Malmin lastenkoti

Malmin lastenkodissa on erityisosaamista hoitaa lapsia, joilla on neuropsykiatrisia haasteita tai muita kehityksellisiä pulmia.
Kuva: Kaisa Sunimento

Malmin lastenkodissa asuu 7-17-vuotiaita lapsia ja nuoria. Lastenkotiin kuuluu kaksi pienyksikköä, jotka sijaitsevat Tapanilassa ja Mellunkylässä.

Molemmissa pienyksikössä on kaksi osastoa. Osastojen ryhmissä on 4-5 lasta, joten ne sopivat myös nuoremmille lapsille.

Malmin lastenkodissa asuu yhteensä 18 lasta.

Lastenkodin johtaja Mirka Häyrynen, p. 09 310 35358

Toimistosihteeri Tuija Kolppo p. 09 310 59200

Yhteystiedot

Fallpakantie 2 B 10, 00970 Helsinki Näytä sijainti palvelukartalla
suomi
PL 70851, 00099 Helsingin kaupunki
Kuva: Kaisa Sunimento
Kuva: Kaisa Sunimento

Tutustu tarkemmin Malmin lastenkotiin

Pyrimme Malmin lastenkodissa luomaan lapsille mahdollisimman hyvän arjen, johon kuuluu lapsen perustarpeista huolehtiminen ja koulunkäynnin tukeminen.  

Jokaisella lapsella on oma huone, jonka sisustamme yhdessä lapsen kanssa. Lapsi saa tuoda omia tavaroitaan omaan huoneeseen.  

Osastoilla on säännöllinen päivärytmi. Arkeen kuuluvat aamuheräämiset, säännölliset ruokailuajat, kotiintuloajat, nukkumaanmenot ja koulunkäynti. Tuemme koulunkäyntiä monilla tavoin ja tarvittaessa saatamme nuorempia lapsia kouluun. Lapselle järjestyy tarvittaessa koulukyyti. 

Koulun jälkeen lapset voivat harrastaa, tavata kavereita tai viettää aikaa omassa rauhassa. 

Aikuiset ovat Malmin lastenkodissa aina läsnä ja auttamassa. Jokaisella lapsella on omaohjaajapari, joka mahdollistaa luottamuksellisen ja terapeuttisen vuorovaikutussuhteen. Omaohjaaja on lapselle luotettava ja turvallinen aikuinen. 

Omaohjaajat suunnittelevat viikottaisen omaohjaaja-ajan lapsen toiveiden mukaisesti. Lapsi voi käydä omaohjaajan kanssa esimerkiksi elokuvissa tai syömässä, usein aikaa vietetään lastenkodissa jutellen. 

Omaohjaajat huolehtivat lapsen osallisuuden toteutumisesta niin, että lapsi on tietoinen asioistaan ja hänen mielipiteensä kuullaan. 

Omaohjaajat huolehtivat tarvittavista hankinnoista lapselle. Lapsi saa viikkorahaa, jonka käytöstä hän itse päättää. 

Järjestämme vuoden aikana yhteisiä tapahtumia, kuten esimerkiksi kevätjuhlan, joulujuhlan ja leirejä Vartiosaareen. 

Jokaisella lapsella on yksilöllinen hoito- ja kasvatussuunnitelma, jonka tekoon osallistuvat lapsi ja huoltajat sekä lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Lapsella on myös vastuusosiaalityöntekijän laatima asiakassuunnitelma. 

Malmin lastenkoti tarjoaa pidempiaikaista sijaishuoltoa. Arvioimme lapsen kodin ulkopuolista sijoitusta säännöllisesti yhdessä huoltajien, lapsen ja sosiaalityöntekijän kanssa. 

Tutustu Malmin lastenkodin Hyvän kohtelun suunnitelmaan

Teemme perheiden kanssa tavoitteellista ja suunnitelmallista yhteistyötä. Tavoitteena on saada lapsen kasvun ja kehityksen tueksi niin paljon vanhemmuutta kuin se on perheen elämäntilanteen ja voimavarojen kannalta on mahdollista. 

Pyrimme pitämään vanhemmat mukana lapsen arjessa ja elämässä antamalla heille tietoa ja mahdollisuuksia osallistua lapsen elämän erilaisiin tapahtumiin, ratkaisuihin ja arkiasioiden hoitamiseen. Tuemme lapsen suhdetta vanhempiinsa ja kunnioitamme lapsen ainutkertaista kokemusta omasta perheestään.  

Omaohjaajat pitävät säännöllisesti yhteyttä huoltajiin. Usein soitamme nuorempien lasten vanhemmille päivittäin.  

Hoito- ja kasvatussuunnitelmaa koskevassa neuvottelussa sovimme lapsen mahdollisuudesta käydä kotiharjoittelussa. Teemme lapsen ja vanhempien kanssa kotiharjoittelusopimuksen, jossa sovimme tavoitteet kotiharjoitteluiden ajaksi. Arvioimme kotiharjoitteluiden onnistumista säännöllisesti vanhempien ja lapsen kanssa. 

Lapsella on oikeus pitää yhteyttä myös muihin hänelle läheisiin ihmisiin sovitusti. Lapsen perhe ja muut läheiset voivat vierailla Malmin lastenkodissa. 

Meillä työskentelee sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutuksen saaneita ohjaajia sekä sairaanhoitajia. Neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen saaneet työntekijät järjestävät lapsille suunnitelmallisia nepsy-valmennuksia. Nepsy-valmennuksilla tuemme lasten vahvuuksia ja harjoittelemme arjen sujuvuutta. 

Vastaava ohjaaja vastaa osastoilla hoito- ja kasvatustyön johtamisesta ja lasten hyvästä kohtelusta. Lapset ovat olleet mukana tekemässä Hyvän kohtelun suunnitelmaa. 

Lastenkodin psykologi tapaa lapsia ja vanhempia sovitusti. Vanhemmat voivat myös ottaa yhteyttä psykologiin lapsen asioissa.  

Meillä käy viikottain yleislääkäri sekä esimerkiksi neuropsykiatriaan erikoistunut lääkäri. 

Ruokahuollosta vastaa kotihuollon ohjaaja. 

Lastenkodin toiminnasta vastaa lastenkodin johtaja.  

Kuva: Kaisa Sunimento
Kuva: Kaisa Sunimento

Sijainti

Fallpakantie 2 B 10, 00970 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)