Hakuaika iltapäivätoimintaan ensi lukuvuodelle (2024–2025) on 11.3.–17.4. Hakemukset tehdään tästä keväästä alkaen ensisijaisesti Wilmassa, jonne tulevien ekaluokkaisten huoltajat tekevät itse tunnuksen.

Kallion ala-asteen koulu

Kalliossa sijaitseva koulumme on alakoulu, jossa on vuosiluokat 1-6.

Yhteystiedot

Sturenkatu 2 B, 00510 Helsinki Näytä esteettömyystiedot Näytä sijainti palvelukartalla
suomi ruotsi
PL 53301, 00099 Helsingin kaupunki

Apulaisrehtori
Pauliina Lähteenmäki
+358 9 310 82060
pauliina.lahteenmaki@hel.fi

Koulusihteeri
Virpi Paananen
+358 9 310 82048
virpi.paananen@hel.fi

Rehtori
Juha Saaresaho
+358 9 310 82047
juha.saaresaho@hel.fi

Lukuvuosi 2024-2025

Kielten opetus

englanti, ranska
englanti, espanja, ranska, ruotsi, saksa
ruotsi

Kaksikielinen opetus

suomi-ruotsi

Tarjolla sali

Kaikille yhteinen koulu

Kallion ala-asteen koulussa työskentelevät 1.–6. luokat. Koulussa on myös ruotsin kielen kielikylpyopetusta, pienryhmäopetusta ja valmistavaa opetusta. Oppilaita on tällä hetkellä hieman yli 500.

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Jokaisella luokalla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Kallion ala-asteen kielikylpyohjelmassa olevat oppilaat noudattavat koulun opetussuunnitelmaa. Opetuskielenä toimivat sekä ruotsi että suomi. Opetuskieltä käytetään johdonmukaisesti siten, että ruotsin kielellä opetusta antava opettaja käyttää opetuksessaan yksinomaan ruotsin kieltä ja suomen kielellä opetusta antava opettaja käyttää aina suomen kieltä. Lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen tapahtuu ruotsin kielellä.

Koulun kielikylpyopetuksessa painottuvat kommunikatiiviset ja toiminnalliset työtavat. Opetus tulee järjestää siten, että oppilailla on mahdollisuus omaksua ja käyttää kieltä monipuolisesti eri oppiaineissa. Opetuksen eheyttäminen teemoittain ja aihekokonaisuuksittain vahvistaa sekä eri oppiaineiden keskeisten sisältöjen että kielen omaksumista

Suomenkielisen opetuksen määrä lisääntyy vuosittain ollen 6. luokalla noin puolet oppilaan tuntimäärästä.

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, ranska
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, espanja, ranska, saksa
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • 1.luokalta alkava ruotsin kielikylpy

Kielikylpy

Kallion ala-asteen kielikylpyohjelmassa olevat oppilaat noudattavat koulun opetussuunnitelmaa. Opetuskielenä toimivat sekä ruotsi että suomi. Opetuskieltä käytetään johdonmukaisesti siten, että ruotsin kielellä opetusta antava opettaja käyttää opetuksessaan yksinomaan ruotsin kieltä ja suomen kielellä opetusta antava opettaja käyttää aina suomen kieltä. Lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen tapahtuu ruotsin kielellä.

Koulun kielikylpyopetuksessa painottuvat kommunikatiiviset ja toiminnalliset työtavat. Opetus tulee järjestää siten, että oppilailla on mahdollisuus omaksua ja käyttää kieltä monipuolisesti eri oppiaineissa. Opetuksen eheyttäminen teemoittain ja aihekokonaisuuksittain vahvistaa sekä eri oppiaineiden keskeisten sisältöjen että kielen omaksumista

Suomenkielisen opetuksen määrä lisääntyy vuosittain ollen 6. luokalla noin puolet oppilaan tuntimäärästä.

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Kallion ala-asteen koulun järjestyssäännöt 

kaikkien hyvinvoinniksi 

 1. Kouluun saapuessani minulla on mukanani tarvittavat opiskeluvälineet ja –varusteet.
 2. Keskityn tunnilla työskentelyyn ja annan toisille työrauhan.
 3. Olen hyvä kaveri: olen avulias ja ystävällinen toisille. Otan kaikki mukaan leikkiin, enkä kiusaa ketään.
 4. Kunnioitan jokaisen henkilökohtaista koskemattomuutta, en siis satuta ketään.
 5. En ota luvatta, enkä riko toiselle kuuluvaa omaisuutta. Ymmärrän, että jos aiheutan vahinkoa tahallaan tai huolimattomuudesta olen korvausvelvollinen.
 6. Noudatan koulun arvoperustaa, johon kuuluvat rehellisyys, vastuullisuus, yhteisöllisyys, kunnioitus, hyvät tavat sekä erilaisuuden hyväksyminen.
 7. Kannustan kavereita sekä rakennan positiivista ja luottamuksellista ilmapiiriä kouluyhteisössä.
 8. Käytän elektronisia laitteita opetustilanteissa vain opettajan antamalla luvalla. Käytän mobiililaitteita aina vastuullisesti ja hyvät tavat huomioiden.
 9. Pidän koulutyöhön kuulumattomat asiat repussa.
 10. Noudatan kaikkien koulun henkilökuntaan kuuluvien antamia ohjeita.
 11. Siirryn oppitunnin jälkeen välitunnille aikailematta. Tiedän, että välitunnit ovat osa koulun toimintaa ja sitoudun noudattamaan koulun sääntöjä myös välitunneilla.
 12. Koulupäivän jälkeen poistun koulun alueelta viivyttelemättä.

Henkilökuntamme yhteystiedot

Koulusihteeri

Virpi Paananen
puh. +358931082048(Linkki aloittaa puhelun) (ma-to)
virpi.paananen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kanslia on avoinna oppilaille (ma-to) klo 09.00–14.30.

Kansliassa käsitellään koulun hallinnollisia asioita. Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista.

Rehtori

Juha Saaresaho
puh. +358407254547(Linkki aloittaa puhelun) ja +358931082047(Linkki aloittaa puhelun)
juha.saaresaho@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Apulaisrehtori 

Pauliina Lähteenmäki
puh. +358931082060(Linkki aloittaa puhelun)
pauliina.lahteenmaki@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Johtokunnan puheenjohtaja

Katja Jankeri

Koulunkäynninohjaajien tiimivastaava

Heidi Markkula puh. +358503408998(Linkki aloittaa puhelun)
mm. taksiasiat ja Seuren sijaiset

Iltapäivätoiminta/ Liikkis

Ryhmän yhteystiedot
+358406227825(Linkki aloittaa puhelun)
liikkiskallio@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Kohdevastaava

Tiit Roog puh.+358504069011(Linkki aloittaa puhelun)

Kouluravintola

puh. +358931082054(Linkki aloittaa puhelun)

1 Pauliina Lähteenmäki, Helena Tavast, Karoliina Halme
1K Netta Savinen
2 Pinja Salo, Saana Tanninen ja Aura Pihlava
2K Julia Mikkonen
3A Ronja Heino
3B Vilma Ruotsalainen
3K Hilja Mäkinen
4A Jani Korhonen
4B Joanna Lukkarila
4C Arttu Unkari
4K Stella Saaresaho
4-6D Pirjo Vihma
5A Lasse Litmanen
5B Pekka Ojala
5K Kalle Vänskä 
3-6V Minna Kärkkäinen ja Marjukka Laitinen
6A Antti Jauhiainen
6B Antti Huhtamäki
6K Saara Nikkanen
Resurssiopettaja Tomi Niemikorpi
1-6A Heidi Markkula
1-6B Katri-Helena Muuraiskangas
1-6C Reetta Klemi
EN / ESP / RA  Milja Helomaa / Noora Anttila
MU Saara Pinola
ERO Noora Huuki-Virkkula / Jonna Saarinen
KÄS TS Eeva-Lotta Rikberg

Laaja-alaiset eritysopettajat 

Jonna Saarinen puh. +358403345535 (Linkki aloittaa puhelun)
Noora Huuki-Virkkula puh. +358406863936(Linkki aloittaa puhelun)

Arja Nevalainen
Sheikmus Leini
Sari Piutula
Tiina Humalisto
Jari Paavola
Satu Tunkelo
Peter Nordberg
Johanna Lahnalakso
Minna Timonen
Dagmar Kopli
Ida Hirsimäki
Eeli Salmenperä
Marjo Mäkisyrjä
Kirsi Kinnunen

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta koulusihteeriltä puhelimitse numerosta 09 310 82048.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Katso kouluamme lähimpänä olevat iltapäivätoimintapaikat.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle koulun alkaessa elokuussa 2023.

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät jatkuvat 15.1.2024 alkaen

 

Maanantai

Futsal (3.–6.lk) UUSI RYHMÄ!
Aika: Maanantaisin klo 14.15-15.15 
Paikka: Sturenkadun toimipisteen liikuntasali
Futsalin ja jalkapallon perustaitoja sekä peliä.  
Ohjaaja: Outi Alakurtti/ Sami Koskinen/ Hilma Hopponen 
Ilmoittaudu futsaliin täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  
Lisätietoja: outi.alakurtti@helsinginponnistus.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  
Järjestäjä: Helsingin Ponnistus / Harrastamisen Suomen malli

Hoplop (3.–4.lk) 

Aika: Maanantaisin klo 15-16

Paikka: HopLop Tripla 

HopLopissa harrastetaan liikunnallisia leikkejä ja seikkailuita sekä ratkotaan erilaisia tehtäviä ja arvoituksia yhdessä. Viikoittain vaihtuvat teemat vievät leikit erilaisten pihapelien ja yhteisleikkien pariin, kokeillaan erilaisia rastiratoja sekä erilaisia trampoliini- ja sirkuskouluharjoituksia. Ilmoittaudu mukaan Pasilan HopLopin harrastetoimintaan, koe hauskat leikit, löydä uusia kavereita ja tule liikkumaan HopLopin ohjaajien johdolla. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki avautuu ulkoiseen palveluun)

Yhteyshenkilö: Kaisa Niemi kaisa.niemi@hoplop.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)   

Järjestäjä: HopLop / Harrastamisen Suomen malli 

 

Sirkus (3.–6.lk) UUSI RYHMÄ!

Aika: Keskiviikkoisin klo 14–15 

Paikka: Generaattorisali, Voimala/rakennus 1, Circus Helsinki, Sörnäisten rantatie 22  

Sirkustunneilla harjoitellaan mm. akrobatiaa, ilma-akrobatiaa, jongleerausta, trampoliinia, pariakrobatiaa ja nuorallakävelyä. Akrobatiaosuuksissa treenataan mm. kuperkeikkoja, kärrynpyöriä ja käsinseisontaa. Lisäksi tunneilla harjoitellaan esiintymistä ja luovuutta sekä voimaa ja liikkuvuutta.  

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu sirkukseen täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Yhteystiedot: Soile Vedenpää, info@circushelsinki.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  

Järjestäjä: Circus Helsinki / Harrastamisen Suomen malli  

 

Tiistai

Kuvisharrastus (3.–6.lk) UUSI RYHMÄ!
Aika: Tiistaisin klo 14.15–15.45
Paikka: Sturenkadun toimipiste, luokka 329
Tervetuloa oppimaan kuvan tekoa! Harrastuksessa piirretään, maalataan ja tutustutaan erilaisiin kuvataiteen tekniikoihin. Joka kerta tehdään harjoituksia, jotka kehittävät silmän ja käden yhteistyötä ja teknisiä esitystaitoja, vapaata ilmaisua ja taiteellista intoa unohtamatta.   
Harrastus sopii kaiken tasoisille.  
Ilmoittautuminen: https://lasifaasi.fi/kuviskerhot(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Yhteystiedot: Laura Aalto-Setälä, info@lasifaasi.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 0456779171  
Järjestäjä: Studio Lasifaasi / harrastamisen Suomen malli 

Hoplop (5.–6.lk) 

Aika: Tiistaisin klo 15-16

Paikka: HopLop Tripla 

HopLopissa harrastetaan liikunnallisia leikkejä ja seikkailuita sekä ratkotaan erilaisia tehtäviä ja arvoituksia yhdessä. Viikoittain vaihtuvat teemat vievät leikit erilaisten pihapelien ja yhteisleikkien pariin, kokeillaan erilaisia rastiratoja sekä erilaisia trampoliini- ja sirkuskouluharjoituksia. Ilmoittaudu mukaan Pasilan HopLopin harrastetoimintaan, koe hauskat leikit, löydä uusia kavereita ja tule liikkumaan HopLopin ohjaajien johdolla. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteyshenkilö: Kaisa Niemi kaisa.niemi@hoplop.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)   

Järjestäjä: HopLop / Harrastamisen Suomen malli 

 

Parkour (3.–6.lk) 

Aika: Tiistaisin klo 14–15  

Paikka: Parkour Akatemia, Vallila 

Paikka: Vallilan Parkour Akatemia, Teollisuuskatu 16 tai Kiviaidankatu 2 C, 4krs (Lauttasaari) 

Parkourtunnilla mm. tasapainoillaan, ylitetään esteitä, sujahdellaan ahtaista väleistä, kiivetään seinille ja hypitään erilaisille pinnoille ja ennen kaikkea – pidetään hauskaa. Parkourin pariin ovat tervetulleita kaiken tasoiset liikkujat.  

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteystiedot: suvi.ekroos@parkourakatemia.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  

Järjestäjä: Parkour Akatemia / Harrastamisen Suomen malli 

 

Keskiviikko

 

Kuvisharrastus (3.–6.lk) 

Aika: Keskiviikkoisin klo 14.15–15.45 (ryhmä 1) tai klo 15.45–17.15 (ryhmä 2) 

Paikka: Huom! Aleksin Kiven koululla, kuvataideluokka 510 

Tervetuloa oppimaan kuvan tekoa! Harrastuksessa piirretään, maalataan ja tutustutaan erilaisiin kuvataiteen tekniikoihin. Joka kerta tehdään harjoituksia, jotka kehittävät silmän ja käden yhteistyötä ja teknisiä esitystaitoja, vapaata ilmaisua ja taiteellista intoa unohtamatta.   Harrastus sopii kaikentasoisille.   

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteystiedot: Laura Aalto-Setälä, info@lasifaasi.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 045 6779171   

Järjestäjä: Studio Lasifaasi / Harrastamisen Suomen malli 

 

Digitaide (3.–6.lk) 

Aika: Keskiviikkoisin klo 14.30–16 

Paikka: Oodi, 2.krs koneluokka 

Kiinnostaako piirtäminen ja maalaaminen iPadilla? Ryhmissä opetellaan perusteet digimaalaamiseen ja kuvankäsittelyyn käyttäen Adobe Fresco-ohjelmaa yhdessä Apple Pencilin kanssa.  Ryhmän ohjaajana toimii Pohjois-Helsingin kuvataidekoulun ammattitaitoinen kuvataideopettaja.  

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun). Harrastusryhmään voi osallistua täyttämällä ilmoittautumislomakkeen.  Valitse vihreä ”Hakeudu oppilaaksi” ja täytä lomake. Osallistujien määrä enintään 9 oppilasta/ryhmä. Varasijalle otetaan 20. 

Järjestäjä: Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu / Harrastamisen Suomen malli 

 

Perjantai

Minecraft (3.–6.lk) UUSI!
Aika: Perjantaisin klo 14–15.15 (ryhmä 1) + klo 15.15-16.30 (ryhmä 2)
Paikka: Sturenkadun toimipiste, luokka 205
Hyppäämme Minecraftin villiin ja arvaamattomaan erämaailmaan tukenamme vain ja ainoastaan toisemme sekä otamme vastaan kaikki pelin tuomat haasteet yhdessä! Pelistä ei tarvitse olla aiempaa kokemusta, sillä paikalla on aina peliohjaaja, joka on aina valmis auttamaan! 
Ilmoittaudu minecraftiin täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 
Lisätietoja: harrastuskoordinaattori@xroc.gg(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 
Järjestäjä: xRoc/Harrastamisen Suomen malli 

Minecraft – Suuret seikkailut (3.–6.lk) UUSI RYHMÄ!
Aika: Perjantaisin klo 15-16.30 
Paikka: Pelitalo Sture, (os. Konepajankuja 3)
Haluatko olla osa suurta seikkailua? Mikä on paras seikkailukirja tai -elokuva, jonka olet joskus lukenut tai nähnyt? Tulisiko siitä hyvä seikkailu Minecraftiin? Tässä harrastuksessa me heittäydytään mukaan omaan lempiseikkailuun ja toteutetaan se Minecraftissa. Suuret seikkailut odottavat niitä, joilla on kanttia. Onko sinulla? Tule mukaan uuteen Minecraft-harrastukseen Pelitalo Stureen, jossa käytössäsi on täysin uudet, huippuunsa viritellyt pelikoneet, jotka takaavat ainutlaatuisen peliharrastuskokemuksen!
Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu minecraftharrastukseen tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Lisätietoa: Nico Ilkanheimo, nico.ilkanheimo@sog.gg(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  
Järjestäjä: School of Gaming / Harrastamisen Suomen malli 
 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Puheenjohtaja Katja Jankeri, sihteeri Juha Saaresaho (rehtori)
Jäsenet: Pekka Ojala, Joanna Lukkarila, Karoliina Halme, Kaisu Ahtola, Suvi Keto-oja, Kimmo Lassila

Kokousaika 2.10.2023

Kokouspaikka Kallion ala-asteen koulu, Sturenkatu 2B

Läsnä Katja Jankeri (PJ), Juha Saaresaho (sihteeri), Kaisu Ahtola, Karoliina Halme, Suvi Keto-oja, Kimmo Lassila, Joanna Lukkarila, Pekka Ojala

1 §             Puheenjohtaja avasi kokouksen

2§              Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3 §             Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Joanna Lukkarila ja Pekka Ojala

4 §             Hyväksyttiin kokouksen esityslista

5 §             Kallion ala-asteen koulun toimintasuunnitelman 2023–24 käsittely

päätös: johtokunta hyväksyy koulun toimintasuunnitelman

6 §             Lausuntopyyntö Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2024–2025

Johtokunta kannattaa vaihtoehtoa 1.

Työaika alkaa syksyllä 8.8.2024 (to) ja päättyy 20.12.2024 (pe).

Syysloma on viikolla 42 eli 14.10.2024 (ma) - 18.10.2024 (pe).

Joululoma on 21.12.2024 (la) - 6.1.2025 (ma).

Työaika alkaa keväällä 7.1.2025 (ti) ja päättyy 31.5.2025 (la).

Talviloma on viikolla 8 eli 17.2.2025 (ma) - 21.2.2025 (pe).

7 §             Lausuntopyyntö Kallion ala-asteen koulun kieliohjelmasta: koulussa valittavissa olevat A2-kielet ja vähimmäisryhmäkoko.                

päätös:     johtokunta esittää, että koulun A2-kielen kieliohjelmasta poistetaan ruotsin kieli (asiassa äänestettiin 6/1)

johtokunta esittää koulun kieliohjelman vähimmäisryhmäkokoa nostettavan 15 oppilaaseen nykyisen 12 oppilaan sijaan (asiassa äänestettiin 6/1)

8 §             Puheenjohtaja päätti kokouksen

KALLION ALA-ASTEEN KOULU, HELSINKI                                                                  pöytäkirja 29.5.2023

JOHTOKUNNAN KOKOUS 29.5.2023

Kallion ala-asteen koulu, Sturenkatu 2B

puheenjohtaja Katja Jankeri, sihteeri Juha Saaresaho

Läsnä Pekka Ojala, Joanna Lukkarila, Karoliina Halme, Kaisu Ahtola, Suvi Keto-oja, Kimmo Lassila

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3 §                 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Ojala ja Karoliina Halme

4 §                 Kokouksen esityslista hyväksyttiin

5 §                 Kallion ala-asteen koulun toimintakertomuksen 2022–23 käsittely

                      johtokunta hyväksyi koulun toimintakertomuksen

6 §                 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.40.

 

pöytäkirjan tarkastajat

Karoliina Halme, Pekka Ojala

 

 

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

 

Kallion koulun Insta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Sijainti

Sturenkatu 2 B, 00510 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.
 • Kulkureitillä on 1 porrasaskelma.
 • Kulkureitillä on alle 6 m pitkä jyrkkä luiska.

Sisäänkäynti "vaihtoehtoinen sisäänkäynti"

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on vähintään 4 porrasaskelmaa.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on alle 6 m pitkä jyrkkä luiska.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Ovi on raskas tai muuten vaikeasti avattavissa.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.

Sisätilat

 • Toimipiste sijaitsee kerroksessa 2.
 • Tilassa on pyörätuolin kannalta ahdas hissi, jonka ovi on raskas. Hissin kerrosnumerot eivät ole sormin tunnusteltavissa. (Esteettömän hissin vähimmäismitat ovat leveys 1,1 m ja syvyys 1,4 m.)
 • Tilan keskeisillä kulkureiteillä on vähintään 4 kääntyvää porrasaskelmaa.
 • Tilan keskeisillä kulkureiteillä on alle 6 m pitkä jyrkkä luiska.
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.