Suoraan sisältöön

Lärkans internationella projekt


Foto: Ivar Vuori

Foto: Ivar Vuori

Lärkan ordnar varje läsår olika studieresor och internationella projekt, som du kan delta i. Vissa projekt är öppna för alla studerandena, andra är direkt knutna till särskilda kurser. Information om läsårets olika resor ges ut under början av höstterminen, då meddelas också hur man kan ansöka till projekten.

Du kan anmäla ditt intresse för flera projekt, men ange då i vilken ordning du prioriterar dem. Skolan strävar efter att så många studerandena som möjligt ges möjlighet att delta i ett reseprojekt under sin gymnasietid.

Deltagaravgift

Skolan uppbär en deltagaravgift för reseprojekten, vars storlek varierar från 50-200 euro, beroende på resans längd och art. Om deltagaravgiften bereder problem för din familj finns möjligheten att skolan ersätter den helt eller delvis. Kontakta i så fall rektor.

Planerade internationella projekt läsåret 2019-20

 • Internationellt sommarläger (Peking, juli)
 • EYP seminarium
 • Bokmässan i Göteborg (september)
 • Utbyte med en skola i Haarlem, hållbar utveckling (Holland, oktober, maj)
 • Samhälle och ideologi (Paris, november)
 • MR-dagarna (Stockholm, november)
 • CERN centret (Geneve, januari)
 • Konfliktlösning, Nordirland (Belfast, januari)
 • Rysk fördjupning (Moskva, våren)
 • Teaterfestival (Stockholm, våren)
 • Berlin i fokus (Berlin, maj)
 • Minoriteternas värld, romer (Rumänien, maj)
 • Finska släktfolk, ungrare (Budapest, maj)13.08.2019 17:50