Hoppa till huvudinnehåll

Konst och kultur gör gott

En betydande del av Finlands kulturinstitutioner, kulturverksamhet, utbildning och aktörer inom kreativa branscher finns i Helsingfors. Helsingfors med sitt kulturutbud är den finländska kulturens nationella flaggskepp. Dessutom strävar Helsingfors efter att förbättra förutsättningarna för ett aktivt liv så att stadsbornas hälsa förbättras. Alla Helsingforsbor oavsett ålder uppmuntras att röra sig med låg tröskel.

Mål: Evenemang spelar en viktig roll när det gäller att bygga upp Helsingfors trivsel, livskraft och attraktionskraft

I Helsingfors finns 84 000 arbetsplatser inom kreativa branscher, vilket är nästan en femtedel av samtliga arbetsplatser i Helsingfors. På hela landets nivå är andelen klart mindre, under tio procent. Av hela landets arbetsplatser inom kreativa branscher ligger nästan 40 procent i Helsingfors och drygt hälften i huvudstadsregionen. 

Coronapandemin och restriktionerna i samband med den har avsevärt försvårat verksamheten i kultur- och evenemangsbranschen. Pandemins effekter syns fortfarande bland annat som mindre besökarantal på evenemang och i kulturtjänsterna. 

Kaavio kuvaa luovien alojen työpaikkojen määrää Helsingissä. Lähtötilanteessa vuonna 2021 työpaikkoja oli 84 126.

Mål: Förutsättningarna för ett aktivt liv blir bättre så att stadsbors hälsa förbättras

Färre än hälften av vuxna i Helsingfors rör sig tillräckligt i förhållande till rekommendationen för hälsomotion. Andelen personer som rör sig tillräckligt i förhållande till rekommendationen minskar i de äldre åldersgrupperna. 

Även skolbarn och studerande på andra stadiet rör sig mindre ju äldre de blir. 

Motionerandet har ökat något åren 2019–2021, med undantag för yrkesstuderande. Fler pojkar än flickor rör på sig minst en timme om dagen. Skillnaden mellan flickor och pojkar har blivit större från enkäten 2019 till enkäten 2021. 

Kaaviot kuvaavat suositusten mukaan riittävästi liikkuvien osuutta ikäluokittain Helsingissä ja vähintään tunnin päivässä liikkuvien osuutta.  Riittävästi liikkuvien osuutta voi tarkastella eri ikäluokissa, alkaen 20-vuotiasta jatkuen yli 80-vuotiaisiin. Vuonna 2021 kaikissa ikäluokissa osuus oli alle 50 prosenttia. Vähintään tunnin päivässä liikkuvien osuutta tarkastellaan eri-ikäisten oppilaiden ja opiskelijoiden kohdalla sekä sukupuolittain tarkasteltuna.