Hyppää pääsisältöön

Talouden suunnittelu

Helsingin kaupungin talouden suunnittelussa ja päätöksenteossa huomio kiinnittyy niin tulevaan, kuluvaan kuin menneeseenkin vuoteen.

Vuosi kaupungin talouden syklissä sisältää seuraavat elementit:

  1. Laaditaan ehdotus seuraavan vuoden talousarvioksi ja seuraavien kolmen vuoden taloussuunnitelmaksi.
  2. Toteutetaan kuluvan vuoden talousarvioon kirjattuja tavoitteita.
  3. Raportoidaan kaupunginhallitukselle talousarvion toteutumisesta.
  4. Arvioidaan edellisen vuoden taloudellista ja toiminnallista tulosta tilinpäätöksessä.

Talouden syklin lisäksi toimialat ja liikelaitokset toteuttavat kaupunginvaltuuston nelivuotiseksi toimintakaudeksi asettamaa Helsingin kaupunkistrategiaa. Investointeja kaupunki suunnittelee pitkällä kymmenen vuoden aikavälillä. Kymmenen vuoden investointiohjelma löytyy talousarviosta.

Taloussuunnittelun ja talouden ohjauksen vuosikelloon voi tutustua täällä.

Mitä kaupungin taloudessa tapahtuu eri kuukausina?

Kaupungin tilinpäätöksen valmistelu alkaa.

Sulje

Tilinpäätöksen kokoaminen jatkuu.

Sulje

Tilinpäätös valmistuu maaliskuussa ja kaupunginhallitus käsittelee sen maaliskuun viimeiseen päivään mennessä.

Käsittelyn jälkeen kaupunginhallitus lähettää edellisvuoden tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilinpäätöksen käsittely jatkuu kaupunginvaltuustossa kesäkuussa.

Valtuutetuilla on vuosittain mahdollisuus tehdä talousarvioaloitteita maaliskuun 15. päivään mennessä. Aloitteet lähetetään lauta- ja johtokuntiin lausunnoille.

Sulje

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus valmistuu huhtikuun loppuun mennessä. Arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta arvioi, ovatko kaupunginvaltuuston edelliselle vuodelle asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Huhtikuussa valmistuu myös kaupungin ja konserniyhteisöjen seurantaraportti 1/3.

Sulje

Toukokuussa kaupunginhallitus antaa lausuntonsa tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta. Kaupunginhallituksen lausunto sisältää lauta- ja johtokuntien vastaukset arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin.

Sulje

Kaupunginvaltuusto käsittelee kesäkuussa edellistä vuotta koskevan tilinpäätöksen sekä merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen siitä annettuine lausuntoineen.

Kesäkuussa kaupunginvaltuusto käy myös lähetekeskustelun seuraavan vuoden talousarviosta. Lähetekeskustelu antaa kaupungin virkamiehille suuntaviivat siihen, kuinka seuraavan vuoden talousarviota tulisi valmistella.

Sulje

Heinä-elokuun vaihteessa valmistuu välitilinpäätös kaupungin taloudesta. Välitilinpäätös kattaa tammi-kesäkuun.

 

Sulje

Kaupunginhallituksessa pidetään talousarviovalmistelun tilannekatsaus. Lisäksi elokuussa kaupunginhallituksen asialistalla on talousarvioehdotuksen raami ja laatimisohjeet.

Elokuussa valmistuu myös kaupungin ja konserniyhteisöjen seurantaraportti 2/3.

Sulje

Seuraavaa vuotta koskevan talousarvioehdotuksen valmistelu jatkuu.

Lautakuntien talousarvioehdotukset valmistuvat pääosin syyskuussa.

Sulje

Seuraavaa vuotta koskeva talousarvioehdotus julkistetaan lokakuussa.

Lokakuussa valmistuu myös kaupungin ja konserniyhteisöjen seurantaraportti 3/3.

Sulje

Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto käsittelevät talousarvioehdotusta marras-joulukuussa. Valtuusto päättää ensimmäisessä käsittelyssä seuraavan vuoden kunnallisvero- ja kiinteistöveroprosentit ja toisessa käsittelyssä hyväksyy talousarvion.

Talousarviokäsittelyssä valtuustoryhmät ja kaupunginvaltuuston jäsenet voivat tehdä talousarvioehdotukseen muutosesityksiä sekä toivomusponsia. Valtuusto äänestää talousarviokäsittelyn aikana toivomusponsista.

Selvitys arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä käsitellään kaupunginhallituksessa.

Sulje

Seuraavan vuoden talousarvion noudattamisohjeet julkaistaan.

Toimialat tekevät tulosbudjettinsa ja toimintasuunnitelmansa hyväksytyn talousarvion linjausten mukaisesti.

Joulukuussa valmistuu myös kaupungin tilinpäätösennuste.

Sulje