Hoppa till huvudinnehåll

En funktionell och vacker stad

Helsingfors utvecklas som en stad för nätverk av spårtrafik, och resultatet är ett intressant och livskraftigt nätverk av olika slags stadsdelar som medger tillväxt och förtätning.

Mål: Bostadsproduktionens tillväxt påskyndas i enlighet med BM-programmet

Bostadsbyggandet har under de senaste åren varit rekordaktivt i Helsingfors. År 2021 färdigställdes i Helsingfors sammanlagt 7 105 nya bostäder och medeltalet för de senaste tre åren överskrider målet, som är 7 000 nya bostäder. 

Målet för den innevarande strategiperioden är att tillväxten i bostadsproduktion påskyndas i enlighet med genomförandeprogrammet för boende och dhärmed sammanhängande markanvändning (BM-programmet). I BM-programmet som godkändes 2020 är Helsingfors bostadsproduktionsmål för 2022 minst 7 000 nya bostäder och minst 8 000 bostäder från och med 2023. 

Under det första kvartalet 2022 beviljades bygglov för 1 501 bostäder, vilket klart överskrider nivån under de två föregående åren. Också antalet byggstarter inom bostadsproduktionen var större än året innan. Antalet färdigställda bostäder var dock mindre än tidigare år. 

Kaavio kuvaa asuntotuotannon aloituksia vuoden alusta. Kaaviossa tarkastellaan tilannetta jokaisen kuukauden kohdalta. Vertailutiedot alkavat vuodesta 2019.

Mål: Ökningen av boendekostnader stävjas

Bostadspriserna har stigit i Helsingfors under hela 2000-talet och ökningen har varit särskilt snabb på 2010-talet. Priset för boende är betydligt högre i Helsingfors stadskärna och dess närområden än i förortszonen eller annanstans i Finland. Å andra sidan finns det i Helsingfors fortfarande områden där bostadspriserna ligger närmare nivån i förmånligare kommuner. Den regionala differentieringen av priserna har eskalerat från och med 2010-talet. 

Utvecklingen av hyresnivån i Helsingfors har varit stabilare än prisutvecklingen. Ökningen av medelhyran såg ut att ha stannat av under det sista kvartalet 2021, men på längre sikt har även bostadshyrorna stigit och differentierats regionalt. De dyraste hyrorna finns i dyrhetsområdena 1 och 2. Däremot är hyrorna i förortszonernas dyrhetsområden 3 och 4 betydligt lägre. Hyresnivån i Helsingfors har differentierats kraftigt mellan fritt finansierade bostäder och ARA-hyresbostäder. 

Kaaviot kuvaavat asumiskustannusten muutoksia. Toinen kaavio kuvaa vanhojen osakeasuntojen hintojen kehitystä Helsingin kalleusalueella. Kalleusalueita on neljä ja hintojen kehitystä voi seurata vuodesta 2011 alkaen. Vuokrien kehitystä voi myös seurata neljällä eri kalleusalueella. Kaavion tiedot alkavat vuodesta 2015.

Mål: Vi skapar balanserade stadsdelar

En balanserad utveckling i områdena främjas genom satsningar på stadsförnyelse, mångsidig bostadsproduktion och stadsmiljöns trivsamhet. Anvisade stadsförnyelseområden är Malmgård–Gamlas, Malm och Mellungsby samt Nordsjö. I enlighet med målen i BM-programmet strävar man efter att i stadsförnyelseområdena bygga en tredjedel fler bostäder före 2035 så att fördelningen av förvaltnings- och finansieringsformerna i områdenas bostadsbestånd utvecklas mot stadens mål för förvaltnings- och finansieringsformer. Målet är att bostadsbeståndet i stadsförnyelseområdena växer med minst två procent per år under den innevarande strategiperioden. 

Kuvion avulla seurataan asuntokannan kasvua kaupunkiuudistusalueilla, joita ovat Malmi, Malminkartano-Kannelmäki ja Mellunkylä. Kuviosta käy ilmi asuntokannan kasvu vuosina 2019-2020 sekä asuntokannan kasvutavoite vuoteen 2025 saakka. 

Mål: Boendetätheten ökar

I Helsingfors bor människorna klart tätare än i det övriga landet. Befolkningstätheten i hela stadens område är 3 034 invånare per kvadratkilometer land och i bostadsområdena naturligtvis ännu högre (4 805 invånare/km²). Förtätningen av stadsstrukturen ökar befolkningstätheten i bostadsområdena. 

Befolkningstätheten i bostadsområdena på hela stadens nivå har varit oförändrad redan i ett par år. Detta har påverkats av att befolkningstillväxten har varit lägre jämfört med tidigare år. Under det första kvartalet 2022 har stadens befolkningstäthet i bostadsområdena ökat med en invånare per kvadratkilometer. 

Kaavio kuvaa väestötiheyttä Helsingin asuinalueilla neljännesvuosittain. Tiheyttä mitataan asukasmäärällä neliökilometriä kohden. Lähtötilanteessa vuoden 2021 lopussa tiheys oli 4 804 asukasta neliökilometrillä.