Kaupunkistrategian toteutumisen seuranta

Kaupunkistrategian toteutumista seurataan laadullisilla ja numeerisilla mittareilla valtuustokauden 2021-2025 aikana. Strategiassa on 13 painopistealuetta, joista jokaista seurataan 2-8 mittarilla. Kaupunginvaltuustolle strategian toteutumisesta raportoidaan valtuustokauden puolivälissä. Lisäksi kaupunkistrategian keskeisiä onnistumisia, vaikutuksia ja haasteita seurataan säännöllisesti kaupunginhallituksessa ja kaupungin johtoryhmässä. Kaupunkistrategiaa toteutetaan osana kaupungin toimialojen ja palveluiden päivittäistä työtä. (Sivuilla olevat kuviot näkyvät vain, jos hyväksyt kaikki evästeet.)