Anmälan till studentskrivningarna hösten 2024 för färdiga studenter

Har du redan blivit student från Brändö Gymnasium, och vill anmäla dig till höstens studentskrivningar? Läs här hur du ska göra.

Anmäl dig genom att skriva e-post till liisa.kemell(at)hel.fi och meddela ditt namn, vilket prov du anmäler dig till (även nivå t.ex. B2, andra inhemska lång, andra inhemska meddellång osv) samt din fullständiga adress som fakturan ska skickas till. Anmälan är öppen under tiden 13.5-24.5.2024.

Då du kommer till studentprov ska du utrusta dig med egen abittikompatibel dator och kringutrustning. På Studentexamensnämndens sida https://www.abitti.fi/sv/anvisningar/abitti-kompatibla-datorer/#krav-i-studentexamen(Länk leder till extern tjänst) hittar du mera info om de tekniska kraven.

OBS! Skolan har av rumsliga orsaker ett begränsat antal platser för redan utexaminerade att delta i höjnings- eller kompletterande prov. Ifall du inte ryms med meddelar vi dig om saken och du ombeds att kontakta ett annat gymnasium. Det är viktigt att du i så fall gör detta i god tid eftersom skolorna måste skicka in alla anmälningar till Studentexamensnämnden 5.6. Kontaktuppgifter till samtliga gymnasier i Helsingfors stad hittas på https://www.hel.fi/sv/fostran-och-utbildning/gymnasieutbildning/gymnasier