Lastenkotitoiminta ja lastenkodit

Lastenkodissa lapset ja nuoret elävät mahdollisimman kodinomaista ja turvallista arkea.

Lastenkodin tarkoituksena on turvata laitoshoitoon sijoitetulle lapselle ja nuorelle kuntouttava ja ikätasoinen kehitys sekä turvallinen kasvuympäristö.

Lapsi voi asua lastenkodissa lyhytaikaisesti tai pidemmän aikaa. Sijoituksen kesto riippuu lapsen tarpeista ja perheen tilanteesta. Tuemme lapsen ja hänen vanhempiensa ja muiden lapselle läheisten ihmisten yhteydenpitoa ja suhdetta.

Henkilökuntamme huolehtii siitä, että lastenkodissa on hyvä ja turvallista olla. Paikalla on aina aikuisia, joiden puoleen lapsi voi kääntyä kaikissa asioissaan.

Lapsella on nimetty omaohjaajapari, joka ensisijaisesti huolehtii lapsen asioista ja työskentelee hänen tukenaan. Omaohjaajat huolehtivat lapsen osallisuuden toteutumisesta. He pitävät säännöllisesti yhteyttä lapsen vanhempiin, läheisiin ja verkostoon ja tuovat esille ammatillisen näkemyksen lapsen edusta. Tavoitteena on kasvattaa lasta yhdessä hänen vanhempiensa kanssa.

Huolehdimme lapsen perustarpeista ja hyvinvoinnista, kuten säännöllisestä päivärytmistä, ruokailusta ja riittävästä yöunesta. Järjestämme mahdollisuuksien mukaan lapselle hänen tarvitsemansa tuen ja palvelut sekä häntä kiinnostavia harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia. Turvaamme lapsen koulunkäynnin ja järjestämme siihen liittyvän muun tarvittavan tuen. Joidenkin lastenkotiemme yhteydessä toimii oma koulu. Tuemme lasta myös jatko-opintojen suunnittelussa.

Teemme lapselle vähintään puolen vuoden välein hoito- ja kasvatussuunnitelman, jossa arvioimme lapsen tarpeita sekä hoidon tavoitteita, hoitokeinoja ja hoitotavoitteiden toteutumista. Arvioimme suunnitelmaa säännöllisesti lapsen ja hänen vanhempiensa tai huoltajiensa sekä lapsen vastuusosiaalityöntekijän kanssa. Hoito- ja kasvatussuunnitelmaa arvioidaan myös silloin, kun lapseen kohdistetaan rajoituksia tai jos on oletettavissa, että rajoituksia joudutaan käyttämään.

Henkilökuntaamme kuuluu muun muassa ohjaajia, jotka ovat koulutukseltaan esimerkiksi sosionomeja, yhteisöpedagogeja ja lähihoitajia, sekä sairaanhoitajia. Jokaisessa lastenkodissa työskentelee vähintään yksi psykologi. Lastenkodeissa voi olla myös muita erityistyöntekijöitä, kuten toimintaterapeutti tai psykoterapeutti. Lisäksi lastenkodeissa työskentelee muun muassa keittäjiä, kotihuollon ohjaajia ja toimistosihteereitä.

Helsingin kaupungin lastenkodit tarjoavat perustason, erityistason ja vaativan tason palveluja.

Palvelupisteet

Hyvösen lastenkoti

Osoite: Oltermannintie 32 L- ja M-rakennus, 00620 Helsinki

Lemmilän lastenkoti

Osoite: Lemmiläntie 3, 05950 Hyvinkää

Malmin lastenkoti

Osoite: Fallpakantie 2 B 10, 00970 Helsinki

Naulakallion lastenkoti

Osoite: Naulakalliontie 11, 00970 Helsinki

Outamon lastenkoti

Osoite: Karkalintie 148, 08100 Lohja

Riihenkulman lastenkoti

Osoite: Riihenkulma 4, 00700 Helsinki

Teinilän lastenkoti

Osoite: Pikalähetintie 15, 00620 Helsinki