Roskat ja jätteet

Roskia päätyy ympäristöön useista eri lähteistä. Viethän omat roskasi aina niille tarkoitettuun jäteastiaan.

Tällä sivulla

Roskaantuminen aiheuttaa haittaa ympäristölle, vähentää kaupunkialueiden viihtyisyyttä ja terveellisyyttä sekä vaikuttaa kielteisesti kaupunkikuvaan. Lisäksi roskaantuminen aiheuttaa kaupungille vuosittain yli 14 miljoonan puhtaanapitokustannukset. Voimme kaikki vaikuttaa lähiympäristömme viihtyisyyteen huolehtimalla omat jätteemme kierrätyspisteisiin. 

Roska-astioiden sijoittelu

Suunnittelemme roska-astioiden sijainnit kaupunkiympäristössä verkostomaisesti. Verkostomaisuus tarkoittaa, että roska-astioiden sijoittelussa otetaan huomioon keskeisten kulkuväylien, aukioiden, oleskelualueiden ja toiminnallisten alueiden olemassa olevat roska-astiat, niiden etäisyys toisistaan sekä astioiden koko.

Puistojen ja katujen suunnitteluvaiheessa on mahdollista vaikuttaa tarkemmin alueen roska-astioiden sijoitteluun ja kokoon. Tällöin suunnitelmassa tarkastellaan ihmisten kulkusuuntia, solmukohtia ja oleskeluun tarkoitettujen alueiden sijaintia. Muilta osin lisäämme ja poistamme roska-astioita saatujen palautteiden ja toiveiden sekä ylläpidosta vastaavien työntekijöiden näkemysten perustella.

Roska-astioiden sijoitteluun ja kokoluokan valintaan vaikuttaa myös astioiden vaatima tyhjennystapa. Pienemmät astiat tyhjennetään käsin. Suurikokoisten roska-astioiden tyhjentäminen vaatii yleensä raskaampaa kalustoa. Syväsäiliöiden ja muiden nostimella tyhjennettävien roska-astioiden sijoittelussa on otettava huomioon jäteautojen edellyttämien käytävien leveys ja kantavuudet. Lisäksi syväsäiliöt vaativat nimensä mukaisesti maanalaista syvyyttä yli 1,5 metriä, mikä rajoittaa niiden sijoittelua kaupunkiympäristössä.

Jäteastiat kartalla

Kaupungin tyhjennysvastuulla on lähes 8000 jäteastiaa ympäri kaupunkia. Jos yksi on täynnä, viethän roskasi seuraavaan.

Kartalle on merkitty kaupungin vastuulla olevien jäteastioiden sijainnit. - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kiinteistöjen jätehuolto

Kiinteistöjen jätehuollosta vastaa HSY. Tutustu palveluihin HSY:n verkkosivuilla Jätteet ja kierrätys(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Roskaantumisen hillinnän ohjelma

Roskaantumisen hillinnän ohjelman tavoitteena on koota parhaat ideat käytännön toimenpiteiksi roskaantumisen hillitsemiseksi, puuttua lisääntyvään roskaantuneisuuteen ja sen aiheuttamiin ympäristö- ja terveyshaittoihin, lisätä tietoa ja tietoisuutta roskaantumisen ongelmasta sekä ohjata roskaantumisen hillitsemiseksi tehtävää työtä.

Tutustu toimenpiteisiin roskaantumisen hillitsemiseksi Roskaton Helsinki -verkkosivustolla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).