Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen

Tiedolla johtamista ja digitalisaatiota edistetään laajasti useissa kaupungin tukiprosesseissa ja palveluissa. Toiminnan ja palvelujen järjestämisen kannalta tärkeää toimintaympäristötietoa on koottu Helsingin toimintaympäristön muutostekijät -verkkosivuille. Lisäksi ajantasaista tilannekuvatietoa kootaan koronaa ja Ukrainan kriisiä käsitteleviin tilannekuvaraportteihin.

Tavoite: Palvelutuotannon tuottavuuskasvu, joka näkyy palvelujen paranemisena tai säästyvinä menoina

Muutosprojektien tarve on kasvussa ja digitaalisen perustan vakiinnuttaminen etenee. Merkittäviä sisäisten prosessien kehitystoimia kohdistuu mm. tilauksesta maksuun -käsittelyyn ja palkanlaskentaan.   

Perusopetuksen myönteisessä erityiskohtelussa (pd) siirrytään nykyisestä aluepohjaisesta tiedosta henkilöpohjaisen tietoon. Näin rahoitus kohdentuu entistä tarkemmin ja luotettavammin niitä tarvitseville. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on käynnistetty digitalisaatio-ohjelman jatkoksi laadittavan data- ja tiedolla johtamisen ohjelman valmistelu.  

Kaupunkiympäristön toimialalla digitalisaation ja tiedon hyödyntäminen kohdistuu mm. joukkoliikennejärjestelmiin ja nopeusvalvonta-automaatioon. Infrahankkeiden kustannushallintaa tehostetaan hankeosatiedon käyttöönotolla. Kaupungin kiinteistömassan ilmanvaihdon optimointia todellisen tilankäytön mukaan kokeillaan käyttämällä CO2 antureista saatavaa dataa. 

Tavoite: Digitaaliset palvelut ovat ensisijaisia aina, kun kaupunkilainen tai yritys haluaa ja kykenee niitä käyttämään

Helsingissä panostetaan digitaalisen asiakaskokemuksen parantamiseen. Asiakkuustietoa hyödynnetään, jotta nykyisiä palveluita voidaan kohdentaa luotettavammin niitä tarvitseville. Syksyllä 2022 alkavaan esiopetukseen esiopetuspaikat tarjottiin huoltajille sähköisesti asiakastietojärjestelmässä (Asti). Esiopetustarjoukset tehtiin lapsille, jotka ovat varhaiskasvatuksen palvelussa Helsingin kaupungilla. Huoltajat pystyivät ottamaan paikan vastaan suoraan Asti-järjestelmässä. Lisäksi perusopetuksen ohjaus ja asuinkunnan ohjausvastuu keskitetään Ohjaamoon ja päätelaitteita järjestetään oppilaille. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla valmistui kesäsetelin digitalisointi. Kesätyöpaikkojen haku ja palautusprosessi toteutetaan jatkossa sähköisesti. Sosiaali- ja terveystoimialalla kehitetään jatkuvasti Maisa-järjestelmän asiointiominaisuuksia, chat-, itsehoito ja muita digitaalisia palveluja.