Brändö lågstadieskola

Brändö lågstadieskola består av årskurserna 1-6 med sammanlagt cirka 130 elever. I samma skolkomplex arbetar också Brändö gymnasium.
Brändö lågstadieskola
Bild: Taru Itälinna

Kontaktuppgifter

Ståhlbergsvägen 2, 00570 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
finska svenska
PB 57301, 00099 Helsingfors stad

Biträdande rektor
Alexander Holmberg
+358 9 310 82694
alexander.holmberg@edu.hel.fi

Skolsekreterare
Tina Lindberg
+358 9 310 84288
tina.lindberg@hel.fi

Rektor
Simon Eklund
+358 9 310 82670
simon.eklund@hel.fi

Läsåret 2024-2025

Språkstudier
finska
engelska, tyska

Tillgänglig: sal

Brändö lågstadieskola består av årskurserna 1-6 med sammanlagt ca 130 elever. Skolan är belägen i en historisk miljö med havet, Blåbärslandet och Högholmen på promenadavstånd. Tack vare skolans läge finns möjligheter till mångsidig idrottsverksamhet och konkreta naturstudier.

Kommunikationerna med buss och metro är goda. Skolhuset är byggt 1916 och i samma skolkomplex verkar Brändö gymnasium. Skolorna har en del gemensamma utrymmen, som gymnastiksal och matsal. Folkhälsan upprätthåller en eftermiddagsverksamhet i skolans utrymmen.

Vår skola

Helsingfors kommunala läroplan(Länk leder till extern tjänst) och skolspecifika läroplaner har utarbetats utifrån de nationella grunderna för läroplanen. Undervisningen i vår skola styrs av skolans läroplan. Skolans läroplan(Länk leder till extern tjänst) innehåller målen för skolarbetet, vilka läroämnen som studeras i skolan, hur man arbetar i skolan och hur eleverna kan stödjas. 

I årskurserna 1–2 är läroämnena inte åtskilda, utan deras innehåll behandlas som temahelheter. Målet är att undervisningen ska vara så nära skolelevens vardag som möjligt. Varje klass har en egen lärare som undervisar under de flesta lektionerna. Vid sidan av den egna läraren kan det finnas en speciallärare, en lärare för barn med invandrarbakgrund eller en skolassistent.

Eleverna får läroböckerna och annat skolmaterial gratis från skolan. Skolorna väljer själva vilka läromedel de använder.

I grundskolan arbetar eleverna i sina egna klasser under största delen av lektionerna. I gruppen kan finnas elever i olika åldrar och från olika klasser. Klassen kan vara indelad i mindre grupper under en del av lektionerna.

Man har slagit fast bestämda veckotimantal för undervisningen i skolorna. I årskurs 1 bör antalet veckotimmar vara minst 20, i årskurs 2 minst 21, i årskurs 3 minst 24, i årskurs 4 minst 25, i årskurs 5 minst 26 och i årskurs 6 minst 28 veckotimmar. Skolan kan i sin läroplan besluta om större timantal än de ovannämnda. 

Varje skola har en egen läroplan som är uppgjord utifrån de nationella grunderna för läroplanen, som gäller hela landet. 

Brändö lågstadieskola erbjuder finska och modersmålsinriktad finska som A1-språk. Detta läses en timme i veckan i åk 1 och åk 2, två timmar i åk 3, åk 4 och åk 5 och tre timmar i åk 6. A2-språket läses två timmar i veckan fr.o.m. åk 3. Vi erbjuder engelska och tyska. För att en undervisningsgrupp i tyska skall arrangeras krävs tolv elever.

Information till blivande årskurs 1 läsåret 2024-2025

Anmälan till skolan för nya ettorna sker: Elektroniskt i e-tjänsten Asti på adressen asti.hel.fi 8.1–28.1.2024 eller genom att besöka den skola man vill anmäla sig till onsdagen 24.1.2024 kl. 8.00–10.00. 

Information om skolanmälan samt viktiga datum hittar ni här

Anmälan till årskurs 7 läsåret 2024-2025

Information om antagning till årskurs 7 samt viktiga datum hittar ni här

Loven och arbetstiderna läsåret 2023–2024

Höstterminen 10.8.2023 (tor) - 22.12.2023 (fre)
Höstlovet 16.10.2023 (mån) - 20.10.2023 (fre)
Jullovet 23.12.2023 (lör) - 7.1.2024 (sön)
Vårterminen 8.1.2024 (mån) - 1.6.2024 (lör)
Sportlovet 19.2.2024 (mån) - 23.2.2024 (fre)

Personalens kontaktuppgifter

Rektor

Simon Eklund
tel. +358 505978747(Link startar ett telefonsamtal)
simon.eklund@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Biträdande rektor

Alexander Holmberg
tel. +358 505884542(Link startar ett telefonsamtal)
alexander.holmberg@edu.hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Platschef

Skolsekreterare

Tina Lindberg
tina.lindberg@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Eftermiddagsverksamheten

Folkhälsan, tel. +358 504090035(Link startar ett telefonsamtal)

Hälsovårdare

Åsa Rajala
tel. +358 9 310 76059(Link startar ett telefonsamtal)

Hälsovårdaren använder sig också av Helsingfors stads elektroniska ärendehantering. Avtalet om företrädare bör vara i kraft för att kunna använda tjänsten.

Skolvärd

tel. +358 401902946(Link startar ett telefonsamtal)

Skolrestaurangen

tel. +358 9 310 82635(Link startar ett telefonsamtal)

Kontakt via Wilma eller e-post: fornamn.efternamn@edu.hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Simon Eklund, rektor   

Åk 1 och 2 Maria Hämäläinen, Melina Freudenthal, Andrée Ittner
Åk 3 och 4 Daniel Lindblom, Alexander Holmberg, Diana Crowe
Åk 5 och 6 Pia Pujol, Anni Klemola, Karolina Gullichsen
     
Charlotta Portin, timlärare i tyska
Kristian Ahonen, ortodox religion
Speciallärare Carina Kaksonen, tel. +358 403349218
Lukas Vasanoja , skolgångshandledare

Skolpsykolog

Marie-Estelle Hokkanen
tel. +358 9 310 39817(Link startar ett telefonsamtal) 

Skolkurator

Johanna Topelius
tel. +358 405655273(Link startar ett telefonsamtal)

Skolhälsovårdare

Hälsovårdare Åsa Rajala
tel. +358 406803156(Link startar ett telefonsamtal)
Fredag 9-15.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet, klubbar och hobbyer

Eleverna har möjlighet att delta i frivilliga, ledda aktiviteter av mångahanda slag före och efter skoldagen – meningsfulla aktiviteter och kul samvaro i en trygg miljö.

Morgonverksamheten, som ordnas på morgonen före lektionerna, är avgiftsfri. Den är avsedd för elever i årskurserna 1 och 2 samt för elever med särskilt stöd i årskurserna 3 och 4. 

I vår skola ordnas morgonverksamheten tisdag till fredag kl. 8.15. Morgonverksamheten är i första hand avsedd för eleverna i ettan och tvåan. Verksamheten är avgiftsfri. Verksamheten leds av assistent Markku Björn. Verksamheten ordnas i eftisutrymmet och, om vädret tillåter, utomhus.

Mer information om skolornas morgonverksamhet hittar du på våra sidor för den grundläggande utbildningen

Morgonverksamhet för skolelever ordnas enligt lagen om grundläggande utbildning i stadens svenska och finska skolor samt i några lekaparker. Barnen kan delta i verksamheten innan lektionerna börjar. 

 

Eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen är avgiftsbelagd och riktar sig till elever i årskurserna 1 och 2 samt elever med särskilt stöd. 

Läs mer om anmälan till eftermiddagsverksamheten och avgifterna på våra gemensamma sidor för den grundläggande utbildningen.

Brändö lågstadieskolas eftermiddagsklubb eller "eftis" som den också kallas, fungerar i skolans utrymmen i Folkhälsans regi. På eftis kan man leka med sina skolkompisar utomhus eller inomhus, pyssla med skapande verksamhet, göra sina läxor, spela olika spel, läsa eller lyssna på saga, rita och måla eller bygga roliga kojor. Vi gör också, i mån av möjlighet, utflykter och deltar i olika evenemang. Barnen serveras mellanmål kl 14-14.30. Eftiset stänger kl. 17.00.

För närmare information kan du ringa Brändö eftis tel. +358 504090035 eller Folkhälsan (Mannerheimvägen 97) tel. +358 9 315 5502 eller besöka Folkhälsans hemsidor.

I vår skola ordnas avgiftsfria hobbyer och klubbar för eleverna, både genom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet och som skolans klubbverksamhet. På våra gemensamma sidor för den grundläggande utbildningen hittar du mer information om klubb- och hobbyverksamhet. 

Nedan uppdateras information om vår skolas klubbar och hobbyer. 

Anmälan till grupper enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet ska ske direkt till hobbyarrangören. Anmälan är bindande. Hobbyverksamheten förverkligas om det finns tillräckligt med deltagare. Om du är tvungen att annullera din anmälan, kontakta den som arrangerar hobbyverksamheten så fort som möjligt. Arrangören informerar också om eventuella återbudsplatser och ytterligare grupper. Deltagarna är försäkrade under hobbyverksamheten.  

Skolans klubbverksamhet läsåret 2023-2024

I samband med skoldagen arrangeras klubbverksamhet åt Helsingforsiska grundskoleelever. Eleverna kan delta i planeringen och utvecklingen av klubbverksamheten bland annat via skolornas elevkårer. Skolans klubbverksamhet kan antingen arrangeras med den egna personalen, eller genom en utomstående inköpt aktör (avgiftsfri för deltagarna). Dessutom kan det i skolan finnas annan klubbverksamhet som arrangeras av en aktör utanför staden (med skäliga kostnader för deltagande).

Klubb- och hobbyaktiviteter och anmälningsinformation för läsåret 2023-2024 uppdateras på denna sida i slutet av september.

Avgiftsfri hobbyverksamhet enlight Finlandsmodellen för hobbyverksamhet fortsätter från och med den 15 januari 2024

Måndag
Klättring (årskurs 3.-6.)   

Tid: Måndagar kl. 14:50 – 15:50 

Plats: REDI, Kiipeilyareena   

Kiipeilyareena arrangerar ledd klättring för ivriga unga. Vi övar i grupper på ca 15 personer och deltagarna får låna Kiipeilyareenas klättringsskor under hobbyverksamheten. 

 Anmälan: Anmäl dig här(Länk leder till extern tjänst) 

Mer information:  Lisätietoa: Peter Hammer, peter.hammer@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post) , Olli Antikainen, olli.antikainen@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)   

Ordnare:  KiipeilyAreena/Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 

Tisdag
Klättring (årskurs 3.-6. 

Tid: Tisdagar kl. 14:50 – 15:50

Plats: REDI, Kiipeilyareena  

Kiipeilyareena arrangerar ledd klättring för ivriga unga. Vi övar i grupper på ca 15 personer och deltagarna får låna Kiipeilyareenas klättringsskor under hobbyverksamheten.

Anmälan: Anmäl dig här(Länk leder till extern tjänst)

Mer information: Peter Hammer, peter.hammer@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post) , Olli Antikainen, olli.antikainen@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)  

Ordnare: KiipeilyAreena/Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Onsdag
Moderitning (årskurs 3.-6.)

Tid: Onsdagar kl 13:15 – 14:45

Plats: Årskurs 1 klassrum

I moderitningshobbyn bekantar man sig med olika områden inom modet i vårt liv (vardagen, idrott, fest, gatumode, film, maskerad etc.), designar egna kostymer och föremål (väskor, idrottsredskap, mobilskal etc.) och helheter baserad på egna intresseområden. I moderitning hobbyn får man också prova på och lära sig många olika tekniker för ritning och visuell framställning. 

Anmälning: info@kulosaarentaidekoulu.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)  Anmälningsinformation: namn, åk, allergier och diagnoser som läraren är bra att veta, målsmannens namn, telefonnummer och e-mail. 

Mer information: Kata Ruohtula, tfn. 040 540 0735 

Ordnare: Brändö konstskola / Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 

Vår skolas direktion

Varje skola har en direktion som leder och utvecklar skolans verksamhet. Direktionen består av företrädare för vårdnadshavarna, eleverna och personalen. Direktionsledamöterna väljs av fostrans- och utbildningsnämnden för en fyraårsperiod. De nuvarande direktionernas mandattid är 2021–2025. Bland annat godkänner direktionen årligen skolans verksamhetsplan

Peter Feiring, ordförande   

Daniela Berner-Ax vice ordf., Henrik Creutz, Erika Ehrnrooth, Eva Österberg, Pia Pujol (lärarrepr.), Alexander Holmberg (lärarrepr.), Simon Eklund föredragare och sekreterare

HELSINGFORS STAD

BRÄNDÖ LÅGSTADIESKOLA

PROTOKOLL  1/23                        (1/2)



Datum:    5.6.23

Tid:    17.00

Plats:    Brändö lågstadieskola

Adress:    Ståhlbergsvägen 2

Närvarande:                            

Ledamöter    Peter Feiring, ordförande

            Eva Österberg

            Erika Ehrnrooth                                      

                Pia Pujol

                Alexander Holmberg

        

Övriga            xx och yy, elevernas representanter, 

                Anders Rosenqvist, sekreterare



§ 1    Mötet öppnas

Beslut:    Ordförande öppnade mötet kl.17.05 och det konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§ 2    Val av protokolljusterare

Beslut:    Erika Ehrnrooth och Eva Österberg valdes till protokolljusterare.

    

§ 3    Fastställande av föredragningslistan

Beslut:    Föredragningslistan fastställdes med förändrad ordningsföljd. Punkt 6 elevrepresentanternas taltur flyttades till behandling före behandlingen av verksamhetsberättelsen och punkt 4 fastställande av användningsplan för budget behandlas efter verksamhetsberättelsen.

                    

§ 4    Elevrepresentanternas taltur

Elevrepresentanten berättade för direktionen om en del av de exkursioner och program som genomförts för hela skolan under läsåret.

Beslut:    Direktionen antecknar diskussionen för kännedom.



§ 5    Verksamhetsberättelsen 2022-2023

Lärarrepresentant Pia Pujol och Alexander Holmberg presenterade verksamhetsberättelsen. Direktionen diskuterade verksamhetsberättelsen.  

Beslut:    Direktionen tog del av verksamhetsberättelsen 2022-2023 och godkände verksamhetsberättelsen.

§ 6    Skolans budget 2023                   

    Rektor informerade om skolans budget för 2023 och presenterade budgetens användningsplan muntligt. 

Beslut:    Direktionen för Brändö lågstadieskola beslöt att godkänna användningsplanen för budgeten i enlighet med den föredragandes förslag. Dessutom beslöt direktionen att rektorn har rätt att omfördela anslagen i den användningsplan som det har beslutats om vid detta möte mellan konto-grupperna och verksamhetsområdena, om verksamheten i skolan kräver det.

§ 7    Personalsituationen inför nästa läsår

    Rektor informerade om personalsituationen.

Beslut:    Direktionen antecknar diskussionen för kännedom.



§ 8    Nästa möte

Beslut:    Mötestid enligt skild kallelse.



§ 9    Mötet avslutas

    

Ordförande avslutade mötet kl. 18.28.

                        

                

___________________________    _____________________________

Peter Feiring            Anders Rosenqvist

ordf.                    sekr.



                                                    

Justeras:

__________________________     _________________________________

Erika Ehrnrooth                 Eva Österberg            

HELSINGFORS STAD

BRÄNDÖ LÅGSTADIESKOLA

PROTOKOLL  2/23                        (1/2)



Datum:    10.10.23

Tid:    17.30

Plats:    Brändö lågstadieskola

Adress:    Ståhlbergsvägen 2

Närvarande:                            

Ledamöter    Peter Feiring, ordförande

        Daniela Berner-Ax                                      

        Eva Österberg

        Henrik Creutz                    

        Pia Pujol

        Alexander Holmberg        

Övriga    xx och yy elevernas representanter

    Simon Eklund sekreterare



§ 9    Mötet öppnas

Beslut:    Ordförande öppnade mötet kl.17.33 och det konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§ 10    Val av protokolljusterare

Beslut:    Alexander Holmberg och Pia Pujol valdes till protokolljusterare.

    

§ 11    Fastställande av föredragningslistan

Beslut:    Föredragningslistan fastställdes i förelagd form.

                    

                    

§ 12    Närvaro- och yttranderätt för elevernas representanter läsåret 2023-2024

Beslut:    Direktionen beslöt bevilja xx och yy, som valts av eleverna till elevernas representanter, närvaro- och yttranderätt vid direktionens sammanträden läsåret 2023–2024. Eleverna har ändå inte rätt att delta i beslutsfattandet och inte rätt att närvara då ärenden som gäller personal eller avstängning av elever behandlas vid direktionens sammanträde.



§ 13    Skolans verksamhetsplan för läsåret 2023-2024

           

Skolans verksamhetsplan, som sammanställts av kollegiet tillställdes direktionen för kännedom och godkännande. 

Beslut:     Direktionen godkände skolans verksamhetsplan i förelagd form.

§ 14    Begäran om utlåtande om arbetstider och lovdagar i Helsingfors stads svenska grundskolor läsåret 2024-25

Till direktionen                    4.9.2023

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM ARBETSTIDER OCH LOVDAGAR I HELSINGFORS STADS SVENSKA GRUNDSKOLOR LÄSÅRET 2024 - 2025

Alternativ 1

På hösten inleds arbetet 8.8.2024 (tor.) och avslutas 20.12.2024 (fre.).

Höstlovet infaller vecka 42, dvs 14.10.2024 (mån.) - 18.10.2024 (fre).

Jullovet infaller 21.12.2024 (lör.) - 6.1.2025 (mån.).

På våren inleds arbetet 7.1.2025 (tis.) och avslutas 31.5.2025 (lör.).

Sportlovet infaller vecka 8, dvs. 17.2.2025 (mån.) - 21.2.2025 (fre.).

I det här alternativet skulle jullovet vara två veckor långt, varvid vårterminen skulle börja efter trettondagen. I oktober skulle man ha en veckas höstlov och i februari en veckas sportlov.

Alternativ 2

På hösten inleds arbetet 12.8.2024 (mån.) och avslutas 20.12.2024 (fre.).

Höstlovet infaller vecka 42, dvs. 14.10.2024 (mån.) - 18.10.2024 (fre.).

Jullovet infaller 21.12.2024 (lör.) - 1.1.2025 (ons.).

På våren inleds arbetet 2.1.2025 (tor.) och avslutas 31.5.2025 (lör.).

Sportlovet infaller vecka 8, dvs. 17.2.2025 (mån.) - 21.2.2025 (fre.).

I det här alternativet skulle jullovet vara drygt en vecka och vårterminen skulle börja före trettondagen. I oktober skulle man ha en veckas höstlov och i februari en veckas sportlov.

Ifall direktionen vill, kan den komma med ett eget förslag.

Innan direktionen sammanträder ska ärendet behandlas tillsammans med lärarna och den övriga personalen i syfte att utreda deras åsikt. Elevkåren ska ombes avge ett eget utlåtande, som fogas till direktionens utlåtande.

Enligt 47 a § i lagen om grundläggande utbildning ska utbildningsanordnaren dessutom se till att skolans alla elever har möjlighet att uttrycka sin åsikt i frågor som gäller deras ställning. Det här innebär att skolans alla elever ska ha möjlighet att uttrycka sin åsikt om alternativen ovan t.ex. genom omröstning. Ett sammandrag av elevernas åsikter ska fogas till de utlåtanden som begärs ovan.

Nämnda handlingar ska skickas till Mariella Michelsson, svenska servicehelheten, PB 58300, 00099 Helsingfors stad, mariella.michelsson@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post), senast fredagen den 29 oktober 2023.

Närmare upplysningar:

Henrik Hirviniemi, jurist, tfn (09) 310 26 086 eller henrik.hirviniemi@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

 

Niclas Grönholm

direktör för den svenska servicehelheten

Beslut:    Direktionen besluter föreslå för svenska sektionen för fostran och utbildning att lov och arbetstiderna fastställs enligt alternativ 1. Före sitt beslut om utlåtande har direktion hört elevkårens presentation av elevernas åsikt och elevkårsstyrelsens utlåtande samt rektors presentation av personalens åsikt.  Elevkårens utlåtande är att de väljer alternativ 1. Av eleverna röstade 117 för alternativ 1 och 16 elever röstade för alternativ 2.

             

§ 15    Nästa möte

Beslut:    Mötestid enligt skild kallelse.

§ 16    Mötet avslutas

    

Ordförande avslutade mötet kl. 18.25.

                        

                

___________________________    _____________________________

Peter Feiring            Simon Eklund

ordf.            sekr.



                                                    

Justeras:

__________________________     _________________________________     

Alexander Holmberg            Pia Pujol        

Plats

Ståhlbergsvägen 2, 00570 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

 • Bilplatsen för rörelsehindrade ligger utomhus över 10 m från ingången. Parkeringsrutans bredd är under 3,6 m.
 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.
 • På rutten finns 3 trappsteg efter varandra.
 • På rutten finns en under 6 m lång brant ramp.

Huvudingången

 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Vid ingången finns 3 trappsteg efter varandra.
 • Vid ingången finns en under 6 m lång ramp.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är lätt att öppna för hand.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.

I lokalen

 • Verksamhetsstället har 4 våningsplan.
 • I lokalen finns en hiss med plats för en rullstol med en dörr som använder åtkomstkontroll. Hissens nummerknappar kan avläsas med fingrarna. Bottenvåningens knapp är annorlunda än de andra. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
 • I lokalen finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • De inomhus gångvägarna har minst 4 trappsteg som svänger med ett räcke på ena sidan.
 • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja.
 • I verksamhetsstället finns en toalett som har angetts som tillgänglig på plan 0. Dörren till toaletten är för smal.