Taivallahden peruskoulu

Etu-Töölössä sijaitseva koulumme on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1-9.
Arkadiankatu 24

Yhteystiedot

Arkadiankatu 24, 00100 Helsinki Näytä esteettömyystiedot Näytä sijainti palvelukartalla
suomi ruotsi
PL 10303, 00099 Helsingin kaupunki

Koulusihteeri
Pilvi Vuorela
+358 9 310 38881
kanslia.taivallahdenpk@hel.fi

Rehtori
Annarella Ahlroos
+358 9 310 25830
annarella.ahlroos@hel.fi

Virka-apulaisrehtori
Jaana Havia
+358 9 310 82083
jaana.havia@hel.fi

Lukuvuosi 2024-2025

Kielten opetus

englanti, saksa
englanti, espanja, saksa
ruotsi
espanja, ranska, saksa

Kaksikielinen opetus

suomi-ruotsi
suomi-englanti

Tarjolla sali

Etu-Töölössä Taivallahden rannalla sijaitseva koulumme on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1-9. Koulullamme on pitkät perinteet ruotsin kielikylpyopetuksesta. Rinnalle on vuodesta 2018 tullut myös englannin kielirikasteinen opetus ensimmäisestä luokasta kuudenteen. Valinnaisena voit opiskella englannin lisäksi myös espanjaa, saksaa ja ranskaa. Koulullamme on yhteistyökoulut Saksassa (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)ja Espanjassa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Oppilasvaihtoja heidän kanssaan on järjestetty vuosittain. Meiltä lähdet kielitaitoisena maailmalle!

Taivallahden peruskoulu on aikaansa seuraava monipuolinen peruskoulu. Me innostamme toisiamme oppimaan ja kehittymään.

Annarella Ahlroos, koulun rehtori

Koulumme on monimuotoinen ja arvostamme erilaisia oppijoita. Koulussamme opiskelee myös pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita luokilla 1-9. Suurin osa 736 oppilaastamme tulee Etu-Töölöstä, koulun lähialueelta. 

Koulumme on tällä hetkellä väistötiloissa Arkadiankatu 24:ssa sekä Hiekkarannantie 6:ssa. Suunnitelmissa on palata takaisin omaan kourakennukseen Eteläiselle Hesperianadulle vuoden 2025 alussa.

Koulumme opettajat ja oppilaat arvostavat oppimisen iloa, yhdessä toimimista, kokeilevaa otetta opetuksen kehittämisessä sekä oppilaiden ja huoltajien aitoa osallisuutta. Opiskelijoiden, kotien ja koulun henkilökunnan yhteistyöllä luomme opiskeluun kannustavan ja turvallisen ilmapiirin. Koulussamme jokainen voi olla oma itsensä ja kehittää itseään parhaalla mahdollisella tavalla. 

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Jokaisella luokalla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Yhteisten aineiden lisäksi peruskoulussa opiskellaan aihekokonaisuuksia. Niihin paneudutaan eri oppiaineiden tunneilla tai niitä toteutetaan ilmiöinä, projekteina tai osana koulun muuta toimintaa.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, saksa, kielirikasteinen englanti
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, espanja, saksa
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): espanja, ranska, saksa
Kielikylpyoppilaiden kieliohjelma
 • 1. luokalta alkava pakollinen kieli: ruotsi
 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, saksa
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen kieli: englanti, saksa, espanja
 • 8. luokalla alkava vapaaehtoinen kieli: espanja, ranska, saksa
Kielikylpyopetus

Taivallahden peruskoulussa toimii ensimmäiseltä luokalta alkaen ruotsinkielisiä kielikylpyluokkia, joihin oppilaat otetaan pääsääntöisesti päiväkotien kielikylpyryhmistä. Kielikylpy on tarkoitettu ensisijaisesti Taivallahden peruskoulun oppilaille. Luokkia voidaan täydentää muissa kouluissa kielikylvyn käyneillä oppilailla.

Kielirikasteinen opetus

Taivallahden peruskoulussa on englannin kielirikasteista opetusta 1.-luokasta alkaen. Kielirikasteisella luokalla opetuksesta alle 25% toteutetaan englannin kielellä. Kohdekieltä käytetään päivittäin luontevissa tilanteissa ikätasoon sopivalla tavalla. Tavoitteena on, että myöhemmin taitojen karttuessa eri oppiaineiden sisältöjä opetellaan osin kohdekielellä. Alkuopetuksessa pääpaino on suullisessa kielenoppimisessa ja opetusmetodeina käytetään muun muassa toiminnallisia, tarinallisia ja leikillisiä työtapoja. 

A-kielet

Peruskoulun 1.–6. luokilla oppilaat opiskelevat yhtä tai kahta kieltä oman äidinkielen lisäksi. A1-kieli on oppilaalle pakollinen kieli ja sen opiskelu aloitetaan  1. luokalta. Vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu aloitetaan 3. luokalta, ja siinä saavutetaan 6. luokan loppuun mennessä sama taso kuin pakollisessa A-kielessä.

Oppilaalla voi olla seitsemännelle luokalle tullessaan kaksi A-kieltä, A-kieli ja vapaaehtoinen A-kieli. Kuudennen luokan mennessä molemmissa kielissä on saavutettu sama taso. Vapaaehtoinen A-kieli muuttuu 7. luokalla valinnaiseksi.

Luokilla 7.–9. opiskellaan vähintään kahta kieltä. Oppilas voi aloittaa valinnaisaineena myös kielen.

Valinnaisten A2 ja B2 -kielten opiskelu

Valinnaisten kielten valinnasta ja opiskelusta saat lisätietoa täältä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Taivallahden peruskoulun koulutulokkaiden kouluun tutustuminen on keskiviikkona 22.5.2024 klo 8.15-9.15 osoitteessa Hiekkarannatie 6.

Kielikylpyoppilaiden tutustuminen osoitteessa Arkadiankatu 24, kokoontuminen sisäpihalla.

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Lisätietoa kodin ja koulun yhteystyöstä saat myös 30.8.2023 vanhempainillassa esitetyistä dioista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Linkki aukeaa uuteen välilehteen.

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso Taivallahden peruskoulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Taivallahden pruskoulun järjestyssäännöt  

Järjestyssäännöt edistävät koulun sisäistä järjestystä ja luovat turvallisuutta sekä viihtyvyyttä koulupäivään. Sääntöjä noudatetaan koulupäivän aikana koulun alueella sekä retkillä sekä tapahtumissa. 

Kaikki oppilaat ovat yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia. Oppilaalla on oikeus saada käydä koulua ilman kiusaamista. 

 1. Koulu on minun työpaikkani. Noudatan lukujärjestystäni ja pidän työvälineet mukanani.  
 2. Annan kaikille oppimis- ja työskentelyrauhan.  
 3. Otan vastuun omasta työskentelystäni. 
 4. En kiusaa enkä syrji.  
 5. Otan muiden tunteet huomioon. 
 6. Pidän yhteisen kouluympäristömme siistinä ja viihtyisänä.  
 7. En vahingoita koulun tai toisten omaisuutta.  
 8. En poistu koulun alueelta luvatta ja noudatan välituntisääntöjä. 

Yhteystiedot

2.-9. luokat sekä kielikylpyluokat 1-9.
Arkadiankatu 24, 00100 Helsinki
PL 10303, 00099 Helsingin kaupunki

1. luokat ja pidennetyn oppivelvollisuuden luokat
Hiekkarannantie 6, 00100 Helsinki
PL 10307, 00099 Helsingin kaupunki

Avoinna koulutyöpäivinä kello klo 8-15.

Vs. rehtori 

Annarella Ahlroos (1.8.22-31.7.24)
puh. +358 9 31025830(Linkki aloittaa puhelun)tai  +358 406279090(Linkki aloittaa puhelun)
annarella.ahlroos@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Vs. virka-apulaisrehtori 

Jaana Havia (1.8.22-31.7.24)
puh.  +3589 310 82083(Linkki aloittaa puhelun) tai +35840 170 4327(Linkki aloittaa puhelun)
jaana.havia@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Oppilasasiat ja lyhytaikaiset sijaisuudet

Koulusihteerit 

Pilvi Vuorela
puh. +3589 31038881(Linkki aloittaa puhelun) tai +35840 5443259(Linkki aloittaa puhelun)
kanslia.taivallahdenpk@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  
Arkadiankadulla ma-pe

Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron muutoksista. Kaikki oppilaaksiottoa ja kouluun hakemista koskevat kyselyt tulee lähettää rehtorille.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori
Koulunkäynninohjaajien tiimivastaava 
Rea Campos Valle
puh. +35840 334 01 99(Linkki aloittaa puhelun)

Iltapäivätoiminnan aluekoordinaattori 
Maija Jaskara
puh. tel:+3589 310 87103(Linkki aloittaa puhelun) tai 040 334 5826(Linkki aloittaa puhelun)
A4 /etelä-keskinen alue ja ruotsinkielinen iltapäivätoiminta

Aamupäivätoiminta Rea Campos Valle 
puh. 040 334 0199(Linkki aloittaa puhelun)

Iltapäivätoiminta Demo Taivallahti
puh. 040 673 2129(Linkki aloittaa puhelun) tai 040 683 4733(Linkki aloittaa puhelun)
taivallahti@demo-ipkerho.fi  (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Vastuuohjaaja Johannes Waronen

Terveydenhoitajien yhteystiedot 

Kohdevastaava 

Erkki Viinikainen
puh. 050 401 3973(Linkki aloittaa puhelun)

Kouluravintola

puh. 09 310 86567(Linkki aloittaa puhelun)

Luokanvalvojat 2023/2024

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), ellei toisin mainita.

 • 1A Salo Jutta
 • 1B Korkiakoski Nina
 • 1C Isosomppi Ella
 • 1D Bergenheim Emelie
 • 2A Lemmetty Taru
 • 2B Koskinen Nina
 • 2C Räisänen Jussi
 • 2D Ketomäki Johanna
 • 3-4H Korhonen Anu
 • 2-9F Lund Elina
 • 3A Keränen Paula
 • 3B Suvanto Tiina-Elina
 • 3C Heino Amanda
 • 3D Silen Eeva
 • 1-6H Katariina Vilkas
 • 4A Suomalainen Heidi
 • 4B Karhunen Nelli
 • 4C Virtanen Jasmina
 • 4D Antikainen Niko
 • 5A Keltanen Ella
 • 5B Paajanen Robert
 • 5C Ruotsalainen Sirpa
 • 5D Grandell Marita
 • 6A Lehtola Kirsi
 • 6B Ryynänen Suvi
 • 6C Närvänen Emma
 • 6D Koukonen Peppi
 • 7-9H Kurki Hanna
 • 7-9H Mäkelä Antti
 • 2H Penttilä Mira p. 040 670 4820/ 09 310 33703
 • 7A Leskinen Jouni ja Immonen Pauliina
 • 7B Heikkilä Valtteri ja Heino Sofia
 • 7D Alavuotunki Tero
 • 8A Ruuskanen Jaro
 • 8B Ojasto Katja ja Sälpäkivi Saara
 • 8D Åström Sara
 • 9A Kukkumäki Heidi 
 • 9B Johansson Anneli ja Päivärinne Roosa
 • 9D Halttunen Hanna 

Aineenopettajat

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), ellei toisin mainita.

Laaja-alainen erityisopetus

Kihlström Tuuli 1.-3. luokat, puh: 09 3108 2938
Nyman Jemina 4.-6.-luokat
Makkonen Heli 7.-9.-luokat 
puh: 050 533 2017(Linkki aloittaa puhelun)
heli1.makkonen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), ellei muuta mainita.

Koulunkäynninohjaajat

 • Aleksandrova Viktoriya
 • Boga Anu
 • Hakola Elina
 • Hellgren Sanna
 • Helne Joe
 • Kiri Johanna
 • Kurtti Roosa-Maria
 • Maklad Mohamed
 • Pelanti Anna
 • Pellinen Minna
 • Pienimäki Sanna
 • Salovaara Harri
 • Vesalainen Ritva
 • Vilkas Katariina

Opinto-ohjaaja 

Karoliina Käpylehto
puh. 310 86 502 tai 040 334 8948

Kouluvalmentaja

Mimosa Lindström
puh. 040 131 8933 

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), ellei muuta mainita.

Psykologi

Elina Haimi 
puh. 09 310 71863 tai 050 401 3308
elina.haimi@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kuraattori 

Heidi Saari
Wilma (ensisijainen) |09 310 71879(Linkki aloittaa puhelun)
heidi.saari@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Terveydenhoitajat 

Terttu Kattelus
puh. 050 310 5590
Arkadiankatu 24
Vapaa vastaanottoaika klo 12-12:30

Linda Ohlström
puh. 040 724 6643
Arkadiankatu 24 maanantaisin ja torstaisin

Heidi Ahlqvist
puh. 0401921240
Hiekkarannantiellä maanantaisin
Vapaa vastaanottoaika klo 12-12:30

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.-luokkalaisille.

Tällä hetkellä järjestämme aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.15 ainakin Hiekkarannantiellä. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta tiimivastaavalta Rea Campos Vallelta puhelimitse numerosta 040 334 0199.

Lue lisää aamupäivätoiminnasta perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille. 

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Katso kouluamme lähimpänä olevat iltapäivätoimintapaikat:
Arkadiankadun toimipisteen lähimmät paikat
Hiekkarannantien toimipisteen lähimmät paikat

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat myös palvelukartalta. Kirjoita palvelukartalla osoite sille varattuun kenttään.   

 

Hiekkarannantien 1.-luokkalaiset osallistuvat Taivis-puiston iltapäivätoimintaan. 1D ja 2.-luokat osallistuvat Demon järjestämään iltapäivätoimintaan Arkadiankadun tiloissa

Demo Taivallahti
puh. 040 673 2129 tai 040 683 4733
taivallahti@demo-ipkerho.fi  (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Vastuuohjaaja Johannes Waronen

Leikkipuisto Lp Taivallahti
p. 0931044643
lp.taivallahti@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle koulun alkaessa elokuussa 2023.

Harrastamisen Suomen mallin harrastukset lukuvuonna 2024–2025

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomia harrastuksia on tarjolla 3.–9.luokkien oppilaille kaikissa Helsingin peruskouluissa.  

Uusi harrastuskausi alkaa 2.9.2024. Lukuvuoden 2024–2025 harrastukset julkaistaan Harrastukset-sivustolla osoitteessa harrastukset.hel.fi sekä tällä sivulla elokuun loppupuolella. Siirry Harrastukset-sivustolle(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  

Harrastukset on tarkoitettu ensisijaisesti oman koulun oppilaille. Voit valita myös jollakin toisella koululla järjestettävän harrastuksen. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana. 

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Harrastusryhmät täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Olet tervetullut tutustumaan harrastukseen ilman ilmoittautumista, jos ryhmässä on tilaa. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä.

Helsingin kaupungin tarjoamia maksuttomia harrastuksia löydät myös seuraavilta verkkosivuilta:

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Huoltajajäsenet

Ilpo Kiiskinen pj.
Satu Salminen varapj.
Atte Ailio
Reetta Rasi
Satu von Boehm

Opettajajäsenet

Sara Åström
Heli Makkonen

Henkilökunnan edustaja:

Katariina Vilkas

Oppilasjäsenet:

Valitaan vuosittain.

Johtokunnan kokous 15.3.2023

Jäsenet Ilpo Kiiskinen, puheenjohtaja

Satu Salminen, varapuheenjohtaja

Atte Ailio, huoltajajäsen Reetta Rasi, huoltajajäsen

Satu von Boehm, huoltajajäsen

Katariina Vilkas, henkilökunnanjäsen

Sara Åström, opettajajäsen

Heli Makkonen, opettajajäsen

Annarella Ahlroos, vs. rehtori, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

TAIVALLAHDEN PERUSKOULUN VUODEN 2023 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN.

Esittelyssä rehtori käytti erillistä diapakettia Taivallahden peruskoulun vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 13.12.2022 §303 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2023 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 8.2.2023 §12 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2023 - 31.12.2023.

Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 13.12.2022 talousarvion noudattamisohjeet (Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun ja oppilaitoksen määrärahojen vastuuhenkilö.

Toimialajohtaja päätti palvelukokonaisuuksien ja hallinnon käyttömenojen sekä investointien määrärahat 8.2.2023, jonka pohjalta perusopetusjohtaja päätti kehyksen talousarviovuodeksi 2023 tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä.

Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi. Taivallahden peruskoulun osalta budjettikehys on yhteensä 6 684 883 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon, kevään 2023 osalta on 738 oppilasta ja syksyn ennusteen 2023 osalta 743 oppilasta. Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,6 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta. Liite 1 Tulo- ja menoerittely menolajiryhmittäin ja toiminnoittain (diapaketti) Liite 2 Johtokuntaraportti

Päätös

Taivallahden peruskoulun johtokunta päätti hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi johtokunta päätti, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.

4 KIELIRIKASTEISEN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAKIRJAUKSET

10.1.2. Suppeampi kaksikielinen opetus (kielirikasteinen opetus)

Valtakunnallinen opetussuunnitelma Kielirikasteisella opetuksella tarkoitetaan tässä opetusta, jossa alle 25 % oppiaineiden sisällöstä opetetaan muulla kuin koulun opetuskielellä. Osuus lasketaan koko tuntimäärästä niillä vuosiluokilla, joilla kielirikasteista opetusta toteutetaan. Kielirikasteista opetusta voi olla jo esiopetuksessa, ja se voi kestää koko perusopetuksen ajan tai vain osan siitä. Kielirikasteisen opetuksen tavoitteet eri oppiaineiden opetuksen ja oppimistulosten osalta ovat perusopetuksen päättyessä samat kuin sellaisessa perusopetuksessa, joka ei ole kielirikasteista. Kielirikasteinen opetus kannustaa ja aktivoi oppilaita kohdekielen käyttöön varsinaisten kielen tuntien lisäksi. Kielelliset tavoitteet suhteutetaan kielirikasteisen opetuksen määrään. Koulu tarkentaa omassa opetussuunnitelmassaan kielirikaisteisen opetuksen keston ja avoimuuden.

Päätös 

Taivallahden peruskoulun johtokunta päätti hyväksyä opetussuunnitelmakirjauksen esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

JOHTOKUNNAN KOKOUSPÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN 2023

Kuntalain 140 §:n 2 momentin mukaan muun kuin 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Esittelijä esittää, että johtokunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Kansisivulla on tiedot kokousajasta ja -paikasta sekä läsnäolijoista. Alaikäisen oppilaan nimen julkaisemisessa verkkosivulla pitää ottaa huomioon seuraavaa: nimi voidaan viedä koulun verkkosivulle vain oppilaan tai alaikäisen oppilaan huoltajan suostumuksella. Yli 15- vuotias voi antaa itse suostumuksen, mutta huoltajalle on syytä informoida asiasta. Jos suostumusta ei ole, pitää nimi poistaa pöytäkirjasta (esim. korvata se XX:llä). Jos johtokunnan käsittelemässä asiassa tai päätöksessä esiintyy henkilön nimi, jota ei voi julkaista koulun verkkosivulla, pitää nimi poistaa. Päätösasiakirjoissa voidaan mainitta liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 ) Alkuperäinen pöytäkirja allekirjoitetaan entiseen tapaan. Verkkosivulle ei voida kuitenkaan viedä allekirjoituksia. Tämän vuoksi pitää tehdä julkaistavaan pöytäkirjaan seuraava merkintä: nimet ja roolit ja lisäksi maininnat, että pöytäkirja on tarkastettu ja että allekirjoitettu pöytäkirja on koulun kansliassa. Pöytäkirja julkaistaan koulun verkkosivulla mahdollisimman pian tarkastamisen jälkeen: esim. pöytäkirja on tarkastettu 7.11. kuluessa, se viedään koulun verkkosivulle 8.11. (= nähtävänä pitämispäivä) ja seuraavasta päivästä 9.11.2017 aletaan laskea seitsemän päivää, minkä ajan kuluttua kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä (eli kunnan jäsen on saanut tiedon 16.11.2017).

Päätös

Johtokunta päätti, että johtokunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa koulun kotisivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35. Tämän kokouksen päätösten toimeenpanosta huolehtii rehtori, ellei johtokunta ole muuta päättänyt. allekirjoitus allekirjoitus Ilpo Kiiskinen Annarella Ahlroos puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä allekirjoitus allekirjoitus Heli Makkonen Satu von Boehm

Kokousaika: 24.5.2023 klo 17.31

Kokouspaikka: Taivallahden peruskoulu

Läsnä: Ilpo Kiiskinen, puheenjohtaja Satu Salminen, varapuheenjohtaja Atte Ailio, huoltajajäsen Reetta Rasi, huoltajajäsen Satu von Boehm, huoltajajäsen Katariina Vilkas, henkilökunnanjäsen Sara Åström, opettajajäsen Heli Makkonen, opettajajäsen

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus: Johtokunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla johtokunta päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Reetta Rasi ja Satu Salminen

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen: Hyväksytään sähköpostilla jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat: Liite 1 – sähköpostin liitetiedostona Rehtori esitteli toimintakertomuksen nostot erillisellä power pointesityksellä. Johtokunta hyväksyy Taivallahden peruskoulun toimintakertomuksen lukuvuodelle 2022 – 2023.

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.31

Kokousaika: 4.10.2023

Kokouspaikka: Taivallahden peruskoulu

Läsnä: Ilpo Kiiskinen, puheenjohtaja Satu Salminen, varapuheenjohtaja Atte Ailio, huoltajajäsen varajäsen Jaakko Hilppö Reetta Rasi, huoltajajäsen Satu von Boehm, huoltajajäsen Katariina Vilkas, henkilökunnanjäsen Sara Åström, opettajajäsen varajäsen Elina Lund Heli Makkonen, opettajajäsen, kaksi oppilasjäsentä 

1. Kokouksen avaus: 17:33

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus: Johtokunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla johtokunta päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Elina Lund ja Jaakko Hilppö.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen: hyväksyttiin

4. Käsiteltävät asiat: lausuntopyyntö

Perusopetuksessa lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä (perusopetuslain 23 §). Lukuvuonna 2024–2025 itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä sattuvat muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi, joten ne vähentävät kolme työpäivää. Koulutyötä tulee siis tehdä 187 työpäivää.

1. vaihtoehto Työaika alkaa syksyllä 8.8.2024 (to) ja päättyy 20.12.2024 (pe). Syysloma on viikolla 42 eli 14.10.2024 (ma) - 18.10.2024 (pe). Joululoma on 21.12.2024 (la) - 6.1.2025 (ma). Työaika alkaa keväällä 7.1.2025 (ti) ja päättyy 31.5.2025 (la). Talviloma on viikolla 8 eli 17.2.2025 (ma) - 21.2.2025 (pe). Tässä vaihtoehdossa lukuvuosi alkaisi aikaisemmin elokuussa. Joululoma olisi hieman yli kaksi viikkoa niin, että opiskelu alkaisi loppiaisen jälkeen. Lokakuussa olisi viikon syysloma ja helmikuussa viikon talviloma. 
2. vaihtoehto Työaika alkaa syksyllä 12.8.2024 (ma) ja päättyy 20.12.2024 (pe). Syysloma on viikolla 42 eli 14.10.2024 (ma) - 18.10.2024 (pe). Joululoma on 21.12.2024 (la) - 1.1.2025 (ke). Työaika alkaa keväällä 2.1.2025 (to) ja päättyy 31.5.2025 (la). Talviloma on viikolla 8 eli 17.2.2025 (ma) - 21.2.2025 (pe). Tässä vaihtoehdossa lukuvuosi alkaisi hieman myöhemmin elokuussa. Joululoma olisi vastaavasti lyhempi niin, että opiskelu alkaisi tammikuun toisena päivänä. Lokakuussa olisi viikon syysloma ja helmikuussa viikon talviloma.

Oppilaskunnan lausunto: Taivallahden peruskoulun oppilaskunnan hallitus käsitteli kokouksessaan 30.8. lukuvuoden 2024-2025 työ- ja loma-aikoja. Suuri enemmistö oppilaskunnan hallituksen jäsenistä päätyi äänestämään vaihtoehtoa yksi. Henkilökunnan lausunto: Taivallahden peruskoulun henkilökunta äänesti tiimeissä 18.-20.9. Henkilökunta äänesti yksimielisesti vaihtoehtoa yksi. Johtokunnan lausunto: johtokunta kannattaa vaihtoehtoa yksi.
 
5. Mahdolliset muut asiat

§ 5 TAIVALLAHDEN PERUSKOULUN LUKUVUODEN 2023-2024 TOIMINTASUUNNITELMAN ESITTELY (Liite 1) Rehtori esitteli toimintasuunnitelman nostoja erillisellä power pointilla. Päätös: Johtokunta hyväksyi Taivallahden peruskoulun lukuvuoden 2023-2024 toimintasuunnitelman. §6 LIIKUNTALÄHIKOULU JA URHEA-YHTEISTYÖ Rehtori esitteli erillisellä diasetillä liikuntalähikoulumallia ja Urhea-yhteistyötä, johon Taivallahden peruskoulu lähtee mukaan lukuvuodesta 2024-2025 alkaen 7. luokkalaisten osalta.

6. Kokouksen päättäminen: Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 18.37

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulumme arjesta myös somessa, otathan meidät seurantaan.

Taivallahden peruskoulu Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) Tavaillahden peruskoulu Instagramissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Sijainti

Arkadiankatu 24, 00100 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.
 • Kulkureitillä on jyrkkä mäki.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on vähintään 4 porrasaskelmaa, jossa on käsijohteet molemmilla puolilla.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on alle 6 m pitkä luiska, jossa on käsijohteet molemmilla puolilla.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi on raskas tai muuten vaikeasti avattavissa.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 3 kerrosta.
 • Tilan keskeisillä kulkureiteillä on vähintään 4 porrasaskelmaa, jossa on käsijohteet molemmilla puolilla.
 • Tilassa on pyörätuolinostin.
 • Sisätilojen ovet eivät erotu selkeästi seinästä.
 • Toimipisteessä on esteettömäksi merkitty wc samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti. Wc:ssä ei ole tarpeeksi tilaa pyörätuolille.