Botby grundskola

Botby grundskola är en enhetlig grundskola med förskola, specialklasser och årskurserna 1-9. Skolan har cirka 500 elever.
Botby grundskola
Bild: Karo Pirkkalainen

Kontaktuppgifter

Blomängsvägen 2, 00900 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
finska svenska
PB 90301, 00099 Helsingfors stad

Biträdande rektor
Linda Wahlman-Strandberg
linda.wahlman-strandberg@edu.hel.fi

Skolsekreterare
Sonja Martin-Bergman
+358 9 310 82759
sonja.martin-bergman@hel.fi

Rektor
Janika Wagner
+358 9 310 82750
janika.wagner@hel.fi

Läsåret 2024-2025

Språkstudier

finska
engelska, tyska
engelska, spanska, franska, tyska

Tillgänglig: sal

Vår skola

Botby grundskola är en enhetlig grundskola fr.o.m. 1.8.2011 med årskurserna 1–9. Skolan har cirka 500 elever.
Skolan strävar till att stärka vi-andan och intresset för inlärning för livet samt till att fostra eleverna till kreativa och kritiskt tänkande individer. Skolan betonar respekten för medmänniskan och omgivningen.

I skolan strävar man till att skolan ska vara en levande social gemenskap som ger eleven trygghet och vilja att lära.
Skolan vill ge eleverna:

 • baskunskaper för fortsatta studier
 • handledning i att söka, värdera och bearbeta kunskap
 • arbetsglädje och motivation i skolarbetet
 • en stark finlandssvensk medvetenhet och en god svenska
 • en umgängesfostran som främjar elevens harmoniska utveckling
 • miljömedvetenhet.

Skolan strävar efter att eleven utvecklar en harmonisk personlighet med

 • en sund självkänsla, tolerans och hänsyn
 • ansvarskänsla och respekt för sig själv och sin omgivning
 • initiativförmåga, nyfikenhet och kreativitet
 • kommunikations- och samarbetsförmåga

Helsingfors kommunala läroplan(Länk leder till extern tjänst) och skolspecifika läroplaner har utarbetats utifrån de nationella grunderna för läroplanen. Undervisningen i vår skola styrs av skolans läroplan. Skolans läroplan(Länk leder till extern tjänst) innehåller målen för skolarbetet, vilka läroämnen som studeras i skolan, hur man arbetar i skolan och hur eleverna kan stödjas. 

Målet är att undervisningen ska vara så nära skolelevens vardag som möjligt. I åk 1-6 har varje klass en egen lärare som undervisar under de flesta lektionerna. Vid sidan av den egna läraren kan det finnas en speciallärare, en lärare för barn med invandrarbakgrund eller en skolgångshandledare.

Eleverna får läroböckerna och annat skolmaterial gratis från skolan. Skolorna väljer själva vilka läromedel de använder.

Språkutbudet

 • A1-språk Finska
 • A2-språk Engelska, tyska
 • B2-språk Engelska, tyska, spanska och franska

I årskurserna 1–6 läser eleverna två språk vid sidan av sitt modersmål. A1-språket är det obligatoriska språk som man vanligen börjar läsa i årskurs 3. Studierna i det frivilliga A-språket inleds i årskurs 3. 

Skolan erbjuder också engelska eller tyska som A2-språk. Studierna i A2-språken inleds i åk 3 och enligt stadens språkprogram får eleverna fritt välja mellan A2-språken.

Eleven kan ha två A-språk då han eller hon börjar i årskurs 7, A1-språket och A2-språket. 

Läsårstider 2024-2025

Höstterminen 8.8.2024 - 20.12.2024

Höstlovet 14.10 - 18.10.2024
Jullovet 21.12.2014 - 6.1.2025

Vårterminen 7.1.2025 - 31.5.2025 
Sportlovet 17.2 - 21.2.2015

Fredag 2.5 ledig dag, ersätter stafettkarnvalslördagen i maj 2025

Skolfoto ma-ti 19.–20.8.24

Åk 1-6 föräldrakväll 22.8 (to) kl. 18.00

Åk 7-9 föräldrakväll 27.8 kl. (ti) 18.00

Prao åk 9 v 43-44

 

Skolstart augusti 2024

Åk 1-6 har skoldag kl. 8.30-12.30 torsdag och fredag 8-9.8

Torsdag 8.8 är skoldagen för åk 7 kl.9.15-13.00

Fredag 9.8 är det startdag för åk 7. Närmare tider för startdagen meddelas vid skolstarten.

Från måndag 12.8 följer vi schemat.

 

För åk 8-9 är skoldagen 8.8 kl. 10.15-13.20.

Fredag 9.8 är klassföreståndardag kl. 9.15-13.20.

Från måndag 12.8 följer vi schemat.

Den vardagliga kontakten mellan skola och hem sköts oftast via Wilma. 

Wilma(Länk leder till extern tjänst)

 • Ta hänsyn till och visa respekt mot andra då du rör dig i skolbyggnaden.
 • Använd inneskor inomhus, vi är en skofri skola.
 • Ta av dig ytterplagg och huvudbonader på lektionerna och i matsalen.
 • Avlägsna dig inte från skolans område under skoldagen.
 • Hjälp till att hålla skolan ren och hel. Skräpa inte ner på skolområdet eller i skolbyggnaden.
 • Ta hand om din hälsa och undvik sådant som kan störa lärandet i skolan.
 • Energidrycker får inte drickas i skolan samt tas inte med till skolan.
 • Parkera din cykel eller annat transportmedel på de utsatta parkeringsplatserna. Den ska inte användas eller röras under skoldagen.
 • Mobiltelefoner och andra elektroniska apparater får inte störa undervisningen. Håll din mobiltelefon på ljudlöst läge och utom synhåll på lektionstid. I åk 1-6 hålls telefonen i väskan under skoldagen.
 • Ta inte med dig föremål som kan vara farliga eller skada egendom t.ex. rusmedel.

Botby grundskola deltar i stadens idrottsnätverk, URHEA.

Eleverna på Botby grundskola kan i åk 7 (samt 8 och 9) välja att kombinera sin skolgång med morgonträningar. Eleverna väljer då URHEA som tillval och en morgon i veckan reserveras sedan för egen träning. Timmarna ligger utanför den ordinarie timplanen och konceptet bygger mycket på att eleven tar ansvar för sin egen träning.

En del elever utför sin morgonträning på egen hand och en del deltar i kollektiva träningar. 

Kontaktperson: Jonas Tufvesson
jonas.tufvesson@edu.hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Personalens kontaktuppgifter

Besöksadress: Blomängsvägen 2, 00900 Helsingfors 
Postadress: PB 90301, 00099 Helsingfors stad 

Skolsekreterare

Sonja Martin-Bergman 
tfn 09 310 82759
sonja.martin-bergman@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) 

Rektor

Janika Wagner 
tfn 09 310 82750
janika.wagner@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post) 

Biträdande rektor

Linda Wahlman-Strandberg
tfn 040 756 6157
linda.wahlman-strandberg@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) 

Vice rektor

Erika Lindblom  
tfn 040 142 5809
erika.lindblom@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Direktionens ordförande

Sebastian Lindqvist 
tfn 0400 668 246
seba.lindqvist@icloud.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Skolvärd

Pashupati Shapkota
tfn 050 4013939

Eftermiddagsverksamhet 

Barnavårdsföreningen
tfn 040 588 4856 eller 050 473 0265 

Lärare och personal åk 1-9

Lärarna nås via Wilma eller via e-post enligt modellen fornamn.efternamn@edu.hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

 • Ahrenberg von Kraemer Ann-Louise, mofi, kf 9e
 • Ahonen Johannes, ortodox religion 
 • Brask Tommi, mofi, kf  7a
 • Buch Tanja, engelska, kf 9f
 • Dahlström Rikhard, ortodox religion åk 7-9
 • Elfving Janni, specialungdomsarbetare
 • Engström-Rytsölä Monica, klasslärare åk 1-2
 • Freudenthal Sebastian, klasslärare åk 6
 • From Nina, svenska och litteratur, kf 9b
 • Grönholm Heidi, klasslärare åk 5-6
 • Grönvall Daniel, klasslärare åk 1-2
 • Isak Hannus, islam
 • Hemming Stig, biologi, geografi  kf 8a
 • Holm Saba, elevhandledning
 • Holsti Sebastian, ambulerande speciallärare
 • Holmström Susanna, svenska och litteratur, kf 8d
 • Hyvärinen Kristina, skolhälsovårdare 
 • Janka Tiina, matematik, kemi, kf 8f
 • Karlsson Anita, klasslärare åk 1-2
 • Kuronen Maarit, skolgångshandledare
 • Lietepohja Lena, huslig ekonomi
 • Lindblom Erika, historia, samhällslära, vicerektor
 • Lindblom Heidi, skolgångshandledare
 • Lindén Vera, flerspråkig handledare
 • Lindström Ella, svenska och litteratur, kf 9a
 • Lindqvist Henrika, klasslärare  åk 4
 • Lund Jenny, klasslärare åk 1-2
 • Lyly Sonja, klasslärare åk 5
 • Magnusson Pia, timlärare, kf 8b
 • Marin Ida, klasslärare åk 5
 • Mickelsson Paula, slöjd
 • Mäenpää Tiia, tyska
 • Mäkelä-Niemi Kati, musik
 • Nordberg Jan, speciallärare åk 7-9
 • Nyman Rasmus, klasslärare åk 3
 • Peltonen Robin, fysik, matematik, MoVe,  kf 9c
 • Piekkala Ina, klasslärare åk 3-4
 • Pitkäniemi Marko, katolsk religion
 • Pullinen Maija, gymnastik, hälsokunskap
 • Påwals-Amoroso Ann Sofi, speciallärare åk 1-6 
 • Rask Michaela, skolkurator
 • Razai Sara, S2 lärare
 • Sandholm Gun, engelska, franska
 • Sandholm Jan, elevhandledning, historia, kf 8e 
 • Savasti Henri, historia, samhällslära kf 7b
 • Schramko Emilia, biologi, geografi
 • Silander Kristian, fysik, matematik, kemi kf 7e
 • Sirelius Lia, specialklasslärare/speciallärare kf 9d
 • Sirelius Minna, skolpsykolog
 • Sirviö Oskar, religion, skills, kf 7d
 • Stenfors-Merikallio Denice, matematik
 • Strömgård Ida, spanska
 • Söderström Kent, bildkonst
 • Tufvesson Jonas, gymnastik
 • Uvanto Saara,tyska, finska
 • Vartiainen Pia, gymnastik, hälsokunskap, kf 7c
 • Väre Maija, svenska och litteratur, kf 8c
 • Wagner Janika, rektor
 • Wahlman-Strandberg Linda, biträdande rektor/klasslärare
 • Westerlund Sofie, slöjd
 • Zevenhoven Liza, skolcoach

Speciallärare

Ann-Sofi Påwals-Amoroso för åk 1-6
tfn 09 310 871 32

Lia Sirelius specialklasslärare/speciallärare
tfn 040 359 1376

Jan Nordberg för åk 7-9
tfn 040 661 71 89

Sebastian Holsti ambulerande speciallärare
tfn 040 652 8792

Pia Magnusson specialklasslärare åk 7-9

Elevhandledare

Saba Holm 
040 750 3160

Jan Sandholm 
tfn 09 310 82756 

Kurator 

Michaela Rask 
tfn 050 401 3207

Skolpsykolog

Minna Sirelius 
tfn 050 553 9694
I skolan tisdag och torsdag, varannan måndag och fredag

Skolhälsovårdare

Kristina Hyvärinen 
tfn 050 310 5627 

Trivsel

Flerspråkiga handledare 

Jenny Nyman 
tfn 040 865 2380

Skolcoach

Liza Zevenhoven
Tfn 040 836 5580 
Liza.Zevenhoven@edu.hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Specialungdomsarbetare

Jannika Elfving 
tfn 040 334 5063
jannika.elfving@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Morgon- och eftermiddagsverksamhet, klubbar och hobbyer

Eleverna har möjlighet att delta i frivilliga, ledda aktiviteter av mångahanda slag före och efter skoldagen – meningsfulla aktiviteter och kul samvaro i en trygg miljö.

Läsåret 2022-2023 anordnas det ingen morgonverksamhet för skolevelever i Botby grundskola.  

Eftermiddagsverksamhet för skolelever i åk 1 och åk 2 ordnas i skolans utrymmen av Barnavårdsföreningen. Öppettiden är kl. 12.30–17. Läs mer om eftermiddagsverksamheten som ordnas i vår skola

Eftermiddagsverksamheten är avgiftsbelagd.  Läs mer om anmälan till eftermiddagsverksamheten och avgifterna på våra sidor för den grundläggande utbildningen.

I vår skola ordnas avgiftsfria hobbyer och klubbar för eleverna, både genom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet och som skolans klubbverksamhet. På våra gemensamma sidor för den grundläggande utbildningen hittar du mer information om klubb- och hobbyverksamhet. 

Nedan uppdateras information om vår skolas klubbar och hobbyer. 

Skolans klubbverksamhet läsåret 2023-2024

I samband med skoldagen arrangeras klubbverksamhet åt Helsingforsiska grundskoleelever. Eleverna kan delta i planeringen och utvecklingen av klubbverksamheten bland annat via skolornas elevkårer. Skolans klubbverksamhet kan antingen arrangeras med den egna personalen, eller genom en utomstående inköpt aktör (avgiftsfri för deltagarna). Dessutom kan det i skolan finnas annan klubbverksamhet som arrangeras av en aktör utanför staden (med skäliga kostnader för deltagande).

Informationen om skolans klubbar uppdateras när höstterminen har börjat.

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 2024-2025

Avgiftsfria hobbyer inom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet erbjuds för elever i årskurs 3–9 i varje grundskola i Helsingfors. Den nya hobbyperioden börjar den 2 september 2024.

Hobbyerna läsåret 2024–2025 publiceras på webbplatsen Hobbyer och på den här sidan i slutet av augusti. Gå till Hobbyer-webbplatsen(Länk leder till extern tjänst)

Hobbyerna är i första hand avsedda för eleverna i den egna skolan. Du kan också välja en hobby som ordnas i en annan skola. Deltagarna är försäkrade under hobbyverksamheten.

Till grupperna inom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet anmäler du dig direkt till arrangören av hobbyn. Hobbygrupperna fylls i anmälningsordning. Du är välkommen att bekanta dig med hobbyn utan anmälan om det finns plats i gruppen. Kontakta hobbyarrangören så snabbt som möjligt om du är tvungen att avboka din anmälan. Hobbyarrangören informerar om eventuella annulleringsplatser och tilläggsgrupper.

Vår skolas direktion

Varje skola har en direktion som leder och utvecklar skolans verksamhet. Direktionen består av företrädare för vårdnadshavarna, eleverna och personalen. Direktionsledamöterna väljs av fostrans- och utbildningsnämnden för en fyraårsperiod. De nuvarande direktionernas mandattid är 2021–2025. Bland annat godkänner direktionen årligen skolans verksamhetsplan

Plats

Blomängsvägen 2, 00900 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är tung eller annars svår att öppna.

I lokalen

 • Verksamhetsstället har 2 våningsplan.
 • I lokalen finns en hiss med plats för en rullstol med en dörr som är lätt att öppna för hand. Hissens nummerknappar kan avläsas med fingrarna. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
 • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja.
 • I verksamhetsstället finns en tillgänglig toalett på plan 2.