Lastensuojelun sosiaalityö

Lastensuojelun sosiaalityö tukee lasta ja perhettä sekä vahvistaa perheen voimavaroja.

Lastensuojelun sosiaalityö on lastensuojelun ydinpalvelua kaikissa tilanteissa: avohuollossa, sijaishuollon aikana ja jälkihuollossa.

Kaikilla lastensuojelun asiakkaana olevilla lapsilla ja nuorilla on oma sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijän tehtävä on valvoa lapsen etua.

Sosiaalityöntekijä arvioi perheen tilanteen ja suunnittelee tarvittavia tukitoimia yhdessä lapsen ja perheen kanssa. Sosiaalityöntekijä tekee lapselle asiakassuunnitelman ja seuraa tukitoimien vaikuttavuutta.

Palvelu on maksutonta.

Asiakkaitamme ovat huostaanotetut lapset ja nuoret, jotka asuvat sijaisperheessä, ammatillisessa perhekodissa tai lastenkodissa. Tuemme sijoitetun lapsen ja nuoren koko perhettä. 

Jokaisella sijoitetulla lapsella on vastuusosiaalityöntekijä, joka valvoo lapsen edun toteutumista. Sosiaalityöntekijä toimii yhteistyössä lapsen, hänen vanhempiensa, sijaishuoltopaikan ja muun verkoston kanssa. 

Sosiaalityöntekijä tapaa lasta ja perhettä asiakassuunnitelman mukaan ja käy sijaishuoltopaikassa säännöllisesti. 

Avohuollon sosiaalityössä tavoitteenamme on tukea lasta ja perhettä niin, että lapsi voi kasvaa turvallisesti omassa kodissaan perheensä kanssa.  

Sosiaalityöntekijä tutustuu perheeseen ja arvioi, millaiset tukitoimet ja palvelut tukisivat lasta ja perhettä. Sosiaalityöntekijä ohjaa lapsen ja perheen näihin palveluihin.  

Sosiaalityöntekijä tapaa lasta ja perhettä asiakassuunnitelman mukaan. 

Asiakkaaksemme tullaan lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen. 

Asiakkaitamme ovat lapset ja nuoret, joiden huostaanotto tai yli puoli vuotta kestänyt sijoitus kodin ulkopuolelle on päättynyt. 

Lapsella tai nuorella on oikeus jälkihuoltoon viisi vuotta sen jälkeen, kun hän on viimeksi ollut lastensuojelun asiakkaana tai kunnes hän täyttää 25 vuotta.  

Autamme esimerkiksi asumiseen, toimeentuloon, terveyteen, opiskeluun, työhön ja itsenäiseen elämään liittyvissä asioissa.  

Lapsi tai nuori voi itse ottaa yhteyttä meihin palvelun aloittamiseksi. 

Vastuusosiaalityöntekijä suunnittelee lapsen ja nuoren kanssa hänen tarvitsemansa tuen ja laatii asiakassuunnitelman. Lapsen ja nuoren kanssa voi työskennellä myös sosiaaliohjaaja. Yhteistyöhön ovat tervetulleita lapsen tai nuoren läheiset ja verkosto esimerkiksi koulusta ja terveydenhuollosta. 

Jälkihuollon sosiaalityön päättyessä sosiaalityöntekijämme voi ohjata nuoren muihin kunnan järjestämiin palveluihin. 

Lue lisää jälkihuollosta täällä