Avoperhekuntoutus

Avoperhekuntoutuksessa vahvistamme perheen vuorovaikutusta, vanhemmuutta ja toimivaa arkea.

Avoperhekuntoutus on tarkoitettu lastensuojelun avohuollon asiakasperheille, ja se perustuu sosiaalityöntekijän tekemään palvelutarpeen arviointiin.

Kuntoutuksen tavoitteena on vahvistaa perheen sisäisiä vuorovaikutussuhteita, vanhemmuutta sekä toimivaa arkea. Avoperhekuntoutuksen lähtökohtana on lapsen etu.

Kohderyhmänämme ovat helsinkiläiset lastensuojelun tukea tarvitsevat 0-17-vuotiaat lapset ja heidän perheensä.

Asiakkuuden edellytyksenä on lastensuojelun asiakkuus.

Perhekuntoutus perustuu perheen ja sosiaalityöntekijän yhdessä tekemään asiakassuunnitelmaan. Kuntoutuksen tavoitteet sovitaan yhdessä perheen, sosiaaliohjaajien ja sosiaalityöntekijän kanssa.

Avoperhekuntoutus toteutetaan perheen kotona ja lasten luontaisessa toimintaympäristössä. Asiakkaitamme ovat neuropsykiatrisesti oirehtivat lapset ja heidän perheensä sekä varhaisen vuorovaikutuksen tukea tarvitsevat vauvaperheet.

Yhteisiä tapaamisia on vähintään kaksi kertaa viikossa, ja niissä voi olla läsnä sovitun mukaisesti koko perhe, lapsi tai lapset tai vanhempi tai kummatkin vanhemmat. Avoperhekuntoutus kestää keskimäärin kuusi kuukautta.

Sosiaaliohjaajatyöpari vastaa kuntoutusprosessin toteuttamisesta ja etenemisestä. Työskentelyyn voivat tarvittaessa osallistua heidän lisäkseen sairaanhoitaja, toimintaterapeutti, psykologi ja/tai perheterapeutti. Toteutamme kuntoutusta sovitusti myös perheen verkostojen kanssa.

Palvelumme on maksutonta.

Miten avoperhekuntoutus etenee?  

Avohuollon sosiaalityöntekijä tekee perheellesi palvelulähetteen perhekuntoutukseen.  

Aloitusneuvottelussa sovimme yhdessä perhekuntoutusjakson tavoitteet, joiden pohjalta suunnittelemme ja aloitamme työskentelyn yhdessä.  

Pidämme yhdessä välineuvottelun, johon lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä osallistuu. Siinä käydään läpi perheesi kanssa kuntoutuksen etenemistä ja tarkistetaan tavoitteita.  

Työskentelyn loppupuolella arvoimme, millaisia tukitoimia perheesi mahdollisesti tarvitsee jatkossa.  

Loppuneuvottelussa sosiaalityöntekijä ja työparimme arvioivat yhdessä perheesi kanssa työskentelyä ja tavoitteiden toteutumista.  

Teemme lopuksi työskentelystä yhteenvedon.  

Mitä avoperhekuntoutus sisältää?  

Toteutamme avoperhekuntoutusta työparityönä. Lapsen kanssa yksilötyöskentelyssä otamme huomioon lapsen iän ja pyrimme tuomaan esiin lapsen omia kokemuksia ja ajatuksia omasta ja perheen tilanteesta. Vahvistamme samalla lapsen kokemusta tulla kohdatuksi ja kuulluksi.  

Vanhemmuustyöskentelyssä keskeistä on kuulla vanhemman näkemys perheen tilanteesta. Tavoitteenamme on vahvistaa perheen sisäisiä vuorovaikutussuhteita, vanhemmuutta sekä toimivaa arkea.  

Tärkeä osa perhekuntoutusta on yhteistyö perheen muiden verkostojen kanssa, mukaan lukien varhaiskasvatus, koulu sekä lasten- ja nuorisopsykiatria.  

Ylläpidämme yhteistyötä jalkautumalla varhaiskasvatukseen ja kouluun sekä osallistumalla yhteisiin verkostotapaamisiin.  

Palvelupisteet

Avoperhekuntoutuksen toimipiste

Osoite: Retkeilijänkatu 4, 00980 Helsinki