Lastensuojelun sosiaalityö

Teemme lastensuojelun sosiaalityötä avohuollon, sijaishuollon ja jälkihuollon aikana. Palveluun pääsyä edeltää aina lastensuojelutarpeen selvitys.

Ennen lastensuojelun sosiaalityön palveluihin pääsyä tehdään lastensuojelun ja erityisen tuen tarpeen selvitys, jossa tarve lastensuojelun sosiaalityöhön todetaan.

Hyödynnämme lastensuojelussa ensisijaisesti avohuollon tukitoimia. Niitä ovat esimerkiksi sosiaalityöntekijän tapaamiset, tehostettu perhetyö ja perhekuntoutus.

Lastensuojelu on lapsen ja perheen viimesijainen tukimuoto, johon turvaudutaan, kun ennaltaehkäisevät ja sosiaalihuollon palvelut eivät ole riittäviä. Kaikessa lastensuojelun toiminnassa ensisijaista on lapsen etu.

Kaikilla lastensuojelun asiakkaana olevilla lapsilla ja nuorilla on oma sosiaalityöntekijä, jonka tehtävänä on valvoa lapsen etua. Hän laatii yhdessä lapsen, hänen verkostonsa ja läheistensä kanssa asiakassuunnitelman. Suunnitelmaan kirjataan lapsen ja perheen tuen tarpeet ja keinot, joilla niihin pyritään vastaamaan. Hän myös seuraa tukitoimien vaikuttavuutta.

Lisäksi sosiaalityöntekijä vastaa lastensuojelun palveluista ja toteuttamistavoista koko lastensuojelun asiakkuuden ajan. Hän myös tukee vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia ihmisiä heidän tehtävässään huolehtia lapsesta.

Jos tilanne perheessä uhkaa vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä, lapsi voidaan sijoittaa kodin ulkopuolelle lyhytaikaisesti kiireellisenä sijoituksena tai pidemmäksi aikaa huostaanottopäätöksen perusteella.

Palvelumme on maksutonta.

Mikäli oman sosiaalityöntekijän yhteystiedot ovat hukassa, voit kysyä niitä lastensuojelun asiakkaiden päivystyksestä, puhelin 09 310 62040 arkisin 8.15-16.

Palvelupisteet

Lastensuojelun sosiaalityö, Itäkadun toimipiste

Osoite: Itäkatu 11, käyntiosoite: Tallinnanaukio 1, 00930 Helsinki

Lastensuojelun sosiaalityö, Kallion toimipiste 

Osoite: Toinen linja 4 G, 00530 Helsinki

Lastensuojelun sosiaalityö, Kumpulan toimipiste

Osoite: Kumpulantie 13, 00520 Helsinki

Lastensuojelun sosiaalityö, Lassilan toimipiste

Osoite: Kaupintie 11 A, 00440 Helsinki

Lastensuojelun sosiaalityö, Malmin toimipiste

Osoite: Ala-Malmin tori 2, 00700 Helsinki

Lastensuojelun sosiaalityö, Maunulan toimipiste

Osoite: Suursuonlaita 1, 00630 Helsinki

Lastensuojelun sosiaalityö, Vuosaaren toimipiste

Osoite: Kahvikuja 3, 00980 Helsinki