Suoraan sisältöön

Stöd för studerande

Gymnasiet erbjuder eleverna många olika former av stöd. Samtliga elever får studiehandledning, och elevvårdspersonalen står till samtliga elevers förfogande.

De som studerar i Helsingfors gymnasier kan också få särskilt stöd i sina studier, t.ex. specialundervisning för elever med läs- och skrivsvårigheter. Specialarrangemang vid studentskrivningarna är också möjliga.

Elevvård

Elevvårdens uppgift är att främja en tidig identifiering av inlärningssvårigheter och övriga problem samt att förebygga dessa problem och att utbildningen avbryts.

Alla gymnasieelever är berättigade till skolhälsovårdens tjänster. Servicen är konfidentiell och avgiftsfri för eleverna.

Samtliga gymnasier har en elevvårdsgrupp som stödjer elevernas studier och söker lösningar för att hjälpa elever som är i behov av stöd.

En gymnasieelev kan vid behov få stöd genom specialarrangemang. I Helsingfors kan gymnasieeleverna få specialundervisning antingen individuellt eller i smågrupper. I gymnasierna ges också stödundervisning och specialundervisning för elever med läs- och skrivsvårigheter. Specialläraren hjälper eleven med studierna, med planeringen av specialarrangemang för studentexamen och med ansökningar.28.05.2019 08:31