Hoppa till innehållet

Datorer och teknisk utrustning

Elever i provlokalen

Hur går ett digitalt studentprov

I provlokalen byggs det upp ett eget slutet nätverk. I nätverket finns det en provserver till vilken provdeltagarna är uppkopplade med kabel. Varje provdeltagare får vid provtillfället en personlig identifieringskod som hen loggar in med i systemet. Samtliga provfrågor finns på provservern och provdeltagarnas svar sparas i realtid på den

Windows, OS eller Linux?

De digitala studentproven stöder inget av de tillgängliga operativsystemen på marknaden. Studentexamensnämnden har för de digitala skrivningarna utvecklat ett eget operativsystem (Abitti) som examinanderna startar sin dator med. Systemet Abitti är i bruk, men uppdateras några gånger per termin då buggar åtgärdas och det tillkommer nya funktioner.

När övas allt detta?

Brändö gymnasium har tagit i bruk Abitti i lektionsarbeten, förhör och kursprov, vilket betyder att studeranden måste ha beredskap att använda det på sin dator. Abitti läses in som ett externt operativsystem från ett USB-minne som studeranden har med sig till provtillfället. 

Under hösten håller skolan tillsammans med ett antal studerande, s.k. Datoragenter, en lektion då samtliga studeranden får hjälp med att lära sig att starta upp (=boota) sin dator med Abitti. Ett stort tack till agenterna!

Vad behöver man för utrustning?

Studeranden ansvarar själv för anskaffning av nödvändig teknik. På bilden nedan ser du hur ditt bord kommer att se ut då du skriver studentprov.

dator

Den gråa ethernetkabeln kopplar ihop din dator med provservern i salen och du behöver då alltså en ethernetport på din dator. Den kan ha två olika utseenden, enligt bilderna nedan.

dator med ethernetport

Om du saknar ethernetport för datakabeln på din dator använder du en USB-ethernet-adapter och ansluter den till datorns USB-port. Kontrollera att du har tillräckligt med lediga USB-portar! Då ser ditt bord ut som på bilden nedan.

adapter

Följande utrustning behövs alltså för digitala kurs- och studentprov i gymnasiet:

  • Bärbar dator och strömkabel.

    • Minst två USB-portar (för Abittipinnen och mus). Ifall portarna inte räcker till bör man skaffa en USB-förgrenare (Bild 5).

  • Mus med kabel, inte trådlös.

  • Hörlurar med kabel, inte trådlös.

  • Ethernet-USB-adapter ifall datorn saknar ethernetport. Detta är fallet på många tunnare laptopar! (Bild 6). OBS! Då behöver man en tredje USB-port.

förgrenare

Bild 5. USB-förgrenare

adapter

Bild 6. Ethernet-USB-adapter

 

Hur bootar jag en dator?

Att boota en dator är inte svårt, men för de flesta användare obekant. För att boota sin dator måste man veta hur man får den att läsa in Abitti från ett USB-minne i stället för t.ex. Windows. På en dator med Windows gör man det via datorns grundinställningar, som man kommer åt via olika tangentkommandon. Lite olika beroende på märke och modell. Mac-datorer är lättare eftersom det ju inte finns olika tekniska lösningar. Vi vill dock poängtera att man inte behöver en dyr högprestandamaskin för digitala prov. OBS! Nya MacBook Pro (2016->) är tills vidare inte kompatibel med Abitti!

Då du köper en dator ska du be försäljaren att visa och skriva ner instruktioner för hur just den datorn bootas. Kan hen inte det ska du anlita en annan affär. Tangentkommandona för bootningen varierar mellan märke och modell och i skolan bör du behärska din egen dator. Detta är synnerligen viktigt!

Var får jag veta mera?

  • På Studentexamensnämndens webbplats finns de tekniska specifikationerna om krav på datorns egenskaper.

  • Abitti06.04.2020 12:56