Hoppa till innehållet

Elevkåren

Till skolans elevkår hör alla studerande som är inskrivna vid Gymnasiet Lärkan.

Elevkåren utser bland sig en styrelse (konventsstyrelse), som representerar studerandena i frågor som gäller skolans utveckling, organiserar verksamhet som främjar studerandes intressen och upprätthåller skolandan.

Representanter för konventsstyrelsen deltar i planerings- och utvärderingskonferenser tillsammans med lärarkollegiet.

Lärkans konventsstyrelse väljs vid början av varje nytt skolår i samband med årsmötet. 

I Lärkan har vi även en studerandeorgan som vi kallar för elevforum. Elevforum består av två representanter från varje basgrupp (tillsammans 30 studerande). Elevforum dryftar kring aktuella skolfrågor, skoltrivsel och utvecklingsfrågor i skolan. Medlemmarna i EF är även representanter i skolans olika arbetsgrupper. 21.08.2019 11:10