Hyppää pääsisältöön

Helsinki on houkutteleva osaajille ja yrityksille

Kaupunki on käynnistänyt useita toimenpiteitä Helsingin houkuttelevuuden ja vetovoimaisuuden kehittämiseksi. Työllistymismahdollisuuksien parantamisen kannalta keskeinen kuntakokeilun toteuttaminen jatkuu. Samalla kaupunki on valmistautunut aktiivisesti työllisyydenhoidon järjestämisvastuun uudistukseen. 

Tavoite: Kasvatamme taloudellista toimeliaisuuttamme ja tavoittelemme elinkeinojen ja ammattien monipuolistumista

Helsingin kaupunki edistää taloudellista toimeliaisuutta työllisyyteen ja uuteen innovatiiviseen yritystoimintaan liittyvällä kehitystyöllään. Esimerkiksi Maria 01 on pohjoismaiden johtava startup-kampus, jossa toimii noin 1400 jäsentä, 180 startupia, 23 partneriyritystä ja 22 paikallista ja kansainvälistä sijoittajaverkostojen jäsentä. 

Taloudellista toimeliaisuutta indikoiva palkkasummakertymä pieneni Helsingissä tammi-helmikuussa vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna, mutta nousi jälleen maaliskuussa vuodenvaihteen tasolle. Notkahduksesta huolimatta palkkasummakertymä on ollut selvästi suurempi kuin vuosi sitten samaan aikaan. 

Kaaviossa esitetään palkkasumma, kuuden kuukauden liukuva keskiarvo indeksoituna. Muutosta voi tarkastella Helsingin ja muiden suurimpien kaupunkien osalta, Uudenmaan osalta tai koko maan osalta. Tarkasteltavana ajanjakso alkaa heinäkuusta 2020.

Tavoite: Tavoitteenamme on olla kaupunki, joka nostaa työllistymisen todennäköisyyttä työllisyyspalvelujen siirtyessä kunnille

Helsingin työllisyysaste on korkeampi kuin koko maassa. Työllisyysasteessa on edelleen nostonvaraa, varsinkin yli 60-vuotiaiden työllisyysasteen osalta. TE-palveluissa olevien osuus työttömien työnhakijoiden ja TE-palveluissa olevien yhteismäärästä (ns. aktivointiaste) putosi koronapandemian alettua keväällä 2020 noin 30 tasolta 20 tuntumaan, mutta on noussut viime syksyn ja talven aikana nykyiselle noin 25:n tasolle. Helsingin työttömyystilanne on sekin parantunut viime syksyn ja talven kuluessa, mutta erityisesti pitkäaikaistyöttömyys on edelleen korkealla tasolla. 

Kaavio kuvaa työllisyysasteen, työttömyysasteen ja aktivointiasteen kehitystä. Muutosta voi tarkastella Helsingin osalta tai laajemmin pääkaupunkiseudulla. Tarkasteltu ajankohta alkaa vuodesta 2019.