Studentdimission och andra viktiga datum för blivande studenter

Vårens studentdimission ordnas lördag 1.6 kl. 10.00. Välkommen!

14.5 Poänggränserna publiceras på nämndens webbplats

14.5 Examinanden kan i Wilma se de slutliga resultaten från vårens examen mellan kl 11-12.

15.5 Examinanden kan se de bedömda provprestationerna i tjänsten Min Studieinfo(Länk leder till extern tjänst)

15-29.5 Examinanden kan begära omprövning

31.5 kl. 16 Abimingel med chips, läsk och musik på skolgården. OBS! Ta med alla dina låneböcker som du inte har returnerat.

31.5 kl. 16.45-19.00 Obligatorisk övning inför studentdimissionen. Alla ska ta med sin studentmössa, försedd med en namnlapp på mössans insida (OBS! Målartejp håller dåligt).

1.6 kl. 10-12.30 Studentdimission i skolans gymnastiksal. OBS! Var på plats kl 9.30. På grund av begränsat utrymme i gymnastiksalen kan varje student ha med sig endast två gäster. Ifall du enligt traditionen vill bli utburen ur skolan av yngre studerande och umgås en stund på skolgården med de andra studenterna ska du räkna med att det tar en god stund efter programmets slut.

1.6 Det digitala studentexamensbetyget kan laddas ned från webbtjänsten Min Studieinfo.