Genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning

I Helsingfors den långsiktiga boendeplaneringen styrs av Genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning. BM-programmet 2020 godkändes av stadsfullmäktige 11.11.2020, och förverkligandet av målen uppföljs årligen. BM-programmet 2024 förbereds för närvarande och kommer att tas i beslut under 2024.