Lauttasaaren ala-asteen koulu

Lauttasaaren ala-asteen koulu on 1-6.luokkien oppilaiden, opettajien ja vanhempien yhteinen koulu.
Lauttasaaren ala-aste
Kuva: Karo Pirkkalainen

Yhteystiedot

Myllykalliontie 3, 00200 Helsinki Näytä sijainti palvelukartalla
suomi ruotsi
PL 20302, 00099 Helsingin kaupunki

Apulaisrehtori
Anna Aranne
+358 9 310 23980
anna.aranne@edu.hel.fi

Apulaisrehtori
Riikka Nieminen
+358 9 310 26573
riikka.nieminen@edu.hel.fi

Koulusihteeri
Tinja Saariniemi
+358 9 310 82700
tinja.saariniemi@hel.fi

Rehtori
Heidi Metsämäki
+358 9 310 83255
heidi.metsamaki@hel.fi

Lukuvuosi 2024-2025

Kielten opetus
englanti, espanja, ranska, saksa
englanti, espanja, ranska, saksa
ruotsi
Kaksikielinen opetus
suomi-ruotsi
suomi-englanti

Lauttasaaren ala-asteen koulu on lauttasaarelaisten lasten oma lähikoulu. Koulumme tehtävä on tarjota laadukasta perusopetusta yhdenvertaisesti lasten erilaiset tarpeet huomioiden. Koulussamme toimii lähikoulun erityisluokka, jota kutsumme Ankkuriksi. Ankkurissa opiskelee lapsia vuosiluokilta 1-6. Koulussamme toimii kielikylpyluokat (ruotsi) ja meillä on myös mahdollisuus opiskella kielirikasteisesti (englanti). 

Koulurakennuksemme täyttää vuonna 2024 jo 70 vuotta, perusparannus valmistui keväällä 2022. Kouluamme ympäröi suuri puistomainen piha oppilaiden pelejä ja leikkejä varten. 

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Kaikilla vuosiluokilla opetetaan laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti sekä opiskellaan ainakin kaksi ilmiökokonaisuutta vuosittain. Opetus halutaan tuoda mahdollisimman lähelle koululaisten arkea.

Luokilla 1.–6. on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettaja, resurssiopettaja tai koulunkäynninohjaaja. 

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, kielirikasteinen englanti, espanja, ranska, saksa
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, espanja, ranska, saksa
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • Ruotsin kielikylpyopetus 1.luokalta

Kielirikasteisen englannin opetuksen tavoitteena on sisällyttää kielen oppimista arkipäivän tilanteisiin. Kielirikasteisella luokalla 10-25% opetuksesta tapahtuu englannin kielellä. Opetusta annetaan vuosiluokilla 1-6. Kielirikasteiseen opetukseen ei tarvitse hakea erikseen.

Mikäli oppilas valitsee A1-kielekseen muun kuin englannin, alkaa hänellä A2-kielenä englanti 3. vuosiluokalta.

Koulussamme annetaan ruotsinkielistä kielikylpyopetusta vuosiluokilla 1-6.

Vapaaehtoisen A2-kielen info 2.lk oppilaiden huoltajille ti 5.3.2024 klo 17.00

Tervetuloa kuulemaan koulumme A2-kielistä vanhempainiltaan, joka pidetään Teamsin kautta.
 Mukana infossa koulumme kielenopettajat!

Liity mukaan tästä linkistä: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Info tulee koteihin myös Wilman kautta, jos et ehdi mukaan teamsiin.

Vanhempainiltojen diat

Elo-syyskuu 2023: 
Koulutulokkaiden vanhempainilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
2.-3.-luokkien vanhempainilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
4.-6.-luokkien vanhempainillat(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Yläkouluun hakeutuminen(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tammikuu 2024:
Koulutulokkaiden vanhempainilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, oppimiskeskustelut sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Jos jokin asia mietityttää, otathan ensimmäisenä aina yhteyttä luokanopettajaan. Huolitilanteissa kannustamme olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä koulun aikuisiin. 

Kouluissa toimii johtokunta sekä vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Koulun järjestyssääntöjen tarkoitus on taata turvallinen, rauhallinen ja viihtyisä työskentely-ympäristö. 

Järjestyssäännöt ovat voimassa myös koulualueen ulkopuolelle suuntautuvilla retkillä ja liikuntatunneilla. 

 1. Tulen kouluun ajoissa ja päivän päätyttyä poistun ripeästi koulualueelta. Noudatan koulumatkoilla liikennesääntöjä. 
 2. Koulupäivän aikana pysyn koulualueella ja huolehdin sen siisteydestä. Koulualueeseen kuuluvat koulurakennukset ja piha-alueet. 
 3. Säilytän polkupyöräni ja potkulautani lukittuna niille varatuissa telineissä ja muut kulkuvälineet niille osoitetuissa paikoissa koko koulupäivän ajan. 
 4. Liikun koulun käytävillä, portaissa ja muissa tiloissa rauhallisesti.  
 5. Annan kaikille työrauhan. 
 6. En kiusaa. Puutun kiusaamiseen kertomalla siitä aikuiselle. Otan kaikki mukaan. Olen vastuullinen enkä syrji muita. Noudatan hyvän koulukäyttäytymisen ohjeita. 
 7. Välitunnit ovat yhdessäoloa, liikkumista ja leikkimistä varten. Oppitunnin päätyttyä menen heti ulos ja välitunnin jälkeen tulen viipymättä tunnille. Noudatan välituntisääntöjä. 
 8. Ruokailen hyviä tapoja ja ruokalan sääntöjä noudattaen. 
 9. Huolehdin omista tavaroistani. Kunnioitan toisten ja koulun omaisuutta. Ymmärrän, että voin joutua korvaamaan aiheuttamani vahingon. 
 10. Käytän kännykkää ja muita elektronisia laitteita koulussa vain yhdessä sovittuina aikoina.

Henkilökuntamme yhteystiedot

Koulusihteeri Tinja Saariniemi
puh. 09 310 82700, tinja.saariniemi@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kanslia on avoinna oppilaille klo 9.30-14.30. Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista. Koulusihteeri hoitaa koulumatka ja -tapaturmiin liittyvät asiat. Koulusihteeri tekee Wilma-tunnukset huoltajille.

Rehtori Heidi Metsämäki
puh. 09 310 83255, heidi.metsamaki@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Apulaisrehtori Anna Aranne 
puh. 09 310 23980, anna.aranne@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Apulaisrehtori Riikka Nieminen
puh. 040 7059260, riikka.nieminen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Johtokunnan puheenjohtaja 
Hannu Rosokivi, hannu.rosokivi@welho.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kohdevastaava 
puh. 050 401 3926 

Kouluravintolat
Maija Jokela
kouluravintola.lauttasaari@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman),  puh. 09 310 20181

Ilta- ja vapaa-ajankäytön asiat
liikuntapaikkavaraukset@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Opettajanhuone 

puh. 09 310 26599
puh. 09 310 33588 
puh. 09 310 72090, 050 427 5584 
puh. 09 310 82166 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) ellei toisin mainita.

Luokanopettajat

1AB Oona Rae, Krista Vuolama
1C Virpi Knuuti
1K Johanna Aittola

2A Linda Pohto
2B Mervi Koivukoski
2C Annastiina Poukka
2D Kaisa Tapanainen
2K Tuuli Gran

3AB Saila Kaukonen, Antti Paloniemi
3C Hanna Koivula (hanna.k.koivula@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman))
3K Lotta Mäkinen

4A Marjo Lehtiluoto
4B Sakari Kaisanlahti
4C Jarmo Salmela
4K Anne von Hellens (anne.von.hellens@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman))

5AC Essi Grader, Nea Linnanmäki
5B Marjukka Pohto
5D Leo Kröhan
5K Johanna Hollmén

6A Marja Neuvo
6B Tuula Fenström
6C Maria Ruuskanen
6D Kimmo Harikoski
6K Sanna Sipi

Tuntiopettaja Auli Elonen

Aineenopettajat

RA, EN Samuël Van Keersbulck
SA, EN Jenni Raiskinmäki
EN, ES, RU Marjaana Viinikainen
ES Kaija Kaasinen
MU Asta Viinikangas   
KS pehmeät materiaalit Hanna-Mari Jaakkola
KS kovat materiaalit Sari Pihlajamäki

Erityisopettajat

Anna Aranne, anna.aranne@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
puh.  09 310 23980,  040 719 3288

Maiju Mäenpää, maiju.maenpaa@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
puh. 09 310 82630, 040 648 4055

Vilma Herranen, vilma.herranen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
puh. 09 310 82144, 0403349089

Hanna-Kaisa Luukkonen, hanna-kaisa.luukkonen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
puh. 09 310 84002, 040 334 9090

Resurssiopettajat 

Riikka Nieminen 

Koulunkäynninohjaajat

David Tarja
Kräkin Janita
Tasrifa Tandra
Varis Raita

Koulukuraattori

Nina Lehti, puh. 09 310 71862, 050 401 3302
nina.lehti@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Koulupsykologi

Oona Kantele palaa viikolla 9.     

Iltapäivätoiminnan aluekoordinaattori

Taru-Tuulia Marsalo, puh. 09 310 27029 / 040 778 7149
taru-tuulia.marsalo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Terveydenhoitajat

Camilla Huotari
Puh. 040 560 7094
Paikalla pääosin ma-pe 

Jenna Valkokallio
Puh. 040 681 4011
Paikalla pääosin ma ja ti

Vastaanotto ilman ajanvarausta ma-pe kello 10.00-10.30, muina aikoina vain ajanvarauksella.

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.30-10.00. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Koulussamme aamupäivätoimintaa järjestää NANO-kerhot.

Aamupäivätoimintaan ilmoittaudutaan Wilma-lomakkeella.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Katso kouluamme lähimpänä olevat iltapäivätoimintapaikat.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle koulun alkaessa elokuussa 2023.

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät jatkuvat 15.1.2024 alkaen

 

Maanantai tai tiistai


Kiipeily (3.–6.lk)  

Aika: Maanantaisin tai tiistaisin klo 14.50–15.50 

Paikka: KiipeilyAreena, Salmisaari

KiipeilyAreenalla järjestetään jälleen Harrastamisen Suomen Malli -hankkeen kiipeilyryhmiä.  Kiipeily on lähtökohtaisesti yksilölaji, jossa kamppaillaan omia käsivoimia vastaan, mutta parhaimmillaan kiipeily tapahtuu hyvässä porukassa ja toisten kannustamana. Ohjauksesta ryhmissä vastaa KiipeilyAreenan ammattitaitoiset kiipeilyohjaajat ja ryhmiin osallistumiseen ei vaadita aiempaa kiipeilykokemusta tai liikunnallisuutta. Kiipeily sopii harrastuksena aivan kaikille! 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun

Järjestäjä: KiipeilyAreena / Harrastamisen Suomen malli 

 

Keskiviikko 

Oma Pelistudio - Ohjelmointi- ja pelisuunnitteluharrastus (3.–6.lk) UUSI RYHMÄ!
Aika: Keskiviikkoisin klo 15.45–17.15
Paikka: Luokka 201, 2.krs
Oletko joskus halunnut tehdä oman pelin? Nyt se on mahdollista! School of Gamingin Oma Pelistudio -harrastuksessa voi ottaa roolin pelisuunnittelijana, ohjelmoijana tai vaikka tasodesignerina. Harrastuksessa voi kokeilla monia rooleja ja panostaa siihen, mikä tuntuu kaikista mukavimmalta. Tule mukaan perustamaan oma pelistudio! (Tsekkaa video: Oma pelistudio)
Ilmoittautuminen: ilmoittaudu pelisuunnitteluun tässä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 
Lisätiedot: nico.ilkanheimo@sog.gg(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Järjestäjä: School of Gaming / Harrastamisen Suomen malli
 

Elokuva (3.–6.lk)

Aika: Keskiviikkoisin klo 14.15–15.45

Paikka: Luokka 203, 2.krs

Elokuva-tunneilla tutustutaan elokuvan perusteisiin. Tunneilla opetellaan muun muassa käsikirjoittamista, kuvaamista ja editointia. Tunneilla voidaan katsoa elokuvia opiskellen aihetta niiden kautta. Lisäksi toiminnassamme tehdään koulukiusaamista ja syrjintää ennaltaehkäisevää työtä keskittymällä etenkin yhteisöllisyyden kehittämiseen ja nuorilähtöiseen ryhmätoimintaan. 

 Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Lisätietoa: Jenna Laine, puh. 040 1435557 (ma ja pe klo 8-10, ti-to klo 10-12), koordinaattori@breakthefight.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Järjestäjä: Break the Fight / Harrastamisen Suomen malli 

 

Parkour (3.–6.lk)

Aika: Keskiviikkoisin klo 14.30–15.30

Paikka: Liikuntasali

Parkour on innostavaa ja monipuolista toiminnallista treeniä, jossa pyritään liikkumaan mahdollisimman ketterästi, sulavasti tai nopeasti paikasta toiseen hyödyntämällä ympäristön rakenteita ja välineitä. Harjoituksissa jokainen liikkuu omalla tahdillaan ja tyylillään - pääasia, että on hauskaa! Parkourissa ei oteta turhia riskejä ja harjoittelussa keskitytään vahvasti turvallisuuteen ja liikunnaniloon.  Parkour on lajina hyvin monipuolinen ja sen harrastaminen kehittää mm. voimaa, luovuutta, kestävyyttä, ketteryyttä, tilan hahmotusta, tarkkuutta sekä liikkeen sulavuutta.

Ilmoittautuminen:  Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Lisätietoa: Olli Väätäinen, olli@jalkipoltto.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman),  puh. 044 0755664 ja Anna Mäkelä, puh. 050 5477224 

Järjestäjä: Jälkipoltto / Harrastamisen Suomen malli 

 

Oma Pelistudio - Ohjelmointi- ja pelisuunnitteluharrastus (3.–6.lk) 

Aika: Keskiviikkoisin klo 14.15–15.45

Paikka: Luokka 201, 2.krs

Oletko joskus halunnut tehdä oman pelin? Nyt se on mahdollista! School of Gamingin Oma Pelistudio -harrastuksessa voi ottaa roolin pelisuunnittelijana, ohjelmoijana tai vaikka tasodesignerina. Harrastuksessa voi kokeilla monia rooleja ja panostaa siihen, mikä tuntuu kaikista mukavimmalta. Tule mukaan perustamaan oma pelistudio! (Tsekkaa video: Oma pelistudio)

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Lisätiedot: nico.ilkanheimo@sog.gg(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Järjestäjä: School of Gaming / Harrastamisen Suomen malli

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Puheenjohtaja: Hannu Rosokivi

Varapuheenjohtaja: Leena Juntunen

Jäsenet:
Kaija Illikainen
Juha Kirstilä
Mira Huusko
Kaija Kaasinen
Marja Neuvo

Varajäsenet:
Jussu Lehtipuu
Mikko Kaarlela
Jonna Sippola
Nora Haatainen
Anne Von Hellens

 

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat

 

7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat

 

7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat

 

7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat

 

7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Lauttasaaren ala-aste Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sijainti

Myllykalliontie 3, 00200 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)