Degerö lågstadieskola

I Degerö lågstadieskola finns årskurserna 1-6. Skolan har cirka 140 elever.
Degerö lågstadieskola

Degerö lågstadieskola är belägen i ett naturskönt område nära Hertonäs park. På gården finns två byggnader; ett gammalt skolhus från 1898 och ett nyare som blev färdigt 2000. Skolan har ca 140 elever. I skolan går elever från åk 1-6 och Barnavårdsföreningen har eftermiddagsverksamhet för årskurserna 1-2. Undervisningen i gymnastik och teknisk slöjd ordnas i Herttoniemenrannan ala-aste, eftersom Degerö saknar utrymmen.

Skolans mål för inlärning och fostran utgör skolans prioriteringar. Skolan prioriterar även kontakten mellan hem och skola samt samarbetet med våra förskolor och andra närliggande skolor.

Skolan arbetar för att utveckla och upprätthålla den trygghet, trivsel och samhörighet som vi uppnått genom att arbeta över klassgränserna i ett årskursindelat system. På det sättet blir alla bekanta med varandra.

Skolans mål vid inlärningen är att ge eleverna goda basfärdigheter i samtliga ämnen. Läsning, skrivning och räkning utgör en integrerad del av alla läroämnen. Skolan arbetar för att eleverna skall kunna tillägna sig olika modeller för inlärning för att utveckla sitt eget arbetssätt.

Vår skola

Helsingfors kommunala läroplan (Länk leder till extern tjänst) och skolspecifika läroplaner har utarbetats utifrån de nationella grunderna för läroplanen. Undervisningen i vår skola styrs av skolans läroplan. Skolans läroplan (Länk leder till extern tjänst) innehåller målen för skolarbetet, vilka läroämnen som studeras i skolan, hur man arbetar i skolan och hur eleverna kan stödjas. 

Undervisningen i grundskolan styrs av skolans läroplan. I läroplanen tar man upp målen för skolarbetet, vilka ämnen man läser i skolan, hur man arbetar i skolan och hur man kan stödja eleverna.

Personalen jobbar i team kring eleverna.

Eleverna får läroböckerna och annat skolmaterial gratis från skolan. Skolorna väljer själva vilka läromedel de använder.
I grundskolan arbetar eleverna i sina egna klasser under största delen av lektionerna. I gruppen kan finnas elever i olika åldrar och från olika klasser. Klassen kan vara indelad i mindre grupper under en del av lektionerna.

Antalet veckotimmar för undervisningen i skolan är fastslaget. I årskurs 1 ska antalet veckotimmar vara minst 20, i årskurs 2 minst 21, i årskurs 3 minst 24, i årskurs 4 minst 25, i årskurs 5 minst 26,5 och i årskurs 6 minst 27,5 veckotimmar. Skolan kan i sin läroplan besluta om större timantal än de ovannämnda.

Skoldagens längd följer läsordningen mellan kl. 8.15 och 14.45. Om eventuella avvikelser meddelas skriftligen till vårdnadshavarna. Detta gäller speciellt verksamheten utanför skolan. Skoldagen börjar och slutar i skolan om inget annat skriftligen meddelas. Där det är möjligt kan klasserna jobba i block. Skoldagens längd kan förkortas med 15 minuter om man har dubbeltimme i slutet av dagen men även därom meddelas skriftligt.

Bedömningen av eleverna är en del av skolarbetet. I grundskolan bedöms elevens inlärning, uppförande och arbete. Bedömningen görs utgående från läroämnenas målsättningar. Eleverna jämförs inte med varandra, utan man bedömer elevens framsteg i relation till de uppställda målen.

I slutet av vårterminen får alla elever ett läsårsbetyg. I Helsingfors får eleven ett sifferbetyg senast på läsårsbetyget för årskurs 6.

Degerö lågstadieskola erbjuder finska och modersmålsinriktad finska som A1-språk. Detta läses en timme i veckan i åk 1 och åk 2 och två timmar i veckan i åk 3, åk 4 och åk 5 och 3 timmar i veckan i åk 6. A2-språket läses två timmar i veckan fr.o.m. åk 3. Vi erbjuder engelska och tyska. För att en undervisningsgrupp i tyska skall arrangeras krävs tolv elever.

Loven och arbetstiderna läsåret 2023–2024
Höstterminen 10.8.2023 (tor) - 22.12.2023 (fre)
Höstlovet 16.10.2023 (mån) - 20.10.2023 (fre)
Jullovet 23.12.2023 (lör) - 7.1.2024 (sön)
Vårterminen 8.1.2024 (mån) - 1.6.2024 (lör)
Sportlovet 19.2.2024 (mån) - 23.2.2024 (fre)

Personalens kontaktuppgifter

Rektor

Andreas Strandvall
tel. +358 505667792
andreas.strandvall@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)

Biträdande rektor

Camilla Berg
tel. +358 9 310 82671
camilla.berg@edu.hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)

Skolsekreterare

Tina Lindberg
tel. +358 9 310 81464
tina.lindberg@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)

Köket

Natalia Talja tel. +358 9 310 82672

Lärare

Lärarrummet tel.  +358 9 310 82671 (Link startar ett telefonsamtal)
E-post: fornamn.efternamn(at)edu.hel.fi

Åk 1 och 2 Eeva Laakkonen, Charlotta Portin, Linda Sjöblom 
Åk 3 och 4 Marina Koskinen-Juma, Carola Carpentier, Marie Lehtonen
Åk 5 och 6 Michaela Suomi, Camilla Berg, Kjell Johansson Ahlbäck

Mona Holmberg, speciallärare tel.  +358 9 310 82673 (Link startar ett telefonsamtal)

Pamela Pihl, assistent 
Kristian Ahonen, ortodox religion
 

Skolhälsovårdare

Åsa Rajala tel. +358 9 310 76059

Tisdag-torsdag kl. 9-15

Och varannan måndag under jämna veckor (v.36, 38 osv) 

Skolpsykolog

Marie-Estelle Hokkanen tel. +358 9 310 39817

Skolkurator

Reem Ali Dib, tel. +358 405655273

Morgon- och eftermiddagsverksamhet, klubbar och hobbyer

Eleverna har möjlighet att delta i frivilliga, ledda aktiviteter av mångahanda slag före och efter skoldagen – meningsfulla aktiviteter och kul samvaro i en trygg miljö.

Morgonverksamheten, som ordnas på morgonen före lektionerna, är avgiftsfri. Den är avsedd för elever i årskurserna 1 och 2 samt för elever med särskilt stöd i årskurserna 3 och 4. 

I vår skola ordnas morgonverksamhet på måndag, tisdag, onsdag och fredag kl. 8.15. Morgonverksamheten är i första hand avsedd för eleverna i ettan och tvåan. Verksamheten är avgiftsfri. Verksamheten leds av Ellenore Wentjärvi. Verksamheten ordnas i gamla skolhuset och, om vädret tillåter, utomhus.

Mer information om skolornas morgonverksamhet hittar du på våra sidor för den grundläggande utbildningen.

Morgonverksamhet för skolelever ordnas enligt lagen om grundläggande utbildning i stadens svenska och finska skolor samt i några lekaparker. Barnen kan delta i verksamheten innan lektionerna börjar.

Eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen är avgiftsbelagd och riktar sig till elever i årskurserna 1 och 2 samt elever med särskilt stöd. 

Läs mer om eftermiddagsverksamheten och dess avgifter på våra gemensamma sidor för den grundläggande utbildningen

Du kan söka platser med eftermiddagsverksamhet i vårt område på Servicekartan (Länk leder till extern tjänst). På Servicekartan kan du skriva in din hemadress i hemadressfältet.

Eftis kontakt:   
tel. +358 503578057 (Link startar ett telefonsamtal)
degero.eftis@bvif.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)

Kontaktperson på skolan:
   
tel. +358 9 310 82671
@edu.hel.fi
 

I vår skola ordnas avgiftsfria hobbyer och klubbar för eleverna, både genom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet och som skolans klubbverksamhet. På våra gemensamma sidor för den grundläggande utbildningen hittar du mer information om klubb- och hobbyverksamhet. 

Nedan uppdateras information om vår skolas klubbar och hobbyer. 

Anmälan till grupper enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet ska ske direkt till hobbyarrangören. Anmälan är bindande. Hobbyverksamheten förverkligas om det finns tillräckligt med deltagare. Om du är tvungen att annullera din anmälan, kontakta den som arrangerar hobbyverksamheten så fort som möjligt. Arrangören informerar också om eventuella återbudsplatser och ytterligare grupper. Deltagarna är försäkrade under hobbyverksamheten.  

Skolans klubbverksamhet läsåret 2023-2024

I samband med skoldagen arrangeras klubbverksamhet åt Helsingforsiska grundskoleelever. Eleverna kan delta i planeringen och utvecklingen av klubbverksamheten bland annat via skolornas elevkårer. Skolans klubbverksamhet kan antingen arrangeras med den egna personalen, eller genom en utomstående inköpt aktör (avgiftsfri för deltagarna). Dessutom kan det i skolan finnas annan klubbverksamhet som arrangeras av en aktör utanför staden (med skäliga kostnader för deltagande).

Informationen om skolans klubbar uppdateras senare.

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 2023-2024

Avgiftsfri hobbyverksamhet enligt Finlandsmodellen inleds den 4 september 2023. Det är också möjligt att registrera sig i hobbyer som anordnas på andra skolor.

Måndag

Klättring (årskurs 3.-6.)   

Tid: Måndagar kl. 14:50 – 15:50 

Plats: REDI, Kiipeilyareena   

Kiipeilyareena arrangerar ledd klättring för ivriga unga. Vi övar i grupper på ca 15 personer och deltagarna får låna Kiipeilyareenas klättringsskor under hobbyverksamheten. 

 
Anmälan: Anmäl dig här(Länk leder till extern tjänst) 

Mer information:  Lisätietoa: Peter Hammer, peter.hammer@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post) tai Olli Antikainen, olli.antikainen@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)   

Ordnare: KiipeilyAreena/Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 

Tisdag

Klättring (årskurs 3.-6.)  

Tid: Tisdagar kl. 14:50 – 15:50

Plats: REDI, Kiipeilyareena  

Kiipeilyareena arrangerar ledd klättring för ivriga unga. Vi övar i grupper på ca 15 personer och deltagarna får låna Kiipeilyareenas klättringsskor under hobbyverksamheten.

Anmälan: Anmäl dig här(Länk leder till extern tjänst)

Vid frågor: Peter Hammer, peter.hammer@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post) tai Olli Antikainen, olli.antikainen@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)  

Ordnare: KiipeilyAreena/Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Torsdag

Bildkonst

Tid: Torsdagar kl 14 – 15:30

Plats: Bibban

Vi provar på flera olika färger, material och konstformer, och lägger tyngden på att experimentera och utforska möjligheterna i varje medie. Varje vecka provar vi på nåt nytt, och gör roligt utmanande uppgifter tillsammans med penna, målfärg, krita eller någonting helt annat!

Anmälan: Anmäl dig här (Länk leder till extern tjänst)

Vid frågor: Christoffer Isaksson, putte@nsu.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)

Arrangör: Nylands Svenska Ungdomsförbund och Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Vår skolas direktion

Varje skola har en direktion som leder och utvecklar skolans verksamhet. Direktionen består av företrädare för vårdnadshavarna, eleverna och personalen. Direktionsledamöterna väljs av fostrans- och utbildningsnämnden för en fyraårsperiod. De nuvarande direktionernas mandattid är 2021–2025. Bland annat godkänner direktionen årligen skolans verksamhetsplan

Ordförande
Ulf Holmberg

Vice ordförande
Jessica Enholm

Thomas Sund

Camilla Wendell

Jenny Björklund

Eeva Laakkonen

Pamela Pihl

e-post: direktionen.del(at)gmail.com

HELSINGFORS STAD
DEGERÖ LÅGSTADIESKOLA
PROTOKOLL  1/23                        (1/2)

Datum:    6.6.23
Tid:    17.00
Plats:    Degerö lågstadieskola
Adress:    Borgbyggarvägen 16

Närvarande:                            
Ledamöter    Ulf Holmberg, ordförande
Camilla Wendell
Jessica Enholm
Thomas Sund
Jenny Björklund
Eeva Laakkonen
Pamela Pihl
        

Övriga    xx, yy, elevrepresentanter
Anders Rosenqvist, sekreterare 
        

§ 1    Mötet öppnas
Beslut:    Ordförande öppnade mötet kl.17.09 och det konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§ 2    Val av protokolljusterare
Beslut:    Pamela Pihl och Eeva Laakkonen valdes till protokolljusterare.
    

§ 3    Fastställande av föredragningslistan
Beslut:    Föredragningslistan fastställdes med förändrad ordningsföljd. Punkt 6 elevrepresentanternas taltur flyttades till behandling före behandlingen av verksamhetsberättelsen och punkt 4 fastställande av användningsplan för budget behandlas efter verksamhetsberättelsen. 

§ 4    Elevrepresentanternas taltur
    Elevrepresentanterna informerar om en del av de aktiviteter eleverna deltagit i under läsåret.

Beslut:    Direktionen antecknar diskussionen för kännedom.

§ 5    Skolans budget 2023
    Rektor informerade om skolans budget för 2023 och presenterade budgetens användningsplan muntligt. 

Beslut:    Direktionen för Degerö lågstadieskola beslöt att godkänna användningsplanen för budgeten i enlighet med den föredragandes förslag. Dessutom beslöt direktionen att rektorn har rätt att omfördela anslagen i den användningsplan som det har beslutats om vid detta möte mellan konto-grupperna och verksamhetsområdena, om verksamheten i skolan kräver det. Rektorn delger direktionen eventuella ändringar på direktionens följande möte.

§ 6    Verksamhetsberättelsen 2022-2023
Rektor presenterade verksamhetsberättelsen.

Beslut:    Direktionen tog del av verksamhetsberättelsen 2022-2023 och godkände verksamhetsberättelsen.

§ 7    Personalsituationen inför nästa läsår
Rektorn informerar om personalsituationen inför nästa läsår.        

Beslut:    Direktionen antecknar diskussionen för kännedom.

§ 8    Nästa möte

Beslut:    Mötestid enligt skild kallelse.

§ 9    Mötet avslutas
    
Ordförande avslutade mötet kl. 18.14.
                        

                
___________________________    _____________________________
Ulf Holmberg        Anders Rosenqvist
ordf.            sekr.

                                                    
Justeras:

__________________________     _________________________________
Pamela Pihl             Eeva Laakkonen            

    

                
                        

 

Vår skola på sociala medier

Plats

Borgbyggarvägen 16, 00810 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format (Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

  • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
  • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred.

Huvudingången

  • Ingången är lätt att urskilja och belyst.
  • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är lätt att öppna för hand.

I lokalen

  • Verksamhetsstället ligger på samma plan som ingången.
  • I lokalen finns en rullstolshiss.
  • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja.
  • I verksamhetslokalen finns en tillgänglig toalett.