Grundskolan Kalasataman peruskoulu

Vår skola i Fiskehamnen är en enhetlig grundskola med årskurserna 1-9. Skolans undervisningsspråk är finska.
Kalasataman peruskoulu
Bild: Tiina Piri

Kontaktuppgifter

Polarisgatan 1, 00540 Helsingfors Visa plats på servicekartan
finska svenska
PB 54301, 00099 Helsingfors stad

Biträdande rektor
Antti Kariola
+358 9 310 22403
antti.kariola@edu.hel.fi

Biträdande rektor
Kaisa Mourujärvi
kaisa.mourujarvi@edu.hel.fi

Skolsekreterare
Halida Latip
+358 9 310 38882
halida.latip@hel.fi

Rektor
Kati Pennanen
+358 9 310 82856
kati.pennanen@hel.fi

Läsåret 2024-2025

Språkstudier

engelska, spanska, franska
engelska, spanska, franska, tyska
svenska
spanska, franska, tyska, ryska

Plats

Polarisgatan 1, 00540 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)