Oppivelvollisuus jatkuu peruskoulun jälkeen

Peruskoulun päättävillä yhdeksäsluokkalaisilla on velvollisuus hakeutua toisen asteen koulutukseen. Tavoitteena on turvata jokaiselle nuorelle mahdollisuus hyvään tulevaisuuteen työelämätaitojen ja jatkokoulutusmahdollisuuksien myötä.
Kuva: Jefunne Gimpel

Perusopetuksen päättyessä sinun tulee hakea jatkokoulutukseen kevään yhteishaussa tai jatkuvien hakujen kautta. Voit hakea lukioon, ammatilliseen koulutukseen, tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen.

Velvollisuutesi hakea jatkokoulutukseen jatkuu, kunnes sinulle on vahvistettu opiskelupaikka ja olet aloittanut opintosi. Oppivelvollisuutesi päättyy, kun täytät 18 vuotta tai jos tätä ennen suoritat toisen asteen tutkinnon.

Laajennettu oppivelvollisuus koskee sinua, mikäli olet suorittanut perusopetusta vuoden 2021 aikana tai sen jälkeen.

Lisätietoa opiskelusta perusopetuksen verkkosivulta peruskoulun jälkeen ja Opetushallituksen verkkosivulta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Mitä lukion maksuttomuus tarkoittaa? 

Lukiokoulutus on oppivelvollisille maksutonta. Tämä tarkoittaa sitä, että opetuksen edellyttämät oppikirjat ja -materiaalit ovat sinulle maksuttomia. Opiskelijana saat esimerkiksi opintojesi ajaksi käyttöön kannettavan tietokoneen. Sinun ei tarvitse maksaa ylioppilastutkintomaksua viidestä ensimmäisestä kirjoitettavasta aineesta. Koulumatkat ovat sinulle maksuttomia, mikäli kotisi ja lukiosi välinen etäisyys on yli seitsemän kilometriä. Koulutuksen maksuttomuus jatkuu sen kalenterivuoden loppuun asti, jonka aikana täytät 20 vuotta. 

Lukiossa opetus on kaikille opiskelijoille maksutonta, ja opiskelijat saavat maksuttoman aterian päivittäin. 

Tutustu tähän