Hyppää pääsisältöön

Taide ja kulttuuri ovat hyvän elämän mahdollistaja

Merkittävä osa Suomen kulttuurilaitoksista, kulttuuritoiminnasta, koulutuksesta ja luovan alan toimijoista on keskittynyt Helsinkiin. Helsinki onkin suomalaisen kulttuurin kansallinen lippulaiva kulttuuritarjonnassaan. Lisäksi Helsinki pyrkii kohentamaan edellytyksiä liikkuvaan elämään niin, että kaupunkilaisten terveys paranee. Jokaista helsinkiläistä ikään katsomatta kannustetaan liikkumaan matalalla kynnyksellä.

Tavoite: Tapahtumilla on merkittävä rooli Helsingin viihtyisyyden, elinvoiman ja vetovoimaisuuden rakentamisessa

Helsingissä on noin 84 000 luovan alan työpaikkaa, mikä vastaa lähes viidennestä Helsingin työpaikoista. Koko maan tasolla osuus on selvästi pienempi, alle kymmenen prosenttia. Koko maan luovien alojen työpaikoista lähes 40 prosenttia sijoittuu Helsinkiin ja yli puolet pääkaupunkiseudulle. 

Koronapandemia rajoitustoimenpiteineen vaikeutti merkittävästi kulttuuri- ja tapahtuma-alan toimintaa. Pandemian vaikutukset näkyvät edelleen, mutta kesällä 2022 Helsingissä järjestettiin tapahtumia jo runsaasti. 

Kaavio kuvaa luovien alojen työpaikkojen määrää Helsingissä. Lähtötilanteessa vuonna 2021 työpaikkoja oli 84 126.

Tavoite: Edellytykset liikkuvaan elämään kohenevat niin, että kaupunkilaisten terveys paranee

Helsinkiläisistä aikuisista selvästi alle puolet liikkuu riittävästi terveysliikuntasuositukseen verrattuna. Suositukseen peilaten riittävästi liikkuvien osuus pienenee vanhemmissa ikäryhmissä. 

Myös koululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden kohdalla liikkumisen määrä vähenee iän myötä. Liikuntamäärät ovat olleet hienoisessa kasvussa vuosien 2019–2021 välillä ammatillisessa koulutuksessa olevia lukuun ottamatta. Pojat liikkuvat tyttöjä useammin vähintään tunnin päivässä. Ero tyttöjen ja poikien välillä on kasvanut vuosina 2019 ja 2021 tehtyjen kyselyjen välillä.

Helsingin kaupunki on tukenut liikkumista ja kulttuuriin osallistumista on toteuttamalla LiiKu-tuki-toimintamallin jatkopilottia kohdennetusti maahanmuuttoyksikössä, aikuisten ja nuorten sosiaalityössä, sosiaalisessa kuntoutuksessa ja työtoiminnassa, toiminta- ja fysioterapiassa, päihde- ja psykoosipalveluissa sekä terveysasemien palveluissa.
 

Kaaviot kuvaavat suositusten mukaan riittävästi liikkuvien osuutta ikäluokittain Helsingissä ja vähintään tunnin päivässä liikkuvien osuutta.  Riittävästi liikkuvien osuutta voi tarkastella eri ikäluokissa, alkaen 20-vuotiasta jatkuen yli 80-vuotiaisiin. Vuonna 2021 kaikissa ikäluokissa osuus oli alle 50 prosenttia. Vähintään tunnin päivässä liikkuvien osuutta tarkastellaan eri-ikäisten oppilaiden ja opiskelijoiden kohdalla sekä sukupuolittain tarkasteltuna.