Hyppää pääsisältöön

Älykkäät liikenneratkaisut ovat sujuvan arjen perusta

Kasvavan Helsingin liikenne suunnitellaan yhdessä maankäytön kanssa. Maankäyttöä kehitetään Helsingissä siten, että liikenne on järjestettävissä kestävällä tavalla niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin ekologisesti. Tavoitteena on kasvattaa joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräliikenteen kulkumuoto-osuuksia.

Tavoite: Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräliikenteen kulkumuoto-osuutta kasvatetaan

Lähes 80% Helsingissä tehtävistä matkoista tehdään joko kävellen, pyörällä tai joukkoliikenteellä. Korona-aika lisäsi etenkin kävellen tehtyjen matkojen kulkutapaosuutta. Huomattava muutos korona-aikana on tapahtunut myös työmatkaliikenteen kulkutapaosuuksissa, jossa autolla tehtyjen matkojen osuus kasvoi selvästi. 

Kaavio kuvaa kulkumuotojakaumaa pääasiallisen kulkumuodon mukaan. Kaaviossa ovat mukana kestävät kulkumuodot eli kävely, pyöräily ja joukkoliikenne sekä muut kulkumuodot, joihin kuuluvat henkilöauto ja muu kulkutapa. Kaaviossa voi vertailla, millä kulkumuodolla erilaisia matkatyyppejä tehtiin. Matkatyyppejä ovat kaikki matkat, opiskelu- ja koulumatkat, työmatka ja vapaa-ajan matkat. Kaaviossa on mukana vuodet 2017-2021.