Hyppää pääsisältöön

Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua

Kaupunkistrategiassa on asetettu hiilineutraalisuustavoite vuodelle 2030 ja lisäksi kaupunki tulee asettamaan hiilinollatavoitteen vuodelle 2040. Ilmastonmuutoksen hillintätyössä keskitytään erityisesti rakentamiseen, liikkumiseen ja energiaratkaisuihin.

Ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyviä linjauksia toteutetaan Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelman (parhaillaan strategian mukaisesti päivitettävänä), Ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjausten ja osaltaan Hulevesiohjelman kautta. 

Kunnianhimoinen ilmastovastuu on yksi Helsingin kaupunginvaltuuston tekemän kaupunkistrategian toimeenpanopäätöksen (4.4.2022) neljästä strategisesta poikkihallinnollisesta ohjelmasta. Ohjelman avulla varmistetaan strategian mukaiset, riittävät kunnianhimoiset ja fokusoidut toimet ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. 

Tavoite: Aikaistamme Helsingin hiilineutraaliustavoitetta vuoteen 2030

Kaupunkistrategiassa on asetettu hiilineutraalisuustavoite vuodelle 2030. Tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä Helsingin hiilidioksidipäästöt vähenevät 702 000 CO2-ekv. tasolle. Vuonna 2020 Helsingin kokonaishiilidioksipäästöt olivat 2 360 000 CO2-ekv. tasolla. 

Kokonaishiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet selvästi vuoden 1990 lähtötasoon verrattuna, mutta hiilineutraalisuustavoitteen saavuttaminen edellyttää seuraavan kymmenen vuoden aikana suurempia päästövähennyksiä kuin vähennykset ovat olleet viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. 

Kaavio kuvaa Helsingin alueen hiilidioksidin kokonaispäästöjen kehitystä. Kaaviossa tilanteen kehitystä voi tarkastella vuodesta 1990 alkaen, päättyen vuoteen 2030. Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali 2030. 

Tavoite: Kaikilla helsinkiläisillä on vastaisuudessakin lyhyt matka lähiluontoon

Strategiakaudella huolehditaan siitä, että kaikilla helsinkiläisillä on vastaisuudessakin lyhyt matka lähiluontoon. Luonnonsuojeluohjelman (2015-2024) mukaisesti Helsingin arvokkaimmat alueet suojellaan ja strategiakaudella valmistellaan uusi luonnonsuojeluohjelma vuosille 2025-2034. Tavoitteena on, että strategiakaudella perustetaan vähintään viisi uutta luonnonsuojelualuetta vuodessa. Luonnonsuojelualueiden perustamisesitysten valmistelu etenee aikataulussa ja vähintään viiden luonnonsuojelualueen perustamisesityksen ennustetaan toteutuvan vuonna 2022.   

Lähiluonnon saavutettavuutta kuvaava seurantamittari on parhaillaan valmisteltavana.