Helsinki on houkutteleva osaajille ja yrityksille

Kaupunki on käynnistänyt useita toimenpiteitä Helsingin houkuttelevuuden ja vetovoimaisuuden kehittämiseksi. Kaupunki mm. tukee yrittäjyyttä ja yritysten kasvua neuvonta- ja valmennuspalvelujen avulla. Työllistymismahdollisuuksien parantamisen kannalta keskeinen kuntakokeilun toteuttaminen jatkuu. Samalla kaupunki on valmistautunut aktiivisesti työllisyydenhoidon järjestämisvastuun uudistukseen. 

Tavoite: Kasvatamme taloudellista toimeliaisuuttamme ja tavoittelemme elinkeinojen ja ammattien monipuolistumista

Helsingin kaupunki edistää taloudellista toimeliaisuutta työllisyyteen ja uuteen innovatiiviseen yritystoimintaan liittyvällä kehitystyöllään. Esimerkiksi Maria 01 on pohjoismaiden johtava startup-kampus, jossa toimii noin 1 500 jäsentä, 178 startupia, 23 partneriyritystä ja 27 paikallista ja kansainvälistä sijoittajaverkostojen jäsentä. 

Taloudellista toimeliaisuutta indikoiva palkkasummakertymä on kasvanut Helsingissä selvästi ja yhtäjaksoisesti vuodesta 2021 alkaen. Palkkasummien kasvu on ollut seurausta sekä työllisyystilanteen parantumisesta että helsinkiläisten keskipalkkojen muuta maata nopeammasta kasvusta. Tämä on tukenut osaltaan kaupungin verotulojen kasvua. 

Kaaviossa esitetään palkkasumma, kuuden kuukauden liukuva keskiarvo indeksoituna. Muutosta voi tarkastella Helsingin ja muiden suurimpien kaupunkien osalta, Uudenmaan osalta tai koko maan osalta. Tarkasteltavana ajanjakso alkaa heinäkuusta 2020.

Tavoite: Työllistymisen todennäköisyys kasvaa työllisyyspalvelujen siirtyessä kunnille

Helsingin työllisyyskehitys on ollut myönteistä. Kaupungin työllisyysaste on noussut selvästi vuoden vaihteesta ja myös vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.

TE-palveluissa olevien osuus työttömien työnhakijoiden ja TE-palveluissa olevien yhteismäärästä (ns. aktivointiaste) putosi koronapandemian alettua keväällä 2020 noin 30 tasolta 20 tuntumaan, mutta nousi viime syksyn ja talven aikana noin 27:n tasolle. Kevään ja kesän aikana aktivointiaste on jälleen hieman pudonnut.

Helsingin työttömyystilanne on sekin parempi kuin vuosi sitten samaan aikaan, vaikka työttömyysaste onkin noussut hieman kesän aikana. Työttömyyteen liittyy säännöllistä kausivaihtelua, joten tilastolukuja on syytä verrata ensisijaisesti aiempien vuosien vastaavan ajankohdan tilanteeseen. Pitkäaikaistyöttömien määrä on edelleen korkea, mutta alemmalla tasolla kuin viime vuonna samaan aikaan. 

Kaavio kuvaa työllisyysasteen, työttömyysasteen ja aktivointiasteen kehitystä. Muutosta voi tarkastella Helsingin osalta tai laajemmin pääkaupunkiseudulla. Tarkasteltu ajankohta alkaa vuodesta 2019.