Hyppää pääsisältöön

Henkilöstölle vetovoimainen Helsinki

Helsingin kaupunki toteuttaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa, jolla tavoitellaan henkilöstön työhyvinvoinnin ja viihtyvyyden kasvua. Samalla pyritään nostamaan tuottavuutta ja kilpailukykyä. Hyvä johtaminen on valittu Helsingin kaupungin yhdeksi strategiseksi painopisteeksi. Lisäksi tavoitteena on parantaa Helsingin kaupungin veto- ja pitovoimaa työnantajana.

Tavoite: Helsingin kaupunki haluaa olla hyvän henkilöstöpolitiikan toteuttaja

Johtamisen laatua seurataan mittarilla, joka koostuu kaupungin johtamisen kulmakivien toteutumista mittaavista kysymyksistä. Mittarin arvoa seurataan koko strategiakauden ajan ja sen tuloksia hyödynnetään johtamisen kehittämistyössä. Ensimmäisessä mittauksessa syksyllä 2021 mittarin arvo oli 7,4. 

Helsingin kaupungilla esihenkilöiden johtamisosaamista kehitetään jatkuvasti. Johdolle ja esihenkilöille kohdennettuihin Stadin Akatemian valmennuksiin ja koulutuksiin osallistuu vuosittain yli 3 000 esihenkilöä. Strategiakauden työhyvinvointiohjelmassa esihenkilöiden työssä jaksamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota erilaisin toimenpitein. 

Kaavio kuvaa henkilöstön kokemusta johtamisen laadusta. Kuvaamisessa käytetään johtamisen kulmakivet indeksiä, joka vuona 2021 oli 7,4 asteikolla 0-10.

Tavoite: Helsingin kaupunki haluaa olla houkutteleva työnantaja

Helsingin kaupunki ja koko kaupunkikonserni toimivat kasvavassa kaupungissa. Siten myös Helsingin kaupungin palvelutuotannon edellyttämän henkilöstömäärän ennakoidaan kasvavan. Samaan aikaan uusien työntekijöiden rekrytoiminen kaupungille on aikaisempaa haastavampaa. Henkilöstön saatavuudessa on ollut vaikeuksia usealla toimialalla ja lisäksi palkkajärjestelmään liittyvät ongelmat ovat paitsi lisänneet henkilöstön saatavuuteen liittyviä vaikeuksia myös nykyisen henkilöstön kuormittumista. Kaupunki on käynnistänyt tehotoimenpiteet palkanmaksuun liittyvien ongelmien korjaamiseksi.
 
Keskeinen osa vetovoiman parantamista on, että kaupungin nykyinen henkilöstö viihtyy työssään, on sitoutunut kaupunkiin työnantajana ja suosittelee kaupunkia työnantajana. Nykyinen henkilöstö toimii parhaimmillaan erinomaisena uusien työtekijöiden houkuttelijana kaupungin töihin.  

Tätä kokonaisuutta mitataan suositteluindeksillä, joka kertoo, miten suuri osuus henkilöstöstä suosittelisi Helsingin kaupunkia työnantajana. Suositteluhalukkuutta kuvaava tieto kerätään vuosittain. 

Vuonna 2021 toteutetun Fiilari-kyselyn mukaan Helsingin kaupunkia suosittelisi 82 prosenttia kyselyyn vastanneista työntekijöistä. Työvoimapula-aloilla vastaava suositteluindeksin arvo oli 80 prosenttia. 

Kaavio kuvaa, miten suuri osuus kaupungin työntekijöistä suosittelisi Helsingin kaupunkia työnantajana. Osuutta voi tarkastella kaikkien työntekijöiden keskiarvona tai työvoimapula-alojen keskiarvona. Vuonna 2021 kaupungin työntekijöistä 82 prosenttia suosittelisi Helsingin kaupunkia työnantajana. Työvoimapula-aloilla osuus on 80 prosenttia.