Roihuvuoren ala-asteen koulu

Roihuvuoressa sijaitseva koulumme on alakoulu, jossa on vuosiluokat 1-6.
Roihuvuoren ala-asteen koulu
Kuva: Tiina Piri

Yhteystiedot

Vuorenpeikontie 7, 00820 Helsinki Näytä esteettömyystiedot Näytä sijainti palvelukartalla
suomi ruotsi
PL 82303, 00099 Helsingin kaupunki

Apulaisrehtori
Mervi Morgan
+358 9 310 82914
mervi.morgan@edu.hel.fi

Koulusihteeri
Anne Yang
+358 9 310 82901
anne.yang@hel.fi

Rehtori
Seppo Salmivirta
+358 9 310 82900
seppo.salmivirta@hel.fi

Lukuvuosi 2024-2025

Kielten opetus

englanti
ranska
ruotsi

Kaksikielinen opetus

suomi-ruotsi

Tarjolla sali

Roihuvuoren koulu on alueensa lähikoulu, jossa 1.-6.-luokat. Toimimme Roihuvuoressa Vuorenpeikontiellä. Koulussa on noin 350 oppilasta. Olemme mukana monissa kehittämishankkeissa kuten Liikkuva koulu(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) ja  uudet lukutaidot. Olemme kehittäneet pitkään ilmiöopetusta ja digitaalisten ympäristöjen hyödyntämistä opetuksessa.  Koulussamme järjestetään ruotsin kielikylpyopetusta. Lisäksi olemme yksi kaupungin kansainvälisistä vierailukouluista ja kuulumme Helsingin yliopiston harjoitttelukouluverkostoon.
Koulumme on saavuttanut  LUMA/STEAM-koulun sertifikaatin. 
Sertifikaatti myönnettiin koulullemme systemaattisesta työstä matemaattis-luonnontieteelliseen ja teknologiseen osaamiseen liittyvän pedagogiikan, opetushenkilöstön osaamisen, oppimisympäristön, verkostojen ja yhteistyön sekä johtamisen kehittämisessä. Sertifikaatti on myönnetty Roihuvuoren ala-asteen koululle alueen LUMA-keskuksen toimesta.
 

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Kaikilla vuosiluokilla opetetaan laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti sekä opiskellaan ainakin kaksi ilmiökokonaisuutta vuosittain. Opetus halutaan tuoda mahdollisimman lähelle koululaisten arkea.

Luokilla 1.–6. on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, S2-opettaja, resurssiopettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Koulumme kehittää ilmiöoppimis- ja STEAM-pedagogiikkaa

Roihuvuoren ala-aste on ilmiöoppimisen kehittäjäkoulu. Osallistuimme vuosina 2016-2019 Helsingin kaupungin digitalisaatio-ohjelmassa innovatiivisten koulujen kehittämishankkeeseen. 

Roihuvuoren koulussa toteutetaan kahdesti vuodessa laaja monialaisten aineiden ilmiöoppimisen jakso. Ilmiöpohjaisuuden pedagogiikka nojaa meillä tutkivaan oppimiseen, keksintöpedagiikkaan ja innovatiivsen, kehittyvän koulun viitekehykseen (Ilomäki ja Lakkala, 2011) STEAM on pedagoginen lähestymistapa, jolla tuodaan erityisesti matematiikan ja luonnontieteiden opiskeluun lisää innostusta ja merkityksellisyyttä. STEAM on kirjainyhdistelmä sanoista Science (luonnontieteelliset alat), Technology & Engineering (teknologiset ja insinöörialat), Arts (humanistiset ja yhteiskunnalliset alat sekä taiteet) ja Mathematics (matematiikka). STEAM:issa yhdistellään uutta luovasti mm. tutkimista, ajattelua, kokeilua, rakentelua, ohjelmointia ja muotoilua. 

STEAM:issa myös korostuu yhteistyö eri tiedonalojen välillä sekä muiden koulutusasteiden ja työelämän kanssa. Koulumme on mukana kehittämässä STEAM-pedagogiikkaa Helsinkiin yhteistyössä asiantuntijaopettajatiimin kanssa. Perusopetukseen on kehitteillä mm. vuosiluokittainen STEAM-oppimispolku. STEAM kytkeytyy Roihuvuoren koulussa myös osaksi ilmiöoppimisen jaksoja.

Teemme aktiivista yhteistyötä Helsingin yliopiston kanssa tutkimusten ja kehittämisen parissa esim. osallistumalla tällä Growing Mind-Kasvava Mieli- tutkimushankkeen yhteistyöhön.

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): ranska
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi

Roihuvuoren ala-asteen koulussa on kolme ruotsin kielikylpyluokkaa. Kielikylpyluokalle hakeudutaan kielikylpypäiväkodeista.

Tervetuloa uusien ekaluokkalaisten tiedotustilaisuuteen maanantaina 4.12. klo 18 Roihuvuoren koulun Niitty-rakennuksen 1. kerrokseen.

Infossa kerromme ja vastaamme kysymyksiin kouluun, koulun aloitukseen ja oppimiseen liittyvistä asioista sekä aamu- ja iltapäivähoitoon hakeutumisesta. Paikalla on rehtorit ja opettajia.

Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä. Linkki alla. 

Liity tietokoneella, mobiilisovelluksella tai kokoustilan laitteella

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Lämpimästi tervetuloa!

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Roihuvuoren ala-asteen koulun järjestyssäännöt

1 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Koulun järjestyssääntöjen on tarkoitus edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Koulumme järjestyssäännöt ovat voimassa koulun työpäivinä oppi- ja välitunneilla sekä koulumatkoilla.

Järjestyssääntöjä noudatetaan myös koulun toimintasuunnitelmaan kirjatussa koulun ulkopuolisessa toiminnassa sekä koulun puitteissa tapahtuvassa vapaa-ajan toiminnassa.

Niissä asioissa, joista ei erikseen järjestyssäännöissä mainita, noudatetaan perusopetuslakia ja -asetusta sekä muita peruskoulun toimintaan sovellettavia säännöksiä ja määräyksiä.

Koulualueen määrittely

Koulualueen muodostavat koulurakennukset ja välituntipiha. Koulualuetta eivät ole koulun ympärillä kulkevat yleiset tiet ja kevyenliikenteen väylät. Pihakarttaan on merkitty välituntirajat. Kartta on nähtävissä opettajahuoneessa, koulun käytävällä sekä Marjaniemen sivukoulun osalta opettajanhuoneessa.

2 Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet
Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet
 • Koulun oppilailla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan.
 • Oppilailla on tasavertainen asema sekä sukupuolten välisen tasa-arvo sekä
  kielellinen, kulttuurillinen ja uskonnollisten tasa-arvo.
 • Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä ja hänellä on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.
 • Koulun järjestyssääntöjen tarkoitus on myös suojata kiusaamiselta, häirinnältä ja väkivallalta. Koulussa on käytössä kiusaamisen vastainen ohjelma.
Oppilaan velvollisuudet
 • Koulun oppilaalla on perusopetuslain mukaisesti velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti. Oppilaan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä toimittava siten, ettei hän vaaranna muiden oppilaiden, koulun tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä.
 • Oppilaalla velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.
3 Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen (luku laadittiin koulun oppilaiden ehdotusten perusteella)
Hyvä käytös ja teoista vastaaminen
 • Pyydä anteeksi, jos olet toiminut väärin.
 • Hyvitä ilkeät sanasi ja tekosi.
Käytöstapojen noudattaminen
 • Odota omaa vuoroasi.
 • Sano kiitos, anteeksi ja ole hyvä.
 • Noudata hyviä ruokailutapoja ja ruokalan sääntöjä.
 • Ksylitoli nautitaan pastillina – purukumia ei syödä koulussa.
 • Pukeudu asiallisesti ja tarkoituksenmukaisesti ja niin että et pukeudu toisia loukkaavalla tavalla tai hyvän tavan vastaisesti.
 • Ole rehellinen.
Oleskelu ja liikkuminen
 • Välitunnit vietetään ulkona koulurajojen sisäpuolella.
 • Välituntialueelta ei saa poistua ilman opettajan lupaa.
 • Pyörät säilytetään koulupäivän ajan niille varatuissa pyörätelineissä.
Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen koulun tiloissa ja piha-alueilla
 • Pidetään huolta siisteydestä ja viihtyisyydestä.
 • Kunnioitetaan koulun ja toisten oppilaiden sekä koulun henkilöstön omaisuutta.
Koulun omaisuuden käsittely
 • Oppilaan tulee käsitellä koulun omaisuutta esim. huonekaluja, kirjoja, muita välineitä huolellisesti ja asiaan kuuluvalla tavalla.
 • Oppilas on velvollinen korvaamaan tahallisesti rikkomansa tai likaamansa koulun omaisuuden.
 • Oppilas on velvollinen siivoamaan tai puhdistamaan sotkemansa koulun tilan tai irtaimiston.
Omista tavaroista huolehtiminen
 • Kouluun tuodaan vain koulutyössä tarvittavat tavarat.
 • Omat vaatteet ja kengät huolehditaan niille kuuluville paikoille.
Turvallisuus

Sääntöjen noudattaminen edistää turvallisuutta.

 • Koulun sisällä liikutaan rauhallisesti kävellen.
 • Kaiteilla ei kiipeillä eikä roikuta.
 • Tavaroita ei saa heittää kerroksesta toiseen eikä muutenkaan sisällä.
 • Ulkovaatteet jätetään oman luokan naulakkoon eikä sisätiloissa käytetä ulkojalkineita.
 • Palloilla pelataan ulkotiloissa.
 • Ruokailussa liikutaan erityisen rauhallisesti. Valitulla paikalla pysytään koko ruokailun ajan.
 • Ruokailussa keskustellaan rauhallisesti ja säilytetään ruokarauha.
 • Kouluun tuodaan vain koulutyöhön kuuluvia tavaroita.
 • Kaikkien ruumiillinen koskemattomuus on ehdoton.
 • Toisen tavaroihin ei kosketa ilman lupaa.
 • Kiusaaminen ja uhkailu on ehdottomasti kielletty. Tarvittaessa aikuiset auttavat ristiriitojen selvittelyssä.
 • Luiskalla ja ovissa kuljetaan rauhallisesti.
 • Koululla on merkityt välitunninviettoalueet. Luiska ja ylätasanne eivät ole välitunninviettoalueita.
 • Koulualueelta ei saa poistua koulupäivän aikana.
 • Kouluaikana ulkona ei saa heitellä lumipalloja, kiviä tai muuta vastaavaa.
 • Välitunteja ei ole mukava viettää yksin, pyydä oppilastoveria leikkeihin.
 • Potkulaudoilla tai pyörillä ei ajeta sisätiloissa, eikä koulupäivän aikana.
 • Oppilaan tulee noudattaa koulumatkoilla liikennesääntöjä ja hyviä tapoja.
Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö
 • Puhelimet ja muut mobiililaitteet pidetään äänettöminä repussa, jos opettaja ei ole erikseen ilmoittanut muuta laitteiden käytöstä.
 • Oppilaan käyttöön annettua koulun tietokonetta tai tablet-laitetta pitää käyttää huolellisesti ja varoen.
 • Koulutöihin kuulumaton kuvaaminen tai muu äänittäminen on kielletty.
 • Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa
 • Koulu ei korvaa kadonnutta tai rikkoutunutta puhelinta.
Päihteet ja vaaralliset esineet
 • Vaarallisia esineitä ei tuoda kouluun. Tupakkaa tai päihteitä ei saa tuoda kouluun.
Kurinpito
 • Opettajilla ja rehtorilla on oikeus tutkia oppilaan tavarat.
 • Opettajilla ja rehtorilla on oikeus ottaa häiritsevät tai vaaralliset aineet ja esineet oppilailta haltuunsa.
 • Koulun rehtorin ja opettajalla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.
Työrauha
 • Annetaan työrauha toisille ja itselle.
 • Keskitytään käsiteltävään asiaan, ei puhuta päälle, eikä pelleillä luokassa.
 • Älä ärsytä tai puhu kaverin kanssa, kun tehdään hiljaista työtä.
4 Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

Koulun järjestyssäännöistä tiedotetaan vuosittain koteja lukuvuositiedotteen yhteydessä. Järjestyssäännöt käsitellään opettajien ja oppilaiden kanssa luokissa vuosittain lukuvuoden alkaessa. Järjestyssäännöt ovat nähtävillä koulun ilmoitustauluilla ja opettajahuoneen ilmoitustaululla ja opettajien Onedrive-huoneessa. Järjestyssäännöt ovat osa koulun toimintasuunnitelmaa.

Järjestyssääntöjen seuranta tapahtuu koulun jokapäiväisessä toiminnassa ja kerran vuodessa toimintakertomuksessa. Sääntöjä tarkistetaan vähintään kerran johtokuntakaudessa, johtokuntakauden puolivälissä ja tarvittaessa useamminkin. Koulun johtokunta hyväksyy koulun järjestyssäännöt.

Henkilökuntamme yhteystiedot

Rehtori 

Seppo Salmivirta
puh. 09 310 82900
seppo.salmivirta@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Apulaisrehtori 

Mervi Morgan 
puh. 09 310 82914 / 040 334 9321 
mervi.morgan@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  

Koulusihteeri 

Anne Yang   
puh. 09 310 82901
anne.yang@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Opettajanhuoneet

pääkoulu puh. 09 310 82903
Niitty puh. 040 680 4479, 040 723 9809

Keittiö 

ruokapalveluvastaava Hannele Koskinen 
puh. 09 3102 7745

Sol kohdevastaava 

Tuukka Nurhonen
puh. 040 5369474
kv.roihuvuori@sol.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja 

Mari Hämäläinen 
marmelaadi80@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

1AB Tiina Linna
1-2K Monica Lönnqvist

2A Meri-Tuuli Varama
2B Maija Karvinen
2C Liisa Alatalo 

3A Jasmine Gustafsson
3B Sanni Sopanen
3C Noora Reinikainen
3-4D Emma Björkbacka
3-4K Siru Karppanen

4A Klaus Edvards
4B Toni Turjama
4C Mervi Morgan

5A Suvi Pasanen
5B Elina Wallenius
5C Ilkka Alatalo

1-6D Liisa Laine
6A Oona Uppman
6B Tuomas Hyökyranta
6C Henriikka Reima
5-6K Merja Kuhna

englanti Alexander Christian
englanti ja ranska Tuulia Caesar

S2-opetus Niina-Annukka Paukkonen
S2-opetus Riikka Rintala

erityisopetus Pinja Aarnikoivu
erityisopetus Olga Inkola

käsityö Merja Keränen

tuntiopettaja Ari Huotari

rehtori Seppo Salmivirta

S2-opetus ja suomen kieli Tintti Tienpää (virkavapaa 9/23)

ortodoksiuskonto Nina Sippola
islam, somali (oma äidinkieli) Mohamed Elmi Ahmed

venäjä (oma äidinkieli) Maria Rezinkin
arabia (oma äidinkieli) Jamel Saltne

Sanaa Semtar
Arlinda Shero
Maria Mourad
Nedjua Sadat

Monikielinen ohjaaja 

Amaal Mohamed
puh. 09 310 80492

Kouluterveydenhoitaja 

Sari Räsänen
puh. 040 5607061 / 09 310 56286
www.maisa.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Maisa- sekä Wilma-sovellusten kautta.

Kouluterveydenhoitaja tekee koululla kiireetöntä terveyden edistämistyötä.

Vastaanotto ilman ajanvarausta ma, ke ja to klo 9:45-10:15 & ti klo 10-10:30.
Kiireellisissä tapauksissa yhteys omalle terveysasemalle.

Koulupsykologi 

Sanja Paavola p. 09 310 27716 
sanja@paavola@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Paikalla ti, ke,to ja pe

Koulukuraattori 

Hanna-Riikka Partanen 
puh. 09 310 38150
hanna-riikka.partanen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  
Paikalla ma, ti, ke, to

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Katso kouluamme lähimpänä olevat iltapäivätoimintapaikat. 

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat myös palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Kirjoita palvelukartalla osoite sille varattuun kenttään.   

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen ajan.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Harrastamisen Suomen mallin harrastukset lukuvuonna 2024–2025

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomia harrastuksia on tarjolla 3.–9.luokkien oppilaille kaikissa Helsingin peruskouluissa.  

Uusi harrastuskausi alkaa 2.9.2024. Lukuvuoden 2024–2025 harrastukset julkaistaan Harrastukset-sivustolla osoitteessa harrastukset.hel.fi sekä tällä sivulla elokuun loppupuolella.Siirry Harrastukset-sivustolle (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Harrastukset on tarkoitettu ensisijaisesti oman koulun oppilaille. Voit valita myös jollakin toisella koululla järjestettävän harrastuksen. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Harrastusryhmät täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Olet tervetullut tutustumaan harrastukseen ilman ilmoittautumista, jos ryhmässä on tilaa. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. 
 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Heidi Nurminen , pj

Jasmin Lindqvist, vpj

Marko Ainoa     

Miia Koivu                                      

Saija Vaarala      

Jasmine Gustafsson

Sanni Sopanen

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

JOHTOKUNNAN KOKOUS 1 /2024
Johtokunnan kokous 1 / 2024 pidetään 18.3. kello 17:30 Roihuvuoren ala-asteen koululla

Läsnä: 

Heidi Nurminen, puheenjohtaja
Marko Ainoa, huoltajia edustava jäsen
Miia Koivu, huoltajia edustava jäsen, poissa
Jasmin Lindqvist, varapuheenjohtaja
Saija Vaarala, huoltajia edustava jäsen, poissa
Jasmine Gustafsson, opettajia edustava jäsen
Sanni Sopanen, opettajia edustava jäsen
Sanaa Semtar, muuta henkilökuntaa edustava jäsen, poissa
Seppo Salmivirta, sihteeri
Siiri Marjamaa, oppilaskunnan edustaja, poissa
Leevi Järviluoma, oppilaskunnan edustaja
 

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.35

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvallan toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jasmine Gustafsson ja
Sanni Sopanen

5. Roihuvuoren ala-asteen koulun vuoden 2024 talousarvion
käyttösuunnitelman vahvistaminen
Johtokunta vahvisti talousarvion käyttösuunnitelman.
Roihuvuoren ala-asteen koulun vuoden 2024 talousarvion
käyttösuunnitelman vahvistaminen
Päätösehdotus:
Roihuvuoren ala-asteen koulun johtokunta päättää hyväksyä talousarvion
käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti.
Lisäksi johtokunta päättää, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan
tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja
tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii.
Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt
muutokset.
Esittelijän perustelut:
Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 12.12.2023 §275 kasvatuksen ja
koulutuksen toimialan vuoden 2024 tulosbudjetin ja oikeutti
toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien
kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän
määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti
30.1.2024 §9 ja muutospäätöksellä 14.2.2024 §12 toimialan
palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden
vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2024 - 31.12.2024.
Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 12.12.2023 talousarvion
noudattamisohjeet (Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa
talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta
sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista
tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden
mukaisesti. Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuksen
määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun määrärahojen
vastuuhenkilö.
Toimialajohtaja päätti 30.1.2024 ja 14.2.2024 palvelukokonaisuuksien ja
hallinnon käyttömenojen sekä investointien määrärahat, joiden pohjalta
perusopetusjohtaja päätti 29.2.2024 kehyksen talousarviovuodeksi 2024
tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Tämän perusteella
aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä.
Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu
myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi.
Roihuvuoren ala-asteen koulun osalta budjettikehys on yhteensä 3 764 205
euroa. Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon, kevään
2024 osalta on 327 oppilasta ja syksyn ennusteen 2024 osalta 314
oppilasta.
Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen
palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,955 % henkilöstön säännöllisen
työajan palkkasummasta.
liite

5. Järjestyssääntöjen tarkistaminen
Järjestyssääntöjen tarkistaminen omien laitteiden käyttöä
koskevalta osalta toimialan pyynnön mukaisesti.
Lisätään koulun järjestyssääntöihin seuraava
oppilaskunnan hallituksen lisäysehdotus. Asia on käsitelty
myös opettajakunnan kokouksessa.
Mobiililaitteiden käyttöön voidaan puuttua välitunneilla,
jos laitetta käytetään kiusaamis- ja
häiritsemistarkoituksessa.
Johtokunta katsoi lisäksi, että välituntisin ei ole tarpeellista
käyttää puhelinta.
liite

6. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.40. 

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Roihuvuoren ala-aste Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sijainti

Vuorenpeikontie 7, 00820 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on opastettu, tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.
 • Kulkureitillä on 2 peräkkäistä porrasaskelmaa.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi avautuu käsin helposti.

Sisätilat

 • Toimipiste sijaitsee kerroksessa 2.
 • Tilan keskeisillä kulkureiteillä on vähintään 4 kääntyvää porrasaskelmaa, jossa on käsijohteet molemmilla puolilla.
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.