Tehostettu perhetyö

Tehostettu perhetyö tukee lapsen lisäksi koko perhettä. Tehostetun perhetyön palvelumme on tarkoitettu lastensuojelun asiakkaille.

Tehostettu perhetyö on tarkoitettu lastensuojelun asiakkaina oleville 0-17-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen.

Päätöksen ja palvelun hakemisen tekee lastensuojelun sosiaalityöntekijä, joka vastaa lapsen asioista.

Tehostetun perhetyön tavoitteena on perheen voimavarojen ja osallisuuden vahvistaminen sekä vahvuuksien tukeminen. Se voi olla avuksi esimerkiksi tilanteessa, jossa on tarve vahvistaa lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutussuhdetta tai tukea vanhempaa vanhempana toimimisessa sekä lapsen kasvun ja kehityksen turvaamisessa.

Palvelumme on maksutonta.

Mitä tehostettu perhetyö on käytännössä?  

Tehostetun perhetyön sisältö, tapaamisten tiheys ja kesto räätälöidään perheesi yksiköllisten tarpeiden sekä asiakas- ja palvelusuunnitelmassa sovittavien tavoitteiden mukaisesti. Yleensä tapaamisia sovitaan yhdestä kolmeen viikossa. Yksittäinen tapaamiskerta kestää noin 1,5–2 tuntia. Palvelu jatkuu yleensä enintään vuoden verran.  

Muokkaamme tapaamisia niin, että perheesi kokee hyötyvänsä niistä mahdollisimman paljon.  

Tehostetun perhetyön tiimi nimeää perheellesi kaksi sosiaaliohjaajaa, jotka työskentelevät työparina perheesi kanssa. Tehostettua perhetyötä voidaan tehdä työparina myös muiden perheen kanssa toimivien ammattilaisten kanssa. Työpari tapaa teitä kotona tai voimme sovitusti tavata lapsen päiväkodissa, koulussa tai toimipisteissämme, jotka sijaistevat Kalliossa, Itäkeskuksessa, Vuosaaressa, Malmilla, Maunulassa ja Lassilassa. Työskentelyaikamme joustavat vaihdellen arkisin kello 7–20. Voimme satunnaisesti tavata myös viikonloppuisin.  

Tehostetun perhetyön työskentelyä voidaan lisäksi toteuttaa vertaistukiryhmämuotoisesti.  

Palvelusuunnitelman laatiminen ja dokumentointi

Tehostetun perhetyön alussa laadimme yhdessä tehostetun perhetyön palvelusuunnitelman, johon kirjaamme tuen tarpeet, työskentelyn tavoitteet ja sovimme yhdessä käytännön toteutuksesta ja sisällöstä. Tavoitteenamme on yhdessä perheesi kanssa löytää ja asettaa yhteiset tavoitteet, joiden saavuttamisen myötä perheen tilanne muuttuu toivotunlaisesti tai saamme aikaan pieniä edistysaskeleita.  

Dokumentoimme tehostetun perhetyön etenemistä Apottiin yhdessä perheesi kanssa. Mahdollisuuksien mukaan kirjauksiin otetaan myös lapsi mukaan. Dokumentointi tulee näkyviin Maisa-asiakasportaaliin, jos se on perheen käytössä.  

Tehostettu perhetyö kotiutumisen apuna

Tehostettu perhetyö voi olla perheesi tukena myös silloin, kun sosiaalityöntekijän tavoitteena on arvioida lapsesi kotiutusta sijaishuollosta. Kartoitamme tällöin perheesi elämäntilannetta ja tapaamme teitä, vanhempia ja lapsia, sekä yhdessä että erikseen. Voimme tavata kotonanne, toimipisteessämme tai esimerkiksi lapsen sijaishuoltopaikassa.  

Sitoutuminen on onnistumisen edellytys

Tehostetun perhetyön onnistumisen keskeinen edellytys on, että perheesi tunnistaa muutostarpeet ja on motivoitunut työskentelemään ongelmien korjaamiseksi. Työskentelyn lopussa, loppuneuvottelussa, käymme läpi työskentelyn yhteenvedon ja perheesi jatkosuunnitelmia.  

Palvelupisteet

Tehostettu perhetyö, Itäkatu

Osoite: Itäkatu 11, 00930 Helsinki

Tehostettu perhetyö, Kallio

Osoite: Toinen linja 4 G, 00530 Helsinki

Tehostettu perhetyö, Lassila

Osoite: Kaupintie 11 A, 00440 Helsinki

Tehostettu perhetyö, Malmi

Osoite: Ala-Malmin tori 2, 00700 Helsinki

Tehostettu perhetyö, Maunula

Osoite: Suursuonlaita 1, 00630 Helsinki

Tehostettu perhetyö, Vuosaari

Osoite: Kahvikuja 3 B, 00980 Helsinki