Hemvårdsläkare

Hemvårdsläkarna är allmänläkare och specialister som är insatta i behandlingen av sjukdomar hos äldre.

Hemvårdsläkarnas patienter är i huvudsak mycket gamla Helsingforsbor. De är klienter inom hemvården eller vid seniorcentrens rehabiliterings- och bedömningsavdelning, och behöver omfattande hjälp av andra, ofta på daglig basis.  

Patienterna kan inte besöka hälsostationerna på grund av sin nedsatta funktionsförmåga. De har åldersrelaterade sjukdomar som påverkar funktionsförmågan, till exempel demens. Patienterna använder oftast flera olika läkemedel. 

Patienterna kommer till bedömnings- och rehabiliteringsavdelningen efter sjuhkusvård, för fortsatt rehabilitering eller ibland hemifrån till en rehabiliteringsperiod. 

Läkarna samarbetar tätt med hemvårdens vårdpersonal. I det multiprofessionella arbetet deltar också terapeuter och socialvårdsproffs. 

Syftet med läkarnas arbete är att främja äldre Helsingforsbors välfärd, hälsa och funktionsförmåga med hjälp av en god medicinsk vård av patienterna. 

Hemvårdsläkarna har inga separata mottagningar. Läkaren bedömer patientens hälsotillstånd under hembesök som utförs tillsammans med hemvårdens sjukskötare. När patienten är i regelbunden uppföljning inom hemvården kan läkaren fatta beslut om vården även baserat på konsultationer med sjukskötaren. Läkarna besöker avdelningarna för rehabiliterings- och bedömning.

Hemvårdsläkarna arbetar under tjänstetid. Patienterna och deras anhöriga får kontakt med läkaren genom att meddela hemvårdsteamet att de önskar kontakta läkaren. 

Läkartjänster inom heldygnsomsorgen 

Läkartjänsterna vid Helsingfors stads enheter för heldygnsomsorg produceras av läkare vid företag som tillhandahåller läkartjänster med stöd av ett avtal. Läkarna är patienternas behandlande läkare på samma sätt som läkarna vid stadens hälsocentraler. 

Läkaren besöker enheterna för heldygnsomsorg regelbundet, minst en gång i månaden. Övriga dagar når skötarna läkaren per telefon under tjänstetid. I läkartjänsten ingår även en möjlighet till telefonkonsultation varje vecka, varvid läkaren sköter patienternas ärenden när behov uppstår. På kvällar och veckoslut kan skötarna vid behov konsultera den jourhavande läkaren. 

Läkaren inom heldygnsomsorgen kan även kontaktas genom att man till vårdteamet meddelar en kontaktförfrågan.