Distansstudier

Helsingfors stads svenska gymnasier erbjuder gemensamma kurser på distans i några ämnen. De hålls i position 1 via Google Meet eller Teams. Du deltar i alla distanslektioner. Du kan alltså inte genomföra studieavsnittet självständigt eller genom tentor, förutom vid undantagsfall med tillstånd från din rektor. 

Helsingfors webbgymnasium: Distansstudier

De stunderna vid Helsingfors stads gymnasier kan genomföra sina gymnasiestudier via stadens distansbricka. Distansundervisning avser ett studieavsnitt, då den studerande deltar i undervisningen på nätet vid den tid som anges i schemat. Lektionerna hålls på de plattformar som staden erbjuder, d.v.s. Google Meet eller o365 Team, på stadsbrickans timplatser 6, 7 och 8. Lektionernas antal och längd är samma som för närundervisningen vid gymnasierna för ungdomar.  Distansperioderna motsvarar närundervisningens perioder i stadens gymnasier med femperiodssystem.

Du deltar i alla distanslektioner. Du kan alltså inte genomföra studieavsnittet självständigt eller genom tentor, förutom vid undantagsfall med tillstånd från din rektor.  Du kan exempelvis inte välja två överlappande studiemoduler från stadsbrickan. Om din egen skolas studieavsnitt delvis överlappar varandra en dag i veckan (till exempel gymnasier med fyraperiodssystem), är detta en godkänd frånvaroorsak. 

Som studerande ansvarar du själv för att du har en störningsfri studieomgivning och att du under lektionen kan delta i grupparbeten med de andra eleverna. Tillgång till kamera och mikrofon är en förutsättning för att kunna delta i distanslektioner. 

Distansbrickan syns i den studerandes Wilma och inloggningen är öppen tills perioden börjar.  Rikligt med språkstudier står till förfogande samt repetitionskurser inför studentexamen.

Distansperioder under läsåret 2023 - 2024

  • I Distansperioden 10.08.2023 - 02.10.2023
  • II Distansperioden 03.10.2023 - 29.11.2023
  • III Distansperioden 30.11.2023 - 06.02.2024
  • IV Distansperioden 08.02.2024 - 08.04.2024
  • V Distansperioden 09.04.2024 - 01.06.2024

Distansundervisningen anordnas på det roterande lektionsschemats balkar 6,7 och 8. 

  • Balk 6: lektioner måndag kl. 10.00 - 11.15 samt tisdag och torsdag kl. 12.00 - 13.15 
  • Balk 7: lektioner måndag kl. 8.15 - 9.30 samt tisdag och torsdag kl. 13.30 - 14.45 
  • Balk 8: lektioner tisdag och torsdag kl. 15.00 - 16.15 samt fredag kl. 15.00 - 16.15

Välkommen att lära dig även på distans!