Mitä kaupunki hankkii​?

Hankintoihin kuuluvat sisäisten ja ulkoisten palveluiden, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot sekä investoinnit. ​Hankinnat muodostavat yli puolet Helsingin kaupungin menoista. Helsingin hankintojen volyymi on noin neljä miljardia euroa vuosittain, mikä tekee pääkaupungistamme Suomen suurimman julkisia hankintoja tekevän toimijan.

Suunnitteilla olevat hankinnat

Voidaksemme valmistella ja suunnitella hankintojamme huolella, teemme usein ennen hankintamenettelyn aloittamista markkinakartoituksen. Kartoitukseen sisältyvät ns. tietopyynnöt, markkinavuoropuhelut ja teknisen vuoropuhelut, joilla hankimme toimittajilta lisätietoja tarjouspyynnön laatimista varten. Ilmoitamme näistä kansallisessa hankintailmoituskanavassa HILMAssa.

Hae markkinakartoitusilmoituksemme HILMAsta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)