla spela?) 

§24 Nästa möte 

Beslutsförslag: Mötestid enligt skild kallelse
Beslut: Mötestid enligt skild kallelse

§25 Mötets avslutande    
Mötet avslutades kl. 8.49.

Mia Öhman, ordf.            Heidi Dufva, sekr.

Catharina Sarkkola, protokolljust.        Tom Lindberg, protokolljust. 

Plats

Aspdungevägen 5, 00630 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format (Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

 • Rutten till ingången är skyltad, jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren öppnas med åtkomstkontroll.

Ingången "alternativ ingång"

 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.
 • På rutten finns en brant backe.
 • Ingången är lätt att urskilja och belyst.
 • Vid ingången finns 1 trappsteg.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren öppnas med åtkomstkontroll.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • Verksamhetsstället ligger på annan plan än denna ingången.

I lokalen

 • Verksamhetsstället ligger på samma plan som ingången.
 • I lokalen finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • De inomhus gångvägarna har 3 trappsteg efter varandra. Trappstegen är kontrastmarkerade.
 • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja.
 • I verksamhetslokalen finns en tillgänglig toalett.