Neuvolan psykologi

Arvioimme lapsen kehitystä ja tuen tarvetta. Lisäksi tarjoamme lyhytkestoista keskustelutukea vanhemmalle.

Neuvolan psykologi voi tukea lapsen kehitystä ja auttaa havaitsemaan lapsen mahdolliset kehitykselliset ongelmat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Lapsi voi tulla meille esimerkiksi lastenneuvolan hoitajan tai lääkärin ohjaamana vanhemman suostumuksella. Lapsi voidaan ohjata meille esimerkiksi kehitystason selvittämiseksi ja tukitoimien tarpeen arvioimiseksi tai jos hänelle harkitaan erikoissairaanhoidon tutkimusta.

Äitiysneuvolan hoitaja tai lääkäri voi ohjata sinut meille esimerkiksi silloin, kun raskauttasi varjostavat aiemmat keskenmenot, vanhemmuuteen liittyy uupumusta tai jos tarvitset lyhytkestoista tukea vanhemmuuteen sopeutumiseen.

Palveluumme tarvitaan lähete. Palvelu on maksutonta.