Ketkä kaupungilla kilpailuttavat hankintoja?

Helsingissä hankintojen kilpailutus on keskitetty toimialoille, virastoille ja liikelaitoksille.

Helsingissä kilpailuttavia hankintayksiköitä ovat:

  • kaupunginkanslia, 
  • tarkastusvirasto,  
  • kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-ajan, kaupunkiympäristön sekä sosiaali- , terveys- ja pelastustoimi, 
  • liikelaitokset (ruoka-, hyvinvointi- ja puhelinpalveluiden Palvelukeskus Helsinki, rakentamispalveluiden Stara, taloushallintopalveluiden Talpa ja Työterveys Helsinki) 

Näillä kullakin on omiin palveluihinsa keskittyvä hankintatoiminto. Toimialat, virastot ja liikelaitokset vastaavat omien erillishankintojensa valmistelusta ja päätöksenteosta.

Kaupunkikonserniin kuuluvat muut yhteisöt valmistelevat hankintansa ja päättävät niistä itse. Ne voivat hyödyntää yhteishankintayhtiö Helsingin Konsernihankinta Oy:n sopimuksia. 

Yhteishankinnat valmistellaan ja päätetään puolestaan keskitetysti kaupunginkansliassa. Hankintojen yhteisestä ohjauksesta ja koordinoinnista vastaa kaupunginkanslia yhteistyössä toimialojen ja liikelaitosten kanssa. 

Yhteystiedot 

Käynnissä oleviin hankintamenettelyihin liittyvissä kysymyksissä, ota ensisijaisesti yhteyttä hankinta-asiakirjoissa mainittuun yhteystietoon. 

Yleiset kysymykset kaupungin hankintatoimeen liittyen ja keskushallinnon hankintoihin liittyvät kysymykset: hankinnat@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala: hankinnat@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala: kuva.hankinnat@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  

Kaupunkiympäristön toimiala: kymp.hankinnat@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  

Sosiaali- ja terveystoimiala: sote.hankinnat@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  

Palvelukeskus Helsinki: palvelukeskus.hankinnat@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  

 

Tarvitsetko apua tarjouksen tekemiseen?

Helsingin Yrittäjät auttaa yrityksiä tarjousten tekemisessä ja muissa hankintoihin liittyvissä kysymyksissä.

Ole yhteydessä: Pentti Komssi, hankintaneuvoja, puh. 044 343 2045, pentti.komssi@yrittajat.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)