Nuorten tehostettu perhetyö

Nuorten tehostettu perhetyö auttaa käytöksellään oireilevia 10-17-vuotiaita nuoria perheineen. Palvelu on tarkoitettu lastensuojelun asiakkaille.

Nuorten tehostetun perhetyön tarkoitus on auttaa käytöksellään oireilevia 10-17-vuotiaita nuoria perheineen. Palvelun tarve syntyy perheen nuoren haasteista. Lastensuojelun sosiaalityöntekijä hakee palvelua tilanteessa, jossa on tarve turvata lapsen tai nuoren kasvua ja kehitystä, vahvistaa perheen vuorovaikutusta sekä tukea vanhempaa vanhemman roolissa.

Perhe saa tuekseen kaksi sosiaaliohjaajaa, jotka työskentelevät työparina perheen kanssa. Työskentelemme kaikkien perheenjäsenten kanssa erilaisissa kokoonpanoissa. Tapaamiset voivat olla yksin nuoren, koko perheen tai pelkästään vanhempien kanssa.

Nuorten tehostettu perhetyö kestään yleensä 8-12 kuukautta, ja sen tavoitteita arvioidaan kolmen kuukauden välein. Laadimme työskentelyn tavoitteet yhdessä lastensuojelun sosiaalityöntekijän, nuoren ja perheen kanssa.

Tapaamisia on palvelun aikana säännöllisesti viikoittain, ja ne pidetään yleensä nuoren kotona tai lähiympäristössä.

Nuorten tehostettu perhetyö tukee nuorta tämän palveluverkostoissa, ja mukana voivat olla esimerkiksi Nuorisoasema, koulu, Ankkuri ja HUSin nuorisopsykiatria. Lisäksi havainnoimme ja keskustelemme kanssa arjen asioista. Teemme käynneistä asiakastietojärjestelmään kirjauksia yhteistyössä perheen kanssa.

Millaisiin tilanteisiin nuorten tehostettu perhetyö on tarkoitettu?  

Palvelu on tarkoitettu:

  • 10–12-vuotiaille varhaisnuorille, joilla on poikkeavaa, uhmakasta, vastustavaa ja vihamielistä käyttäytymistä. Käyttäytymisen kohteena voivat olla ikätoverit tai aikuiset. He saattavat vastustaa auktoriteetteja, kiusata, tapella tai saada raivokohtauksia. Käytös voi olla muutoinkin väkivaltaista. Nuori myös valehtelee, varastaa, rikkoo tavaroita tai on piittaamaton yhteiskunnan säännöistä ja lainalaisuuksista sekä toisten oikeuksista.  
  • 12–17-vuotiaille nuorille, joilla on haasteita useilla elämän osa-alueilla. Heillä on mielenterveysongelmia, vaikeuksia koulussa, neuropsykiatrisia erityispiirteitä tai päihteiden käyttöä sekä riski syrjäytyä. Käytöksessä saattaa esiintyä myös väkivaltaisuutta, kiusaamista tai tappelua.  
  • nuorille, joiden perheissä on moninaisia haasteita, esimerkiksi mielenterveys- ja päihdeongelmia, vanhemmuuden haasteita ja vaikeuksia ratkoa tilanteita.  

Palvelupisteet

Nuorten tehostetun perhetyön ja koulukäyntiä tukevan perhetyön toimipiste

Osoite: Nordenskiöldinkatu 20, rak. 22, 00250 Helsinki