Koulunkäyntiä tukeva perhetyö

Koulunkäyntiä tukeva perhetyö tukee nuoria, joilla on perhesosiaalityön tai lastensuojelun asiakkuus sekä paljon poissaoloja koulusta.

Tuemme nuorta koululla sekä koko perhettä kotona, jotta koulunkäynti toteutuisi. Koulunkäyntiä tukeva perhetyö on tarkoitettu 7.-9.-luokkalaisille oppilaille, joilla on paljon poissaoloja, koulunkäynti on kokonaan keskeytynyt tai peruskoulu jää kokonaan kesken, sekä heidän perheilleen.

Tuen piiriin päästäkseen nuorella on oltava perhesosiaalityön tai lastensuojelun asiakkuus.

Koulunkäyntiä tukevaan perhetyöhön hakeudutaan koulun sekä perhesosiaalityön lähetteellä. Koulu laatii selvityksen oppilaan koulupoissaoloista ja jo tarjotuista tukitoimista, kuten koulupäivän lyhentämisestä ja opetuksen mukauttamisesta oppilaan tarpeisiin.

Perhesosiaalityöntekijä laatii lähetteen perhetyöhön. Koulun selvityksen ja lähetteen pohjalta tehdään päätös oppilasvalinnoista ja koulunkäynnin tuetusta perhetyöstä.

Koulunkäyntiä tukevaa opetusta (ns. ote-opetusta) järjestetään eri puolilla kaupunkia viidellä alueella. Opetusryhmässä on kahdeksan oppilasta, erityisopettaja sekä lastensuojelun ote-ohjaaja. Oppilas pysyy oman koulunsa oppilaana koko ote-opetuksen ajan.

Kauanko koulunkäyntiä tukeva perhetyö kestää?

Koulunkäyntiä tukeva perhetyö kestää yleensä vuoden ajan. Koulunkäyntiä tukevaa perhetyötä haetaan silloin kun koulun muut tukitoimet on kokeiltu ja todettu riittämättömiksi. Koulunkäyntiä voidaan tukea perhetyön keinoin ennen ote-opetusta esimerkiksi perhetyössä, tehostetussa perhetyössä tai nuorten tehostetussa perhetyössä.  

Ennen ote-työskentelyä käynnistyneen perhetyön on mahdollista jatkua koulunkäyntiä tukevan perhetyön rinnalla.  

Perheen on sitouduttava ottamaan vastaan ohjaajan työskentely nuoren kanssa sekä koululla että muissa nuoren toimintaympäristöissä. Työskentelyyn kuuluu viikoittainen yhteinen tapaaminen nuoren ja hänen perheensä kanssa. Työskentelyä suunnitellaan yhdessä perheensä kanssa.  

Ote-opetus koululla  

Koulunkäyntiä tukevan perhetyön ote-opetus tapahtuu perusopetuksen sekä lastensuojelun ja perhesosiaalityön yhteistyönä. Siinä sosiaaliohjaaja tukee nuoren koulunkäyntiä ote-opettajan työparina. Sosiaaliohjaaja tukee nuoren pääsyä koululle ja keskustelee nuoren kanssa, auttaa vuorovaikutustilanteissa tai tukee nuorta muissa henkilökohtaisissa haasteissa.  

Tavoitteena on, että oppilas kykenee palaamaan omaan kouluunsa opiskelemaan jo ote-opetuksen aikana oman ryhmänsä mukana joissakin oppiaineissa. Oppilailla on yksilöllisesti mukautetut opintosuunnitelmat ote-opetuksen aikana.  

Palvelupisteet

Nuorten tehostetun perhetyön ja koulukäyntiä tukevan perhetyön toimipiste

Osoite: Nordenskiöldinkatu 20, rak. 22, 00250 Helsinki