Lapsen lyhytaikainen sijoittaminen kodin ulkopuolelle

Lapsi tai nuori voidaan sijoittaa lyhytaikaisesti oman kodin ulkopuolelle vastaanottoperheeseen, vastaanottolaitokseen tai läheisen ihmisen luokse.

Lapsen lyhytaikaisen sijoituksen tarve voi syntyä, jos vanhemmat eivät esimerkiksi akuutin mielenterveysongelman, onnettomuuden tai päihteiden käytön takia kykene hoitamaan lastaan tai jos lasta on kohdeltu kaltoin tai jos hän käyttäytyy itseään vakavasti vaarantaen.

Lapsen lyhytaikainen sijoitus perustuu lastensuojelulakiin. Päätöksen sijoituksesta tekee sosiaalityöntekijä.

Vastaanottoperheessä tai vastaanottolaitoksessa lapsi tai nuori otetaan turvallisesti vastaan, hän saa tarvitsemaansa huolenpitoa ja hänen tilanteensa arvioidaan. Lapsi voidaan sijoittaa lyhytaikaisesti myös sukulaisen tai muun hänelle läheisen henkilön luokse.

Pyrimme sijoittamaan eri-ikäiset sisarukset samaan vastaanottopaikkaan.

Lapsi, perhe ja heidän läheisensä sekä heidän verkostoonsa kuuluvat työntekijät ja viranomaiset työskentelevät yhdessä sijoituksen aikana. Tavoitteena on löytää lapselle ja perheelle mahdollisimman tarkoituksenmukaista tukea ja apua.

Kiireellisenä tehty lapsen lyhytaikainen sijoitus kestää korkeintaan kaksi kuukautta. Avohuollon tukitoimena tehty lapsen lyhytaikainen sijoitus kestää korkeintaan kuusi kuukautta.

Lyhytaikaisen sijoituksen aikana vastuusosiaalityöntekijä tekee yhteisen arvioinnin perusteella päätöksen lapsen kotiinpaluusta tai pidempiaikaisesta sijoituksesta kodin ulkopuolelle.

Jos lapsi tai nuori tarvitsee pitkäaikaisempaa sijoitusta, hänet sijoitetaan hänen tarpeitaan vastaavaan sijaishuoltopaikkaan.

Vastaanottoperhehoidon tukipuhelin on tarkoitettu lapsille, vanhemmille, läheisille ja perhehoitajille. Tukipuhelimeen vastaa päivystävä sosiaaliohjaaja.

Vastaanottoperheet ovat yhden tai kahden vanhemman perheitä, jotka asuvat pääkaupunkiseudulla. Olemme valmentaneet perheet tehtävään. 

Vastaanottoperheisiin voidaan sijoittaa kaikenikäisiä lapsia ja nuoria. Perhehoitaja huolehtii lapsen hoidosta vastaanottoperheessä.  

Teemme sijoituksen aikana yhdessä lapsen tarpeisiin keskittyvän jatkosuunnitelman ja tuemme lapsen perhettä löytämään muutokseen tarvittavia ratkaisuja. Yhteistyöhön osallistuvat lapsi, vanhemmat ja mahdollisesti muut läheiset sekä vastuusosiaalityöntekijä, perhehoitaja ja vastaanottotoiminnan työntekijät ja mahdolliset muut lapsen kanssa toimivat työntekijät. 

Katso video Minkälaista on vastaanottoperheessä?(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Vastaanottolaitokset ovat kaupungin ylläpitämiä yksiköitä, jotka vastaanottavat lapsia ja nuoria. 

Vastaanottolaitoksessa lapsella on omaohjaaja, joka työskentelee lapsen ja perheen kanssa.   

Teemme sijoituksen aikana yhdessä lapsen tarpeisiin keskittyvän jatkosuunnitelman ja tuemme perhettä löytämään muutokseen tarvittavia ratkaisuja. Yhteistyöhön osallistuvat lapsi, vanhemmat ja mahdollisesti muut läheiset sekä vastuusosiaalityöntekijä, vastaanottolaitoksen henkilökunta ja mahdolliset muut lapsen kanssa toimivat työntekijät. 

Oulunkylän vastaanottoyksikkö on tarkoitettu alle 13-vuotiaille lapsille. 

Herttoniemessä, Kalliossa ja Malminkartanossa on vastaanottoyksiköt 13–17-vuotiaille nuorille. 

Lapsi voidaan sijoittaa lyhytaikaisesti sukulaisen tai muun hänelle läheisen ihmisen tai perheen luokse.  

Sosiaalityöntekijä arvioi, voidaanko lapsi sijoittaa läheisperheeseen. Sijoituksen pitää olla lapsen tarpeiden ja edun mukainen. 

Sijoituksen aikana lapsi, hänen perheensä ja läheisensä sekä sosiaalityöntekijä tekevät tiivistä yhteistyötä. 

Palvelupisteet

Lasten vastaanottoyksikkö, Oulunkylä

Osoite: Harjantekijäntie 2, 00640 Helsinki

Nuorten vastaanottoyksikkö, Herttoniemi

Osoite: Niittaajankuja 2, 00810 Helsinki

Nuorten vastaanottoyksikkö, Kallio

Osoite: Toinen linja 4 L, 00530 Helsinki

Nuorten vastaanottoyksikkö, Malminkartano

Osoite: Vellikellontie 4, 00410 Helsinki

Haluatko auttaa muita perheitä?

Onko sinulla mahdollisuus ryhtyä tukiperheeksi tai lapsen tai nuoren tukihenkilöksi tai oletko kiinnostunut vastaanottoperhe- tai sijaisperhetoiminnasta? 

Lue vastaanotto- ja sijaisperhetoiminnasta