Lauttasaaren ala-asteen koulu

Lauttasaaren ala-asteen koulu on 1-6.luokkien oppilaiden, opettajien ja vanhempien yhteinen koulu.

Lauttasaaren ala-asteen koulu on oppilaiden, opettajien ja vanhempien yhteinen koulu. Kodin ja koulun aikuisten kasvatuskumppanuudella tuetaan oppilaan kasvua ja kehitystä. Meillä opiskellaan arjen, ajattelun ja oppimisen taitoja. Rohkaisemme oppilaita osallistumiseen ja kantamaan vastuuta itsestä, muista ja ympäristöstä.

Jokaisella lauttasaarelaisella lapsella on oikeus lähikouluun ja tarjoamme lähikoulussa riittävää tukea. Koulumme pedagogiikka pohjautuu yhteisopettajuuteen ja yhdessä tekemiseen vuorovaikutteisesti ja osallistaen. Käytämme oppimisen tiloja joustavasti sekä laajennamme opetusta myös koulun seinien ulkopuolelle. Vaalimme kieliä ja mahdollistamme monipuolisen kielen oppimisen lähikoulussa.

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma   sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma  . Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Kaikilla vuosiluokilla opetetaan laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti sekä opiskellaan ainakin kaksi ilmiökokonaisuutta vuosittain. Opetus halutaan tuoda mahdollisimman lähelle koululaisten arkea.

Luokilla 1.–6. on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettaja, resurssiopettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Kieliohjelma

  • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, kielirikasteinen englanti, espanja, ranska, saksa
  • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, espanja, ranska, saksa
  • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
  • Ruotsin kielikylpyopetus 1.luokalta

Kielirikasteisen englannin opetuksen tavoitteena on sisällyttää kielen oppimista arkipäivän tilanteisiin. Kielirikasteisella luokalla 10-25% opetuksesta tapahtuu englannin kielellä. Opetusta annetaan vuosiluokilla 1-6. Kielirikasteiseen opetukseen ei tarvitse hakea erikseen.

Mikäli oppilas valitsee A1-kielekseen muun kuin englannin, alkaa hänellä A2-kielenä englanti 4. vuosiluokalta.

Koulussamme annetaan ruotsinkielistä kielikylpyopetusta vuosiluokilla 1-6.

Koulutulokkaat LV 23-24

Koulutulokkaiden ilmoittautuminen on käynnissä Asti-järjestelmässä tammikuun ajan (9.1.-29.1.2023).

Kouluun ilmoittautuminen on myös mahdollista tehdä koululla ke 25.1. klo 8.00-10.00, jos huoltajalla ei ole pääsyä Asti-järjestelmään kotoa, tai jos lapselle haetaan paikkaa muusta kuin omasta lähikoulustaan. Koululla ilmoittaudutaan myös, jos lapselle haetaan erityistä tukea, tai lapsen osoite on muuttunut vastikään ja lapselle on osoitettu Astissa lähikoulupaikka vanhan osoitteen mukaan.

Lauttasaaren ala-asteelle ilmoittaudutaan koulun ruokalassa, johon on käynti pääovesta.

 

12.12.2022 Lukuvuoden 2023 koulutulokkaiden huoltajien vanhempainillan diat

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän  kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista

 

Henkilökuntamme yhteystiedot

Koulusihteeri Tinja Saariniemi
puh. 09 310 82700, tinja.saariniemi(at)hel.fi

Kanslia on avoinna oppilaille klo  K9.30-14.30. Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista. Koulusihteeri hoitaa koulumatka ja -tapaturmiin liittyvät asiat. Koulusihteeri tekee Wilma-tunnukset huoltajille.

Rehtori Heidi Metsämäki
puh. 09 310 83255, heidi.metsamaki(at)hel.fi

Apulaisrehtori Anna Aranne  
puh. 09 310 23980, anna.aranne(at)edu.hel.fi

Apulaisrehtori Riikka Nieminen
puh. 040 7059260, riikka.nieminen(at)edu.hel.fi

Johtokunnan puheenjohtaja 
Hannu Rosokivi, hannu.rosokivi@welho.com

Kohdevastaava 
puh. 050 401 3926 

Kouluravintolat
Maija Jokela
kouluravintola.lauttasaari(at)hel.fi,  puh. 09 310 20181

Ilta- ja vapaa-ajankäytön asiat
liikuntapaikkavaraukset(at)hel.fi

Opettajanhuone 

puh. 09 310 26599
puh. 09 310 33588 
puh. 09 310 72090, 050 427 5584 
puh. 09 310 82166 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)edu.hel.fi ellei toisin mainita.

Luokanopettajat

1A Tiia Alikoski
1B Mervi Koivukoski
1C Annastiina Poukka
1D Minna Kämäräinen
1K Tuuli Gran

2AB Saila Kaukonen, Antti Paloniemi
2C Hanna Koivula (hanna.k.koivula(at)edu.hel.fi)
2K Lotta Mäkinen

3A Marjo Lehtiluoto
3B Sakari Kaisanlahti
3C Jarmo Salmela
3K Anne von Hellens (anne.von.hellens) 

4A Oona Rae
4B Marjukka Pohto
4C Krista Muhonen
4C Leo Kröhan
4K Annette Wasenius

5A Marja Neuvo
5B Tuula Fernström
5C Maria Ruuskanen
5D Kimmo Harikoski
5K Sanna Sipi

6A Antti Mettänen
6B Liisa Saloheimo
6CD Essi Grader, Nea Linnanmäki
6K Johanna Aittola

Aineenopettajat

RA, EN Samuël Van Keersbulck
SA, EN Jenni Raiskinmäki
EN, ES, RU Marjaana Viinikainen
EN, ES Kaija Kaasinen
MU Asta Viinikangas   
KS pehmeät materiaalit Hanna-Mari Jaakkola
KS kovat materiaalit Sari Pihlajamäki

Erityisopettajat

Anna Aranne, anna.aranne(at)edu.hel.fi
puh.  09 310 23980,  040 719 3288

Virpi Knuuti, virpi.knuuti(at)edu.hel.fi
puh. 040 334 9089

Maiju Mäenpää, maiju.maenpaa(at)edu.hel.fi
puh. 09 310 82630, 040 648 4055

Satu Vannas, satu.vannas(at)edu.hel.fi
puh. 09 310 84002, 040 3349090

Resurssiopettajat 

Riikka Nieminen
Anna-Kaisa Penttinen

Koulunkäyntiavustajat

Nette Romppainen
Janita Kräkin
Linda Pohto
Elina Hyytiäinen

Koulupsykologi
Oona Kantele,  puh. 09 310 82950, 040 669 5358  
oona.kantele(at)hel.fi

Koulukuraattorit
Nina Lehti, puh. 09 310 71862, 050 401 3302
nina.lehti(at)hel.fi      

Iltapäivätoiminnan aluekoordinaattori
Maija Jaskara, puh. 040 334 5826
maija.jaskara(at)hel.fi

Terveydenhoitaja
Solveig Korhonen, puh. 09 310 76086, 050 310 5597
Camilla Huotari
Vastaanotto ma-ke 8-16, to 8-12
Vastaanotto ilman ajanvarausta 10-10.30

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta . Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. 

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät 24.1.2022 alkaen:

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Tieto kerhoista ja harrastusryhmistä päivitetään pian!

Voit myös katsoa lähialueen muiden koulujen kerho- ja harrastustarjonnan.
Lue lisää kerho- ja harrastustoiminnasta

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Lauttasaaren ala-aste Facebookissa

Sijainti

Myllykalliontie 3, 00200 Helsinki
Avaa kartta uuteen ikkunaan