Händelser i period 1

10.8 Skolstart kl. 10

21.8-28.8 lägerskolor för åk 23 gruppvis

23.8 Skolfoto dag 1

23.8 Vårdnadshavarträff åk 20-21 kl 18.00

25.8. Skolfoto dag 2

6.9 Vårdnadshavarträff åk 23 kl 18.00 

11.9. Studentskrivning MODERSMÅL 

13.9. Studentskrivning REAL 

15.9. Studentskrivning A-SPRÅK 

18.9. Studentskrivning FINSKA  

19.9 Studentskrivning MATEMATIK  

21.9 Studentskrivning REAL 

22.9 Studentskrivning MODERSMÅL 

25.9 Studentskrivning C-SPRÅK