Degerö lågstadieskola

I Degerö lågstadieskola finns årskurserna 1-6. Skolan har cirka 140 elever.
Degerö lågstadieskola
Bild: Tiina Piri

Kontaktuppgifter

Borgbyggarvägen 16, 00810 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
finska svenska
PB 81301, 00099 Helsingfors stad

Skolsekreterare
Tina Lindberg
+358 9 310 81464
tina.lindberg@hel.fi

Rektor
Andreas Strandvall
+358 9 310 71743
andreas.strandvall@hel.fi

Läsåret 2024-2025

Språkstudier
finska
engelska, tyska

Degerö lågstadieskola är belägen i ett naturskönt område nära Hertonäs park. På gården finns två byggnader; ett gammalt skolhus från 1898 och ett nyare som blev färdigt 2000. Skolan har ca 140 elever. I skolan går elever från åk 1-6 och Barnavårdsföreningen har eftermiddagsverksamhet för årskurserna 1-2. Undervisningen i gymnastik och teknisk slöjd ordnas i Herttoniemenrannan ala-aste, eftersom Degerö saknar utrymmen.

Skolans mål för inlärning och fostran utgör skolans prioriteringar. Skolan prioriterar även kontakten mellan hem och skola samt samarbetet med våra förskolor och andra närliggande skolor.

Skolan arbetar för att utveckla och upprätthålla den trygghet, trivsel och samhörighet som vi uppnått genom att arbeta över klassgränserna i ett årskursindelat system. På det sättet blir alla bekanta med varandra.

Skolans mål vid inlärningen är att ge eleverna goda basfärdigheter i samtliga ämnen. Läsning, skrivning och räkning utgör en integrerad del av alla läroämnen. Skolan arbetar för att eleverna skall kunna tillägna sig olika modeller för inlärning för att utveckla sitt eget arbetssätt.

Vår skola

Helsingfors kommunala läroplan(Länk leder till extern tjänst) och skolspecifika läroplaner har utarbetats utifrån de nationella grunderna för läroplanen. Undervisningen i vår skola styrs av skolans läroplan. Skolans läroplan(Länk leder till extern tjänst) innehåller målen för skolarbetet, vilka läroämnen som studeras i skolan, hur man arbetar i skolan och hur eleverna kan stödjas. 

Undervisningen i grundskolan styrs av skolans läroplan. I läroplanen tar man upp målen för skolarbetet, vilka ämnen man läser i skolan, hur man arbetar i skolan och hur man kan stödja eleverna.

Personalen jobbar i team kring eleverna.

Eleverna får läroböckerna och annat skolmaterial gratis från skolan. Skolorna väljer själva vilka läromedel de använder.

I grundskolan arbetar eleverna i sina egna klasser under största delen av lektionerna. I gruppen kan finnas elever i olika åldrar och från olika klasser. Klassen kan vara indelad i mindre grupper under en del av lektionerna.

Antalet veckotimmar för undervisningen i skolan är fastslaget. I årskurs 1 ska antalet veckotimmar vara minst 20, i årskurs 2 minst 21, i årskurs 3 minst 24, i årskurs 4 minst 25, i årskurs 5 minst 26,5 och i årskurs 6 minst 27,5 veckotimmar. Skolan kan i sin läroplan besluta om större timantal än de ovannämnda.

Skoldagens längd följer läsordningen mellan kl. 8.15 och 14.45. Om eventuella avvikelser meddelas skriftligen till vårdnadshavarna. Detta gäller speciellt verksamheten utanför skolan. Skoldagen börjar och slutar i skolan om inget annat skriftligen meddelas. Där det är möjligt kan klasserna jobba i block. Skoldagens längd kan förkortas med 15 minuter om man har dubbeltimme i slutet av dagen men även därom meddelas skriftligt.

Bedömningen av eleverna är en del av skolarbetet. I grundskolan bedöms elevens inlärning, uppförande och arbete. Bedömningen görs utgående från läroämnenas målsättningar. Eleverna jämförs inte med varandra, utan man bedömer elevens framsteg i relation till de uppställda målen.

I slutet av vårterminen får alla elever ett läsårsbetyg. I Helsingfors får eleven ett sifferbetyg senast på läsårsbetyget för årskurs 6.

Degerö lågstadieskola erbjuder finska och modersmålsinriktad finska som A1-språk. Detta läses en timme i veckan i åk 1 och åk 2 och två timmar i veckan i åk 3, åk 4 och åk 5 och 3 timmar i veckan i åk 6. A2-språket läses två timmar i veckan fr.o.m. åk 3. Vi erbjuder engelska och tyska. För att en undervisningsgrupp i tyska skall arrangeras krävs tolv elever.

Information till blivande årskurs 1 läsåret 2024-2025

Anmälan till skolan för nya ettorna sker: Elektroniskt i e-tjänsten Asti på adressen asti.hel.fi 8.1–28.1.2024 eller genom att besöka den skola man vill anmäla sig till onsdagen 24.1.2024 kl. 8.00–10.00. 

Information om skolanmälan samt viktiga datum hittar ni här

Anmälan till årskurs 7 läsåret 2024-2025

Information om antagning till årskurs 7 samt viktiga datum hittar ni här

Loven och arbetstiderna läsåret 2023–2024

Höstterminen 10.8.2023 (tor) - 22.12.2023 (fre)
Höstlovet 16.10.2023 (mån) - 20.10.2023 (fre)
Jullovet 23.12.2023 (lör) - 7.1.2024 (sön)
Vårterminen 8.1.2024 (mån) - 1.6.2024 (lör)
Sportlovet 19.2.2024 (mån) - 23.2.2024 (fre)

Loven och arbetstiderna läsåret 2024–2025

Höstterminen 8.8.2024 (tor) - 20.12.2024 (fre)
Höstlovet 14.10.2024 (mån) - 18.10.2024 (fre)
Jullovet 21.12.2024 (lör) - 6.1.2025 (mån)
Vårterminen 7.1.2025 (tis) – 31.5.2025 (lör)
Sportlovet 17.2.2025 (mån) - 21.2.2025 (fre)

Personalens kontaktuppgifter

Lärarrummet tel.  +(Link startar ett telefonsamtal)358 9 310 82671(Link startar ett telefonsamtal)

Åk 1 och 2 Eeva Laakkonen, Charlotta Portin, Linda Sjöblom 
Åk 3 och 4 Marina Koskinen-Juma, Carola Carpentier, Marie Lehtonen
Åk 5 och 6 Michaela Suomi, Camilla Berg, Kjell Johansson Ahlbäck

Mona Holmberg, speciallärare tel.  +358 9 310 82673(Link startar ett telefonsamtal)

Pamela Pihl, skolgångshandledare
Ellen Wentjärvi, skolgångshandledare
Kristian Ahonen, ortodox religion 

Skolhälsovårdare

Åsa Rajala 
tel. +358 406803156(Link startar ett telefonsamtal)
Tisdag-torsdag kl. 9-15

Skolpsykolog

Marie-Estelle Hokkanen
tel. +358 9 310 39817(Link startar ett telefonsamtal)

Skolkurator

Johanna Topelius
tel. +358 405655273(Link startar ett telefonsamtal)

Morgon- och eftermiddagsverksamhet, klubbar och hobbyer

Eleverna har möjlighet att delta i frivilliga, ledda aktiviteter av mångahanda slag före och efter skoldagen – meningsfulla aktiviteter och kul samvaro i en trygg miljö.

Morgonverksamheten, som ordnas på morgonen före lektionerna, är avgiftsfri. Den är avsedd för elever i årskurserna 1 och 2 samt för elever med särskilt stöd i årskurserna 3 och 4. 

I vår skola ordnas morgonverksamhet på måndag, tisdag, onsdag och fredag kl. 8.15. Morgonverksamheten är i första hand avsedd för eleverna i ettan och tvåan. Verksamheten är avgiftsfri. Verksamheten leds av Ellenore Wentjärvi. Verksamheten ordnas i gamla skolhuset och, om vädret tillåter, utomhus.

Mer information om skolornas morgonverksamhet hittar du på våra sidor för den grundläggande utbildningen.

Morgonverksamhet för skolelever ordnas enligt lagen om grundläggande utbildning i stadens svenska och finska skolor samt i några lekaparker. Barnen kan delta i verksamheten innan lektionerna börjar.

 

Eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen är avgiftsbelagd och riktar sig till elever i årskurserna 1 och 2 samt elever med särskilt stöd. Läs mer om anmälan till eftermiddagsverksamheten och avgifterna på våra sidor för den grundläggande utbildningen.  

Läs mer om eftermiddagsverksamheten som ordnas i vår skola

Eftis kontakt:   
tel. +358 503578057(Link startar ett telefonsamtal)
degero.eftis@bvif.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Kontaktperson på skolan:
   
tel. +358 9 310 82671
@edu.hel.fi
 

I vår skola ordnas avgiftsfria hobbyer och klubbar för eleverna, både genom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet och som skolans klubbverksamhet. På våra gemensamma sidor för den grundläggande utbildningen hittar du mer information om klubb- och hobbyverksamhet. 

Nedan uppdateras information om vår skolas klubbar och hobbyer. 

Anmälan till grupper enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet ska ske direkt till hobbyarrangören. Anmälan är bindande. Hobbyverksamheten förverkligas om det finns tillräckligt med deltagare. Om du är tvungen att annullera din anmälan, kontakta den som arrangerar hobbyverksamheten så fort som möjligt. Arrangören informerar också om eventuella återbudsplatser och ytterligare grupper. Deltagarna är försäkrade under hobbyverksamheten.  

Skolans klubbverksamhet läsåret 2023-2024

I samband med skoldagen arrangeras klubbverksamhet åt Helsingforsiska grundskoleelever. Eleverna kan delta i planeringen och utvecklingen av klubbverksamheten bland annat via skolornas elevkårer. Skolans klubbverksamhet kan antingen arrangeras med den egna personalen, eller genom en utomstående inköpt aktör (avgiftsfri för deltagarna). Dessutom kan det i skolan finnas annan klubbverksamhet som arrangeras av en aktör utanför staden (med skäliga kostnader för deltagande).

Informationen om skolans klubbar uppdateras senare.

Avgiftsfri hobbyverksamhet enlight Finlandsmodellen för hobbyverksamhet fortsätter från och med den 15 januari 2024

Måndag
Klättring (årskurs 3.-6.)  

Tid: Måndagar kl. 14:50 – 15:50 

Plats: REDI, Kiipeilyareena   

Kiipeilyareena arrangerar ledd klättring för ivriga unga. Vi övar i grupper på ca 15 personer och deltagarna får låna Kiipeilyareenas klättringsskor under hobbyverksamheten.  
Anmälan: Anmäl dig här(Länk leder till extern tjänst) 

Mer information:  Lisätietoa: Peter Hammer, peter.hammer@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post) tai Olli Antikainen, olli.antikainen@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)   

Ordnare: KiipeilyAreena/Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 

Tisdag
Klättring (årskurs 3.-6. 

Tid: Tisdagar kl. 14:50 – 15:50

Plats: REDI, Kiipeilyareena  

Kiipeilyareena arrangerar ledd klättring för ivriga unga. Vi övar i grupper på ca 15 personer och deltagarna får låna Kiipeilyareenas klättringsskor under hobbyverksamheten.
Anmälan: Anmäl dig här(Länk leder till extern tjänst)

Mer infromation: Peter Hammer, peter.hammer@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post) , Olli Antikainen, olli.antikainen@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)  

Ordnare: KiipeilyAreena/Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Torsdag
Bildkonst

Tid: Torsdagar kl 14 – 15:30

Plats: Bibban

Vi provar på flera olika färger, material och konstformer, och lägger tyngden på att experimentera och utforska möjligheterna i varje medie. Varje vecka provar vi på nåt nytt, och gör roligt utmanande uppgifter tillsammans med penna, målfärg, krita eller någonting helt annat!

Anmälan: Anmäl dig här(Länk leder till extern tjänst)

Mer information: Christoffer Isaksson, putte@nsu.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Ordnare: Nylands Svenska Ungdomsförbund och Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

 

Vår skolas direktion

Varje skola har en direktion som leder och utvecklar skolans verksamhet. Direktionen består av företrädare för vårdnadshavarna, eleverna och personalen. Direktionsledamöterna väljs av fostrans- och utbildningsnämnden för en fyraårsperiod. De nuvarande direktionernas mandattid är 2021–2025. Bland annat godkänner direktionen årligen skolans verksamhetsplan

Ordförande

Ulf Holmberg

Vice ordförande

Jessica EnholmThomas Sund

Camilla Wendell

Jenny Björklund

Eeva Laakkonen

Pamela Pihl

e-post: direktionen.del(at)gmail.com

HELSINGFORS STAD

DEGERÖ LÅGSTADIESKOLA

PROTOKOLL  1/23                        (1/2)Datum:    6.6.23

Tid:    17.00

Plats:    Degerö lågstadieskola

Adress:    Borgbyggarvägen 16

Närvarande:                            

Ledamöter    Ulf Holmberg, ordförande

Camilla Wendell

Jessica Enholm

Thomas Sund

Jenny Björklund

Eeva Laakkonen

Pamela Pihl

        

Övriga    xx, yy, elevrepresentanter

Anders Rosenqvist, sekreterare 

        

§ 1    Mötet öppnas

Beslut:    Ordförande öppnade mötet kl.17.09 och det konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§ 2    Val av protokolljusterare

Beslut:    Pamela Pihl och Eeva Laakkonen valdes till protokolljusterare.

    

§ 3    Fastställande av föredragningslistan

Beslut:    Föredragningslistan fastställdes med förändrad ordningsföljd. Punkt 6 elevrepresentanternas taltur flyttades till behandling före behandlingen av verksamhetsberättelsen och punkt 4 fastställande av användningsplan för budget behandlas efter verksamhetsberättelsen. 

§ 4    Elevrepresentanternas taltur

    Elevrepresentanterna informerar om en del av de aktiviteter eleverna deltagit i under läsåret.

Beslut:    Direktionen antecknar diskussionen för kännedom.

§ 5    Skolans budget 2023

    Rektor informerade om skolans budget för 2023 och presenterade budgetens användningsplan muntligt. 

Beslut:    Direktionen för Degerö lågstadieskola beslöt att godkänna användningsplanen för budgeten i enlighet med den föredragandes förslag. Dessutom beslöt direktionen att rektorn har rätt att omfördela anslagen i den användningsplan som det har beslutats om vid detta möte mellan konto-grupperna och verksamhetsområdena, om verksamheten i skolan kräver det. Rektorn delger direktionen eventuella ändringar på direktionens följande möte.§ 6    Verksamhetsberättelsen 2022-2023

Rektor presenterade verksamhetsberättelsen.

Beslut:    Direktionen tog del av verksamhetsberättelsen 2022-2023 och godkände verksamhetsberättelsen.§ 7    Personalsituationen inför nästa läsår

Rektorn informerar om personalsituationen inför nästa läsår.        

Beslut:    Direktionen antecknar diskussionen för kännedom.

§ 8    Nästa möte

Beslut:    Mötestid enligt skild kallelse.

§ 9    Mötet avslutas

    

Ordförande avslutade mötet kl. 18.14.

                        

                

___________________________    _____________________________

Ulf Holmberg        Anders Rosenqvist

ordf.            sekr.

                                                    

Justeras:

__________________________     _________________________________

Pamela Pihl             Eeva Laakkonen                

                

                         

PLATS:                Degerö lågstadieskola, personalrummet

TID:                      5 oktober 2023 kl. 17.00


NÄRVARANDE:     Ulf Holmberg        ordförande    
                                 Jessica Enholm            
                                 Thomas Sund
                                 Camilla Wendell
                                Jenny Björklund
                                Eeva Laakkonen        lärarrepresentant
                                Pamela Pihl        personalrepresentant    
                                Andreas Strandvall        sekreterare
                                Elev xx
                                Elev yy
        
    

§1    MÖTETS ÖPPNANDE

Förslag:    Ordförande öppnar mötet och konstaterar att mötet är lagenligt sammankallat och beslutfört.    

Beslut: Mötet öppnades kl. 17.07


§2    VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Förslag:    Direktionen väljer Eeva Laakkonen och Pamela Pihl till protokolljusterare.

Beslut: Eeva Laakonen och Pamela Pihl valdes till protokolljusterare.

§3    FÖREDRAGNINGSLISTAN FASTSTÄLLS

Förslag:    Föredragningslistan fastställs i förelagd form.

Beslut: Listan godkänns

§4    ELEVREPRESENTANTERS NÄRVARORÄTT VID DIREKTIONSMÖTEN

Sektorn för fostran och utbildning ser elevernas och studerandenas delaktighet som mycket viktig och har för sin del uppmanat direktionerna att ta med också de yngre eleverna i sin verksamhet.

Direktionerna för skolorna och gymnasiet är kommunala organ. Därför
tillämpas bestämmelserna om allmän valbarhet i kommunallagen när
man väljer ledamöter till ett kommunalt organ. Där av följer att elevrepresentanterna inte kan vara ordinarie medlemmar av skolans direktion.

I stadens nya förvaltningsstadga sägs ändå följande om närvaro- och yttranderätt: ”Besluten om övriga personers närvaro- och yttranderätt fattas av respektive organ eller av den myndighet som tillsätter organet.”
Med stöd av den här paragrafen i förvaltningsstadgan kan direktionen
besluta ge minderåriga representanter för eleverna närvaro- och yttranderätt vid sina sammanträden.

Förslag: Direktionen diskuterar elevrepresentanternas närvaro- och yttranderätt vid direktionens möte. Direktionen besluter bevilja elev Naomi Gummerus och elev Sisu Kuusela närvaro- och yttranderätt vid direktionens möten.

Beslut: De har rätt att yttra sig.

Övrigt: Eleverna presenterade röstresultaten gällande arbetstiderna för     läsåret 2024–25. Alternativ 1 fick flest röster. 
Eleverna berättade även om att Myrstacken (bollplanen) har brister som de önskar ska korrigeras.

§5    VERKSAMHETSPLANEN FÖR LÄSÅRET 2023-2024

 Om direktionernas uppgifter stadgas i förvaltningsstadgan kapitel 15, § 3.
Direktionen godkänner årligen en plan som baserar sig på läroplanen, utom de årliga arbetstiderna. Planen är ett dokument genom vilket skolan drar upp sina riktlinjer för verksamheten enligt läroplanen och målen utgående från de ekonomiska resurser skolan tilldelats. Verksamhetsplanen utgör även en stomme för utvärdering i slutet av läsåret, verksamhetsberättelsen. Skolan utvärderar dock verksamheten kontinuerligt.

Direktionens medlemmar läser verksamhetsplanen i Wilma.

Förslag:     Direktionen godkänner verksamhetsplanen enligt förslaget.
    
Beslut: Direktionen godkänner verksamhetsplanen som den presenterades.

§6    BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM ARBETSTIDER OCH LOVDAGAR I HELSINGFORS STADS SVENSKA GRUNDSKOLOR LÄSÅRET 2023 – 2024
Till direktionen

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM ARBETSTIDER OCH LOVDAGAR I HELSINGFORS STADS SVENSKA GRUNDSKOLOR LÄSÅRET 2024 - 2025

I den grundläggande utbildningen börjar läsåret den 1 augusti och avslutas den 31 juli. Läsåret har 190 arbetsdagar. Läsårets arbetsdagar minskas med självständighetsdagen, trettondagen och första maj när dessa infaller på en annan vardag än lördag (23 § i lagen om grundläggande utbildning).

Läsåret 2024 – 2025 infaller självständighetsdagen, trettondagen och första maj på en annan vardag än lördag, varför antalet arbetsdagar är tre dagar mindre. Skolarbete ska sålunda utföras under 187 arbetsdagar.

Fostrans- och utbildningssektorn begär att direktionen avger ett utlåtande om de alternativ som finns nedan och som rör arbetstiderna och lovdagarna i de svenska grundskolorna läsåret 2024 - 2025.

Alternativ 1

På hösten inleds arbetet 8.8.2024 (tor.) och avslutas 20.12.2024 (fre.).
Höstlovet infaller vecka 42, dvs 14.10.2024 (mån.) - 18.10.2024 (fre).
Jullovet infaller 21.12.2024 (lör.) - 6.1.2025 (mån.).
På våren inleds arbetet 7.1.2025 (tis.) och avslutas 31.5.2025 (lör.).
Sportlovet infaller vecka 8, dvs. 17.2.2025 (mån.) - 21.2.2025 (fre.).

I det här alternativet skulle jullovet vara två veckor långt, varvid vårterminen skulle börja efter trettondagen. I oktober skulle man ha en veckas höstlov och i februari en veckas sportlov.

Alternativ 2

På hösten inleds arbetet 12.8.2024 (mån.) och avslutas 20.12.2024 (fre.).
Höstlovet infaller vecka 42, dvs. 14.10.2024 (mån.) - 18.10.2024 (fre.).
Jullovet infaller 21.12.2024 (lör.) - 1.1.2025 (ons.).
På våren inleds arbetet 2.1.2025 (tor.) och avslutas 31.5.2025 (lör.).
Sportlovet infaller vecka 8, dvs. 17.2.2025 (mån.) - 21.2.2025 (fre.).

I det här alternativet skulle jullovet vara drygt en vecka och vårterminen skulle börja före trettondagen. I oktober skulle man ha en veckas höstlov och i februari en veckas sportlov.

Ifall direktionen vill, kan den komma med ett eget förslag.

Innan direktionen sammanträder ska ärendet behandlas tillsammans med lärarna och den övriga personalen i syfte att utreda deras åsikt. Elevkåren ska ombes avge ett eget utlåtande, som fogas till direktionens utlåtande.

Enligt 47 a § i lagen om grundläggande utbildning ska utbildningsanordnaren dessutom se till att skolans alla elever har möjlighet att uttrycka sin åsikt i frågor som gäller deras ställning. Det här innebär att skolans alla elever ska ha möjlighet att uttrycka sin åsikt om alternativen ovan t.ex. genom omröstning. Ett sammandrag av elevernas åsikter ska fogas till de utlåtanden som begärs ovan.

Nämnda handlingar ska skickas till Mariella Michelsson, svenska servicehelheten, PB 58300, 00099 Helsingfors stad, mariella.michelsson@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post), senast fredagen den 29 oktober 2023.


Närmare upplysningar:
Henrik Hirviniemi, jurist, tfn (09) 310 26 086 eller henrik.hirviniemi@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Niclas Grönholm
direktör för den svenska servicehelheten

Förslag:     Föredraganden redovisar för personalens åsikt och elevrepresentanterna redovisar för elevernas omröstningsresultat samt elevkårens utlåtande. Sedan besluter direktionen sig för vilket alternativ som förordas i utlåtandet.
    

 Beslut: Eleverna presenterade röstresultaten gällande arbetstiderna för     läsåret 2024–25. Alternativ 1 fick flest röster. 
Lärarkollegiets röster resulterade i att alternativ 1 fick flest röster. 
Direktionen förslår förslag uppskrivet nedan:

Direktionen föreslår följande förslag: 
På hösten inleds arbetet 12.8.2024 (mån.) och avslutas 20.12.2024 (fre.).
Höstlovet infaller vecka 42, dvs. 14.10.2024 (mån.) - 18.10.2024 (fre.).
Jullovet infaller 21.12.2024 (lör.) - 6.1.2025 (mån.).
På våren inleds arbetet 7.1.2025 (tis.) och avslutas 7.6.2025 (lör.).
Sportlovet infaller vecka 8, dvs. 17.2.2025 (mån.) - 21.2.2025 (fre.).

    

§7    NÄSTA MÖTE

    Förslag:     Mötestiden enligt skild kallelse    

    Beslut: Nästa möte bestäms under läsåret.


§8    MÖTET AVSLUTAS KL. 18.50

 

Andreas Strandvall Rektor
Sekreterare
 

Plats

Borgbyggarvägen 16, 00810 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

  • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
  • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred.

Huvudingången

  • Ingången är lätt att urskilja och belyst.
  • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är lätt att öppna för hand.

I lokalen

  • Verksamhetsstället ligger på samma plan som ingången.
  • I lokalen finns en rullstolshiss.
  • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja.
  • I verksamhetslokalen finns en tillgänglig toalett.