Månsas lågstadieskola

Månsas lågstadieskola består av årskurserna 1-6.
Månsas lågstadieskola
Bild: Tiina Piri

Kontaktuppgifter

Aspdungevägen 5, 00630 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
finska svenska
PB 63301, 00099 Helsingfors stad

Biträdande rektor
Tove Monnberg
+358 9 310 32655
tove.monnberg@edu.hel.fi

Skolsekreterare
Karin Fougstedt
+358 9 310 28401
karin.fougstedt@hel.fi

Rektor
Heidi Dufva
+358 9 310 36785
heidi.dufva@hel.fi

Läsåret 2024-2025

Språkstudier

finska
engelska, tyska

I Månsas lågstadieskola finns årskurserna 1–6 med  107 elever läsåret 2023-2024 Månsas är närskola för de elever som vill gå i svensk skola och bor i Månsas, Västra och Östra Baggböle, Svedängen, Torparbacken och Krämertsskog

Vår skola

Helsingfors kommunala läroplan(Länk leder till extern tjänst) och skolspecifika läroplaner har utarbetats utifrån de nationella grunderna för läroplanen. Undervisningen i vår skola styrs av skolans läroplan. Skolans läroplan(Länk leder till extern tjänst) innehåller målen för skolarbetet, vilka läroämnen som studeras i skolan, hur man arbetar i skolan och hur eleverna kan stödjas.

Målet är att undervisningen ska vara så nära skolelevens vardag som möjligt. Varje klass har en egen lärare som undervisa under de flesta lektionerna. 

I Månsas arbetar klasserna med helhetsskapande undervisning. Detta innebär att samma tema eller fenomen behandlas via de olika ämnena i skolan för att skapa en helhet. Målet är att undervisningen ska vara så nära skolelevens vardag som möjligt.

I Månsas trävar vi efter att komma bort från den traditionella klassrumsundervisningen och använder hela skolan, samt närmiljön och staden som undervisningsutrymme.

Eleverna får läroböckerna och annat skolmaterial gratis från skolan. Skolans lärare väljer vilka läromedel skolan använder.

Specialläraren ger vi behov specialundervisning på deltid åt elever som har inlärnings- eller anpassningssvårigheter. Specialläraren undervisar jämsides med klassläraren eller i en liten grupp några timmar i veckan.

För elever med behov av stöd erbjuds specialundervisning. Specialläraren är till för alla och arbetar både med elever som har stödform och elever som inte hardet.

Gården Bild: Foto:Joe Pimenoff
Gården Bild: Foto:Joe Pimenoff

I årskurserna 1–6 läser eleverna ett eller två språk vid sidan av sitt modersmål. A1-språket är det obligatoriska språk som man börjar läsa redan i årskurs 1. Studierna i A2-språket inleds i årskurs 3. 

 • A1- språk är finska.
 • A2-språk är engelska eller tyska.

För att en grupp i tyska skall bildas behövs minst 12 intresserade elever. Ett samarbete kan etableras med ett närliggande svenskspråkigt lågstadium, ifall timresurserna ger vika, för att bilda en grupp.    

Blivande åk 1

Eftisanmälan är öppen 11.3-17.4.2024. Se mera info på denna sida under rubriken Eftermiddagsverksamhet för våra elever

On 15.5 kl.8-8.30 Info för blivande åk 1 föräldrar

Vårterminen 2024

30.4 Skolans vappenfirande med maskerad och talangshow 
3.5 Rynkebyloppet 
10.5 Ledigt (fredag efter Kristi himmelsfärdsdag) 
15.5 kl.8-8.30 Info för blivande åk 1 föräldrar i skolan
17-18.5 Stafettkarnevalen 
18.5 Skollördag med Skuggkarneval, obligatorisk skoldag  
22.5 Företagsbyn åk 6  
Besök i Åshöjdens hs åk 6  
Besök på Borgbacken åk 6 
Vårutfärder åk 1-6 
27.5 Samarbetsdag med Staffansby ls 
1.6 Vårfest och avslutning kl. 9 

Lov- och arbetstider 2023-2024

Höstterminen 10.8.2023 (tor) – 22.12.2023 (fre)
Höstlovet 16.10.2023 (må) – 20.10.2023 (fre)
Jullovet 23.12.2023 (lör) – 7.1.2024 (sön)
Vårterminen 8.1.2024 (må) – 1.6.2024 (lö)
Sportlovet 19.2.2024 (må) – 23.2.2024 (fre)

Fredag 10.5.2024 ledig dag.
Lördag 18.5.2024 Staffettkarneval skoldag.

Elevernas cyklar Bild: Foto: Joe Pimenoff
Elevernas cyklar Bild: Foto: Joe Pimenoff

Samarbetet mellan hem och skola är en del av skolans verksamhet som fastställs i läroplanen. Skolan kommer överens om verksamhetsformerna i samarbete med föräldrarna.

Månsas lågstadieskola har en direktion med representanter bestående av elever och föräldrar. Direktionen beslutar om skolans verksamhetsplan, väljer de ordinarie lärarna, godkänner budgeten och framlägger ett förslag till läroplan för utbildningsnämndens svenska sektion.

Föräldra föreningen Månsas Hem och skola r.f arbetar för att främja elevernas välmående med olika evenemang och klubbar som föreningen stöder. Föreningen stöder även bland annat elevernas vardag i skolan med att införskaffa till exempel böcker och rastredskap. Månsas Hem och skola har även en hemsida som man hittar på https://mansas.hemochskola.fi(Länk leder till extern tjänst)

Föräldrarna kan bekanta sig med varandra genom tillställningar som ordnas av skolan eller vid evenemang som ordnas av klassföräldrarna. I de flesta skolor verkar också en föräldraförening som stödjer hela skolans verksamhet.

Lärarna använder i första hand Wilma-programmet för kontakten med hemmen. Den nya Wilma-adressen är https://helsinki.inschool.fi.&nbsp(Länk leder till extern tjänst);

Skolan informerar hemmen om frågor som gäller eleven och skolan. På motsvarande sätt förväntas det att föräldrarna informerar skolan om frågor som gäller barnet, till exempel frånvaro.

I Månsas lågstadieskola är samarbetet mellan hem och skola intensivt. Lärarna skriver vecko- eller månadsbrev till hemmen. Vi strävar efter att tröskeln att ta kontakt hem och hemmets kontakt till skolan skall vara låg.

Klätterställning Bild: Bild: Joe Pimenoff
Klätterställning Bild: Bild: Joe Pimenoff

Läranas kontaktuppgifter

Lärarna kontaktas bäst via Wilma-programmet eller via e-post på adressen fornamn.efternamn@edu.hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Månsas lågstadieskola

Besöksadress: Aspdungevägen 5, 00630 Helsingfors
PB 63301, 00099 Helsingfors stad
Öppen skoldagar kl. 8.15-15.00.

Skolsekreterare

Karin Fougstedt
tfn 040 334 8559
karin.fougstedt@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Kansliet är öppet onsdagar kl. 8-15.

Rektor

Heidi Dufva
tfn 040 536 4397
heidi.dufva@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Ledningsgruppen

Rektor, Tove Monnberg, Niclas Krook, Emma Saarelainen 

Direktionens ordförande  

Mia Öhman
mia.ohman@windowslive.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Lärarrummet

tfn 09 310 82465
Lämna meddelande på telefonsvararen.

Skolvärd

tfn 050 401 3932

Skolköket

tfn 09 310 82492

Åk 1 Andréa Helmes
Åk 2 Tove Monnberg
Åk 3 Emma Saarelainen
Åk 4 Niclas Krook
Åk 5 Heidi Ruuska
Åk 6 Anna-Maria Manninen

Speciallärare Josefine Koskinen
Musiklärare Rasmus Mellberg
Resurslärare Curt Qvarnström
Ortodox religion Kristian Ahonen
Skolgångshandledare May-Louise Thomssen

Lärarna kan kontaktas via Wilma eller per e-post på adressen fornamn.efternamn@edu.hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Skolkurator

Linda Huhtamäki nås enklast via Wilma

Hälsovårdare 

Ansa Kokljuschkin
tfn 050 436 2019
ansa.kokljuschkin@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Skolpsykolog

Andrea Holm
tfn 09 3102 6048/040 638 9034 eller via Wilma

Morgon- och eftermiddagsverksamhet, klubbar och hobbyer

Eleverna har möjlighet att delta i frivilliga, ledda aktiviteter av mångahanda slag före och efter skoldagen – meningsfulla aktiviteter och kul samvaro i en trygg miljö.

Morgonverksamheten, som ordnas på morgonen före lektionerna, är avgiftsfri. Den är avsedd för elever i årskurserna 1 och 2 samt för elever med särskilt stöd i årskurserna 3 och 4. 

I vår skola finns övervakad Morgonverksamhet för åk 1-2. kl.8.15-9.15. I huvudsak är eleverna ute då. Du kan be platschefen om mer information om skolans morgonverksamhet per telefon på numret 09-3107 1743.

Mer information om skolornas morgonverksamhet hittar du på våra sidor för den grundläggande utbildningen.

 

 

Eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen är avgiftsbelagd och riktar sig till elever i årskurserna 1 och 2 samt elever med särskilt stöd. Läs mer om anmälan till eftermiddagsverksamheten och avgifterna på våra sidor för den grundläggande utbildningen.

I vår skola ordnas eftermiddagsverksamhet för elever i årskurs 1 och 2 från kl. 12.30–17. Eleverna får ett mellanmål under eftermiddagen. Det är Folkhälsan som ordnar eftermiddagsverksamheten.

Läs mer om eftermiddagsverksamheten som ordnas i vår skola.

I vår skola ordnas avgiftsfria hobbyer och klubbar för eleverna, både genom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet och som skolans klubbverksamhet. På våra gemensamma sidor för den grundläggande utbildningen hittar du mer information om klubb- och hobbyverksamhet. 

Nedan uppdateras information om vår skolas klubbar och hobbyer. 

Skolans klubbverksamhet läsåret 2023-2024

I samband med skoldagen arrangeras klubbverksamhet åt Helsingforsiska grundskoleelever. Eleverna kan delta i planeringen och utvecklingen av klubbverksamheten bland annat via skolornas elevkårer. Skolans klubbverksamhet kan antingen arrangeras med den egna personalen, eller genom en utomstående inköpt aktör (avgiftsfri för deltagarna). Dessutom kan det i skolan finnas annan klubbverksamhet som arrangeras av en aktör utanför staden (med skäliga kostnader för deltagande).

Informationen om skolans klubbar uppdateras när höstterminen har börjat.

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 2024-2025

Avgiftsfria hobbyer inom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet erbjuds för elever i årskurs 3–9 i varje grundskola i Helsingfors. Den nya hobbyperioden börjar den 2 september 2024.

Hobbyerna läsåret 2024–2025 publiceras på webbplatsen Hobbyer och på den här sidan i slutet av augusti. Gå till Hobbyer-webbplatsen(Länk leder till extern tjänst)

Hobbyerna är i första hand avsedda för eleverna i den egna skolan. Du kan också välja en hobby som ordnas i en annan skola. Deltagarna är försäkrade under hobbyverksamheten.

Till grupperna inom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet anmäler du dig direkt till arrangören av hobbyn. Hobbygrupperna fylls i anmälningsordning. Du är välkommen att bekanta dig med hobbyn utan anmälan om det finns plats i gruppen. Kontakta hobbyarrangören så snabbt som möjligt om du är tvungen att avboka din anmälan. Hobbyarrangören informerar om eventuella annulleringsplatser och tilläggsgrupper.

Vår skolas direktion

Varje skola har en direktion som leder och utvecklar skolans verksamhet. Direktionen består av företrädare för vårdnadshavarna, eleverna och personalen. Direktionsledamöterna väljs av fostrans- och utbildningsnämnden för en fyraårsperiod. De nuvarande direktionernas mandattid är 2021–2025. Bland annat godkänner direktionen årligen skolans verksamhetsplan.

 

Direktionens sammansättning 2021-2025

Maria Öhman, ordf., mia.ohman@windowslive.com(Länk öppnar standardprogram för e-post) 
Mats Engblom, vice ordf.
Katriina Koivula
Tom-Eric Lindberg
Catharina Sarkkola

Lärar representant
Marina Koskinen-Juma
Personal representant
Karin Fougstedt

Sekreterare
Heidi Dufva

Två elevrepresentanter

HELSINGFORS STAD            Protokoll 1/24
MÅNSAS LÅGSTADIESKOLA 
DIREKTIONEN            27.3.2024
________________________________________

Tidpunkt        27.3.2024 kl. 8.00
Plats        Månsas ls, Aspdungevägen 5
Närvarande:   

Mia Öhman, ordf.
    Heidi Dufva. sekr.
    Mats Engblom
    Katriina Koivula
    Anna-Maria Manninen
    Catharina Sarkkola
    Tom Lindberg
        xx, elevrepr. 
        xx, elevrepr.

ÄRENDEN:

§ 1    MÖTETS ÖPPNANDE

   Förslag:     Ordförande förklarar mötet öppnat kl. 08.00
    Beslut:     Ordförande förklarar mötet öppnat kl. 08.04

§ 2    MÖTETS LAGLIGHET

   Förslag:     Ordförande konstaterar mötet vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
    Beslut:     Ordförande konstaterar mötet vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 3    FÖREDRAGNINGSLISTANS FASTSTÄLLELSE

   Förslag:     Direktionen fastställer föredragningslistan.
    Beslut:     Direktionen fastställer föredragningslistan.

§ 4    VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE    

   Förslag:     Direktionen utser två medlemmar till protokolljusterare. 
    Beslut:     Direktionen utser Tom Lindberg och Catharina Sarkkola till protokolljusterare.

§ 5    REKRYTERING SAMT UTRYMMEN OCH PLANERING AV LÄSÅRET 24-25, MÅNSAS

   Rektor presenterar hur rekryteringen förlöper samt ger en inblick i planeringen av nästa läsår.
    Beslut: Direktionen kontaktar svenska sektionen gällande språkprogrammet och gränsen för val av A2-apråk. Direktionen och rektorn kontaktar vårdnadshavarna i åk 2. av A2-apråk. Direktionen och rektorn kontaktar vårdnadshavarna i åk 2.

§ 6    Fastställande av Månsas ls användningsplan för budgeten för år 2024

Fostrans- och utbildningsnämnden godkände 12.12.2023 (§ 275) resultatbudgeten för år 2024. Sektorchefen beslöt 30.1.2024 (§ 9) vilka som ansvarar för användningsplanen för budgeten för år 2024 samt var och ens anslag och beräknade inkomster. 
Genom sitt beslut 11.12.2023 har stadsstyrelsen gett anvisningar om hur budgeten ska följas. De för anslagen ansvariga personerna ansvarar för att budgetmålen uppnås, eurobeloppen följs och de beräknade inkomsterna och uppbörden av inkomster förverkligas samt för andra åtgärder som krävs för att resultatbudgeten ska genomföras i enlighet med anvisningarna. Chefen för den grundläggande utbildningen är den som ansvarar för anslagen för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen. Rektorn är den som ansvarar för anslagen för skolan och läroinrättningen. 
Chefen för den grundläggande utbildningen har beslutat i enlighet med målen och principerna för resultatbudgeten ramarna för enskilda skolor.
Den föredragande konstaterar att skolans användningsplan för budgeten har beretts inom den beviljade ramen för direktionens godkännande. I resultatbudgeten för fostrans- och utbildningssektorn finns verksamhetsmål för år 2024. Målen är bindande för den grundläggande utbildningen.
Budgetramen för Månsas ls är sammanlagt 724 802 euro. Användningsplanen bygger på det uppskattade elevantalet som för våren 2024 är 107 elever och för hösten 2024 106 elever.
Som bilaga till föredragningslistan finns skolans användningsplan, en inkomst- och utgiftsspecifikation per utgiftsslagsgrupp och per verksamhet.
I användningsplanen har man reserverat anslag för en engångspremie på 1,1 % av personalens lönesumma för ordinarie arbetstid.
Förslag: Direktionen för Månsas ls  beslutar att godkänna användningsplanen för budgeten i enlighet med den föredragandes förslag.
Dessutom beslutar direktionen att rektorn har rätt att omfördela anslagen i den användningsplan som det har beslutats om vid detta möte mellan kontogrupperna och verksamhetsområdena, om verksamheten i skolan kräver det. Rektorn delger direktionen eventuella ändringar på direktionens följande möte. 
Beslut: Direktionen för Månsas ls  beslutar att godkänna användningsplanen för budgeten i enlighet med den föredragandes förslag.
Dessutom beslutar direktionen att rektorn har rätt att omfördela anslagen i den användningsplan som det har beslutats om vid detta möte mellan kontogrupperna och verksamhetsområdena, om verksamheten i skolan kräver det. Rektorn delger direktionen eventuella ändringar på direktionens följande möte.

     
§ 7 ELEVÄRENDEN

   Elevrepresentanterna presenterar sina ärenden.

§ 8    ÖVRIGA ÄRENDEN

   Nästa möte enligt skild kallelse.

§ 9     MÖTETS AVSLUTANDE

   Mötet avslutades kl. 8.45

 

   Mia Öhman, ordf.        Heidi Dufva, sekr.

    x, protokolljust.        x, protokolljust.

    

protokolljust.            protokolljust.

    

HELSINGFORS STAD            Protokoll 2/23
MÅNSAS LÅGSTADIESKOLA 
DIREKTIONEN            17.5.2023
________________________________________

Tidpunkt        17.5.2023 kl. 8.00
Plats        Månsas ls, Aspdungevägen 5
Närvarande:

Mia Öhman, ordf.
    Heidi Dufva. sekr.
    Mats Engblom
    Katriina Koivula
    Karin Fougstedt
    Marina Koskinen-Juma
    Catharina Sarkkola
    Tom Lindberg
xx, elevrepr
xx, elevrepr.

ÄRENDEN:
§ 12    MÖTETS ÖPPNANDE

    Förslag:     Ordförande förklarar mötet öppnat kl. 08.00
    Beslut:     Ordförande förklarar mötet öppnat kl. 08.03

§ 13    MÖTETS LAGLIGHET

    Förslag:     Ordförande konstaterar mötet vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
    Beslut:     Ordförande konstaterar mötet vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 14    FÖREDRAGNINGSLISTANS FASTSTÄLLELSE

    Förslag:     Direktionen fastställer föredragningslistan.
    Beslut:     Direktionen fastställer föredragningslistan.

§ 15    VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE    

    Förslag:     Direktionen utser två medlemmar till protokolljusterare. 
    Beslut:    Direktionen utser Katriina Koivula och Mats Engblom till protokolljusterare.

§ 16    VERKSAMHETSBERÄTTELSEN  2022-2023

Enligt förvaltningsstadgan kapitel 15 §3 skall direktionen årligen godkänna en plan för verksamhet, den så kallade verksamhetsplanen. Verksamhetsberättelsen har skrivits av rektor och lärarkår och lärarkollegiet har godkänt berättelsen den 3.5.2023

Förslag:    Antecknas till kännedom.
Beslut:    Antecknas till kännedom.
     
§ 17     ELEVÄRENDEN

    Elevrepresentanterna presenterar sina ärenden.
    Beslut: Eleverna lyfte fram toaletterna

§ 18    ÖVRIGA ÄRENDEN

    Nästa möte enligt skild kallelse.
    Rektorn berättade om personalsituationen nästa läsår.

§ 19    MÖTETS AVSLUTANDE
    
    Mötet avslutades kl. 8.39.

Mia Öhman, ordf.            Heidi Dufva, sekr.

Katriina Koivula, protokolljust.        Mats Engblom, protokolljust.

    

HELSINGFORS STAD            Protokoll 3/23
MÅNSAS LÅGSTADIESKOLA 
DIREKTIONEN            27.9.2023
________________________________________

Tidpunkt        27.9.2022 kl. 8
Plats        Aspdungevägen, Månsas ls. 

Närvarande:        
Mia Öhman, ordf.
    Heidi Dufva. sekr.
    Mikael Ström
    Karin Fougstedt
    Anna-Maria Manninen
    Catharina Sarkkola
    Tom Lindberg
    xx, elevrepr. 
    xx, elevrepr
        

§ 19
Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet och val av protokolljusterare 

Beslutsförslag 
Direktionen torde konstatera att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört. Direktionen torde välja samtidigt ledamöterna xx  och xx till protokolljusterare och xx och xx till ersättare för dessa.

Beslut
Direktionen torde konstatera att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört. Direktionen torde välja samtidigt ledamöterna Catharina Sarkkola och Tom Lindberg till protokolljusterare och inga till ersättare för dessa. Mötet öppnades 8.03.

§ 20
Elevrepresentanters närvarorätt vid direktionsmöten 

Beslutsförslag     
Direktionen diskuterar elevrepresentanternas närvaro- och yttranderätt vid direktionens möte. Direktionen besluter bevilja xx och xx närvaro- och yttranderätt vid direktionens möten.
Beslut    
Direktionen diskuterar elevrepresentanternas närvaro- och yttranderätt vid direktionens möte. Direktionen besluter bevilja xx och xx närvaro- och yttranderätt vid direktionens möten.

§ 21
Verksamhetsplanen för läsåret 2023-24

    Om direktionernas uppgifter stadgas i förvaltningsstadgan kapitel 15, § 3.
Direktionen godkänner årligen en plan som baserar sig på läroplanen, utom de årliga arbetstiderna. Planen är ett dokument genom vilket skolan drar upp sina riktlinjer för verksamheten enligt läroplanen och målen utgående från de ekonomiska resurser skolan tilldelats. Verksamhetsplanen utgör även en stomme för utvärdering i slutet av läsåret, verksamhetsberättelsen. Skolan utvärderar dock verksamheten kontinuerligt.

Direktionen har fått tillgång till arbetsprocessen kring verksamhetsplanen genom det webbaserade programmet Wilma.

Beslutsförslag:     Direktionen godkänner verksamhetsplanen enligt förslaget.
Beslut:     Direktionen godkänner verksamhetsplanen enligt förslaget.

§22 Till direktionen                    4.9.2023

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM ARBETSTIDER OCH LOVDAGAR I HELSINGFORS STADS SVENSKA GRUNDSKOLOR LÄSÅRET 2024 - 2025

I den grundläggande utbildningen börjar läsåret den 1 augusti och avslutas den 31 juli. Läsåret har 190 arbetsdagar. Läsårets arbetsdagar minskas med självständighetsdagen, trettondagen och första maj när dessa infaller på en annan vardag än lördag (23 § i lagen om grundläggande utbildning).

Läsåret 2024 – 2025 infaller självständighetsdagen, trettondagen och första maj på en annan vardag än lördag, varför antalet arbetsdagar är tre dagar mindre. Skolarbete ska sålunda utföras under 187 arbetsdagar.

Fostrans- och utbildningssektorn begär att direktionen avger ett utlåtande om de alternativ som finns nedan och som rör arbetstiderna och lovdagarna i de svenska grundskolorna läsåret 2024 - 2025.

Alternativ 1

På hösten inleds arbetet 8.8.2024 (tor.) och avslutas 20.12.2024 (fre.).
Höstlovet infaller vecka 42, dvs 14.10.2024 (mån.) - 18.10.2024 (fre).
Jullovet infaller 21.12.2024 (lör.) - 6.1.2025 (mån.).
På våren inleds arbetet 7.1.2025 (tis.) och avslutas 31.5.2025 (lör.).
Sportlovet infaller vecka 8, dvs. 17.2.2025 (mån.) - 21.2.2025 (fre.).

I det här alternativet skulle jullovet vara två veckor långt, varvid vårterminen skulle börja efter trettondagen. I oktober skulle man ha en veckas höstlov och i februari en veckas sportlov.

Alternativ 2

På hösten inleds arbetet 12.8.2024 (mån.) och avslutas 20.12.2024 (fre.).
Höstlovet infaller vecka 42, dvs. 14.10.2024 (mån.) - 18.10.2024 (fre.).
Jullovet infaller 21.12.2024 (lör.) - 1.1.2025 (ons.).
På våren inleds arbetet 2.1.2025 (tor.) och avslutas 31.5.2025 (lör.).
Sportlovet infaller vecka 8, dvs. 17.2.2025 (mån.) - 21.2.2025 (fre.).

I det här alternativet skulle jullovet vara drygt en vecka och vårterminen skulle börja före trettondagen. I oktober skulle man ha en veckas höstlov och i februari en veckas sportlov.

Ifall direktionen vill, kan den komma med ett eget förslag.

Innan direktionen sammanträder ska ärendet behandlas tillsammans med lärarna och den övriga personalen i syfte att utreda deras åsikt. Elevkåren ska ombes avge ett eget utlåtande, som fogas till direktionens utlåtande.

Enligt 47 a § i lagen om grundläggande utbildning ska utbildningsanordnaren dessutom se till att skolans alla elever har möjlighet att uttrycka sin åsikt i frågor som gäller deras ställning. Det här innebär att skolans alla elever ska ha möjlighet att uttrycka sin åsikt om alternativen ovan t.ex. genom omröstning. Ett sammandrag av elevernas åsikter ska fogas till de utlåtanden som begärs ovan.

Nämnda handlingar ska skickas till Mariella Michelsson, svenska servicehelheten, PB 58300, 00099 Helsingfors stad, mariella.michelsson@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post), senast fredagen den 29 oktober 2023.

Närmare upplysningar:
Henrik Hirviniemi, jurist, tfn (09) 310 26 086 eller henrik.hirviniemi@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Niclas Grönholm
direktör för den svenska servicehelheten

Alla elever har röstat på alternativ 1! Ersättande ledig dag för Stafettkarnevalslördagen 2025 röster: lärarna röstat för 5.12 ledig dag, elevgrupperna 4 röstat på 17.4 2 på 5.12. 

Beslut: Direktionen för Månsas ls väljer alternativ 1 och skärtorsdag som ersättande ledig för Stafettkarnevalslördagen.

§23 Elevernas ärenden

Mera pulpeter till åk 5, bättre städning av wc (skyltar), längre raster, fotbollsrasterna (kan alla spela?) 

§24 Nästa möte 

Beslutsförslag: Mötestid enligt skild kallelse
Beslut: Mötestid enligt skild kallelse

§25 Mötets avslutande    
Mötet avslutades kl. 8.49.

Mia Öhman, ordf.            Heidi Dufva, sekr.

Catharina Sarkkola, protokolljust.        Tom Lindberg, protokolljust. 

Plats

Aspdungevägen 5, 00630 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

 • Rutten till ingången är skyltad, jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren öppnas med åtkomstkontroll.

Ingången "alternativ ingång"

 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.
 • På rutten finns en brant backe.
 • Ingången är lätt att urskilja och belyst.
 • Vid ingången finns 1 trappsteg.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren öppnas med åtkomstkontroll.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • Verksamhetsstället ligger på annan plan än denna ingången.

I lokalen

 • Verksamhetsstället ligger på samma plan som ingången.
 • I lokalen finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • De inomhus gångvägarna har 3 trappsteg efter varandra. Trappstegen är kontrastmarkerade.
 • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja.
 • I verksamhetslokalen finns en tillgänglig toalett.